Aarhus University Seal

Rasmus Due Nielsen

Determination of wintering areas for Common Scoters Melanitta nigra breeding in Norway: a status report 2012

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Ynglelokaliteter for Sortand Melanitta nigra i Norge blev fundet med henblik på fangst af rugende hunner. Geolokator data loggere, monteret på en fod-ring, skal indhente data til beskrivelse af fuglenes overvintrings-områder.
På grund af usædvanlig koldt forår og sommer i fjeldet var der ingen aktiv yngel af sortand, og loggere derfor ikke monteret.
Translated title of the contributionUndersøgelse af overvintringskvarterer for sortand Melanitta nigra ynglende i Norge: Status rapport 2012
Original languageEnglish
PublisherAarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy
Number of pages11
Publication statusPublished - 2013

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 69487610