Department of Political Science

Rasmus Brun Pedersen

Phd in International Relations, Associate Professor

Curriculum Vitae

Professional Experience

2017- Associate Professor, Department of Political Science

2012-16 Associate professor, Department of Political Science & Department of Business Communication 

2009-12  Assistant Professor, Department of Political Science, AU

2009       Research Assistant, Department of political Science, AU

2006-08  Ph.D.-Scholar, Department of Political Science, University of  Aarhus

2005       Political Consultant, Slotsholm a/s, Copenhagen

2005       Head of Section, Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen

2003-04  Political assistant, Danish Parliament, Copenhagen

2002       Assistant to the Defence Attaché, Royal Danish Embassy Riga, Latvia

2000-03  Course Instructor, Department of Political Science, USD (various courses)

1994-03  Sales assistant, Favor, Svogerslev

Teaching experience

Ph.d.-uddannelser

School of Business and Social Science, Aarhus Universitet

 • Caseudvælgelse og indsamling af kvalitativt data, foråret 2011-2013, 20 lektioner, aktiv deltagelse og 2 skriftlige afleveringer (bestået / ikke bestået)

 • Kausalorienterede casestudier, efteråret 2011, 20 lektioner, aktiv deltagelse og 2 skriftlige afleveringer (bestået / ikke bestået)

 • Dybdegående kvalitativ metode, efteråret 2010, 20 lektioner, aktiv deltagelse og 2 skriftlige afleveringer (bestået / ikke bestået)

   

  ECPR Summer School, Ljubjana

 • Process Tracing, ECPR Summer School, Ljubljana, Slovenien, august 2011, 2013, 2014, 2015 30 lektioner, aktiv deltagelse og 5 skriftlige afleveringer (bestået / ikke bestået)

 

Kandidatniveau

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 • Amerikansk Udenrigspolitik, 2016, 45 lektioner, mundtlig eksamen,

 • Diplomati og udenrigspolitiske strategi, 2015, 30 lektioner skriftlig hjemmeopgave, ekstern censur

 • Diplomati og udenrigspolitik, 2009, 30 lektioner, skriftlig hjemmeopgave, ekstern censur

 • Diplomati og udenrigspolitik, 2007, 30 lektioner, skriftlig hjemmeopgave og ugeeksamen, ekstern censur

 • Europæiske traktatreformer: Præferencer, forhandlinger og resultater, 2006, 30 lektioner, hjemmeopgave, ekstern censur

 • Gæsteforelæsning i Dybdegående kvalitativ metode om Historisk metode, 2011

 • Gæsteforelæsning i Politiske partier om dansk EU-politik, 2009

 • Gæsteforelæsning i Politisk kommunikation og holdningsdannelse om Politisk kommunikation inden og uden for Christiansborgs mure, 2006

 

Bachelorniveau

Institut for Erhvervskommunikation, Aarhus Universitet

 • Underviser og fagansvarlig Dansk Europapolitik - Politisk strategi og diplomati i en europæisk kontekst, 2013, BCOM

 • Forelæser og fagansvarlig i Politik i Europa, 2012, 2013, BCOM, 25 lektioner, mundtlig eksamen uden hjælpemidler, intern censur

 • EU’s institutioner og EU’s politikker, 2012, 2013, 2014, 2015 BCOM 30 lektioner, mundtlig

   

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 • Forelæser og koordinator International Politik, 2017, 2018, skriftlig ugeeksamen

 • Forelæser og koordinator i Political Institutions, 2016, 2017, skriftlig eksamen

 • Forelæser i Politologisk Introduktionskursus for OPØ, 2016, 2017 Skriftslig eksamen

 • Forelæser Politologisk introduktionskursus, (efterår 2013, 2014, 2015) 30 lektioner, skriftlig hjemmeopgave, uden karakter

 • Forelæser og koordinator i Metode 1, 2011, 30 lektioner, 3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, intern censur

 • Forelæser og koordinator i Metode 1, 2010, 30 lektioner, 3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, intern censur

 • Forelæser i Metode for særlige sidefagsstuderende, 2009, 30 lektioner, 3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler og 14 dages hjemmeopgave, intern censur

 • Forelæser i Metode 1, 2009, 30 lektioner, 3 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, intern censur

   

Instruktorundervisning, Syddansk Universitet

 • International politik og organisation, 2003, 30 lektioner

 • Almen statskundskab, 2003, 30 lektioner

 • Komparativ politik, 2001, 30 lektioner

 • Samfundsvidenskabelig metode, 2001, 30 lektioner + EDB-undervisning

 • Komparativ politik, 2000, 30 lektioner

 

 

Profile photoRasmus Brun Pedersen
Department of Political Science and Government
Bartholins Allé 7, 1331, 024
8000, Aarhus C
Denmark
E-mail: brun@ps.au.dk
Phone: 87165613
Mobile: 20856551