Qian Janice Wang

  1. Carlsberg Foundation Young Researcher Fellowship

    Wang, Qian Janice (Recipient), 1 Jan 2020

    Prize: Prizes, scholarships, distinctions

  2. Niels Foss Talent Prize

    Wang, Qian Janice (Recipient), 18 Nov 2019

    Prize: Prizes, scholarships, distinctions