Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pia Majbritt Jensen

TV Format Adaptation in a Trans-national Perpsective. An Australian and Danish Case Study

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

  • Department of Information and Media Studies
Ph.d-projektets udgangspunkt er at undersøge, hvordan forskelle og ligheder i to nationale medie- og tv-systemer – Danmarks og Australiens – påvirker (1) de to systemers generelle brug af udenlandske formater i sendefladen samt (2) de konkrete danske og australske versioner af de fire internationale formater Hokus Kokus/Ground Force, Huset/The Block, FC Zulu/Nerds FC og Idols/Australian Idol.

Metodisk og empirisk er afhandlingen firedelt:
•    En komparativ mediesystemanalyse af Danmarks og Australiens mediesystemer
•    En komparativ sendefladeanalyse af dansk og australsk primetime gennem en 10-årig periode
•    Fire komparative tekstanalyser af de danske og australske versioner af de fire ovennævnte programformater
•    Kvalitative interview med de danske og australske broadcastere og produktionsselskaber, der var involveret i produktionen af de fire formater


Hovedresultatet i afhandlingen er, at nationale mediesystemiske forhold har en endog meget stor forklaringskraft, når det kommer til forskelle og ligheder i såvel omfanget som de konkrete udformninger af programformater i de to lande. Mediesystemets forklaringskraft er i den forbindelse også større og mere nuanceret end forholdsvist diffuse begreber som nationale og kulturelle mentaliteter, smagspræferencer og værdier.
Original languageEnglish
PublisherInstitut for Informations- og medievidenskab Aarhus universitet
Number of pages327
Publication statusPublished - 2007

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 7783889