Pia Dreyer

Professor in Nursing, Professor

Kontaktoplysninger
Pia Dreyer

Institut for Klinisk Medicin – Operation og Intensiv Syd, NBG
Nørrebrogade 44, bygn. 21, 1.sal
8000 Aarhus C
Danmark

samt

Institut for Folkesundhed – Sektion for Sygepleje
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2, bygning 1260
8000 Aarhus C
Danmark

E-mail: dreyer@clin.au.dk
Telefon: +45 7846 2895

AU-profil: http://pure.au.dk/portal/da/dreyer@clin.au.dk

Født d. 8. maj 1963.

ORCID: 0000-0002-3581-7438

Uddannelse
2010-2014: Adjunktforløb Aarhus Universitetshospital (80%) og Aarhus Universitet (20%)
2006-2009: Ph.d.-grad i Sygepleje ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, AU
2006-2008: Graduated from European Academy of Nursing Sciences three years summer school programs
2002-2004: Cand.cur. i Sygepleje ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, AU
1999-2000: Diplomuddannelse i Pædagogik ved Danmarks Sygeplejerske Højskole på Aarhus Universitet
1986-1989: Uddannet sygeplejerske ved Sygeplejeskolen i Aalborg

Ansættelser (kliniske kvalifikationer)
2016-: Klinisk Sygeplejespecialist, Lektor. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. 50/50 ansættelse.
2015-: Leder af Forskningsprogrammet kommunikation og etik, Aarhus Universitetshospital
2014-2016: Klinisk Sygeplejespecialist, Lektor. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. 80/20 ansættelse.
2010-2014: Klinisk Sygeplejespecialist, adjunkt. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. 80/20 ansættelse.
2009-2010: Klinisk Sygeplejespecialist, Anæstesiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
1996-2006: Afdelingssygeplejerske ved Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital
1989-1996: Sygeplejerske ved Neuro-Intensiv Afdeling, Aalborg Sygehus, Hjertemedicinsk Intensive, Skejby Sygehus og Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital

Videnskabelige kompetencer

Forskningsområder:
Sygdomsforebyggelse > Sygepleje; Intensivsygepleje; Home mechanical ventilation
Forsknings- og undersøgelsesmetoder > Sygepleje; Kvalitativ metode, fænomenologi; Hermeneutik; Complex interventions; Ricoeur-inspireret analysemetode

Kurser:
2016: Educational IT – Pedagogical Master Class. AU 5 ECTS
2011: Adjunktkursus, Aarhus Universitet. 150 timer
2010: Masterclass in complex interventions. Exeter, England 2010
2007: Novelle og fortælling, Folkeuniversitetet, Åben Universitet i Århus. 24 timer.
2007: Journalistik, sprog og fortælleteknik, Folkeuniversitetet, Åben Universitet i Århus, 24 timer
2007: Hjemmet som institusjon og institusjon som hjem, skandinavisk doktorgradskurs, Tromsø
2006: Theory and Methods in Home and Community Care Research, Nordic Research Course
2004: Arbejdsmiljøuddannelse, Århus Sygehus
2003: LedelsesUdviklingsProgram, Århus Kommunehospital. Fire moduler (ledelse i mo-derniteten, systemforståelse. Ledelsessimulator, procesforståelse)

Videnskabelige og karrieremæssige gennembrud

Chief Editor for det nordiske tidsskrift Nordic Nursing Research 2014-

Formand for Dansk Sygeplejeselskab DASYS i 2017-

Mennesker med diagnosen Amystrofisk lateral skleroses overlevelse med respirator i vest Danmark. Publicering af:
Dreyer, P., Lorentzen C. K., Schou, L.,& Felding, M.,. (2013) “Survival in ALS with home me-chanical ventilation non-invasively and invasively: a 15-year cohort-study in west Denmark”. Journal of Amyotrophic Lateral Sclerosis. 2014 Mar;15(1-2):62-7.
DOI: 10.3109/21678421.2013.837929
Efterfølgende keynote presentations:
Die 5. Internationalen Sylter Palliativtage. Deutchland Sylt 9-12 april 2016.
26th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ALS/MND Orlando, USA, 11-13 December 2015.

Ledelseskompetencer og administrative opgaver (udvalgte)

Forsknings- og udviklingsprojekter:
2012-2013: Opioidabstinenser hos intensivpatienter. ITA, intensiv afsnit på Aarhus Universitetshospital.
2010-: Sleep in the ICU. At undersøge voksne intensivpatienters søvn under opholdet på intensivafdelingen.
2010-: Opfølgende samtale til intensiv patienter. Ovita, intensiv afsnit på Aarhus Universitetshospital.
2010-2013: Lydmiljø på Observationsafdelingen. OBS, observationsafsnit Aarhus Universitetshospital.
2009-2011: Mobilisering af den bariatriske intensive patient. ITA, intensiv afsnit på Aarhus Universitetshospital.
2009: Interessegruppe i forhold til Neurorehabilitering under Sektion for Sygepleje, AU
2005-2006: Ud fra resultaterne fra kandidatspecialet Dreyer (2004) “Livet med respirator” gennemføres to udviklingsprojekter i Respirationscenter Vest: 1) Etablering af en instruktionsvideo omkring sugning og ventilering til hjemmerespiratorpatienter til brug i hjælperoplæring-sprogrammet. 2) Etablering af et korps af ”Respiratorinformanter”.
2003: Talefunktion med en hjemmerespirator. Hvordan opnås den bedste tale-funktion?

Bestyrelsesarbejde:
2017-: Chairman of the board “DASYS”.
2015-: Member of Critical Care Doctoral European Nurses Group. http://www.efccna.org/nursingresearch/cc-doctoral-european-nurses-group
2015-2017: Chairman of the board “DASYS Forskningsråd”.
2014-: Member of the board: The Internal Rehabilitation Centre for Neuromuscular Disorders (RCFM)
2010-: Skandinavisk Netværk for Fænomenologi
2009-: Medlem af FSAIO (Faglig sammenslutning af anæstesi- intensiv- og opvågning i Danmark)
2009-: Medlem af NOFI (Nordisk omvårdnadsforskning inom Intensivvård)
2008-2016: Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning. Dansk redaktør for Tidsskriftet Nordisk sygeplejeforskning (fra 2011)
2006-: Medlem af European Academy of Nursing Science (EANS)
2005-2016: Formand for “ZiirsenFonden” (Fond indenfor hjemmerespiratorsygepleje i Danmark)

Chief Editor:
2014-: Nordic Nursing Research

Reviewer:
2012: Stor fondsansøgning med kvalitativt forskningsprojekt for mnda, Motor Neurone Disease association in UK
2011-: Journal of Advanced Nursing
2009-: Journal of Clinical Nursing
2009-2011: Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness

Videnskabelige publikationer

Se venligst http://pure.au.dk/portal/da/persons/pia-dreyer(a30cdbd7-b134-4577-b1fc-0d4ebd98e698)/publications.html for en opdateret publikationsliste.

Præsentationer på konferencer og møder

Se venligst http://pure.au.dk/portal/da/persons/pia-dreyer(a30cdbd7-b134-4577-b1fc-0d4ebd98e698)/activities.html for en liste over udvalgte aktiviteter, herunder præsentationer og foredrag.

Funding

Opnået funding til klinisk forskning via private og offentlige fonde, i alt 3.730.965 kr. ved bl.a. Novo Nordisk Fonden, Den A.P. Møllerske Støttefond, Markedsmodningsfonden og Sundhedsstyrelsen.

Vejlederaktivitet
Hovedvejleder på tre og medvejleder på tre ph.d. projekter, fire præ-ph.d. projekter og to forsk-ningsårsstuderende læger. Hovedvejleder på 26 kandidatspecialer

Undervisningsopgaver
Erfaring som underviser siden 2006 samt som kursusleder siden 2010. Undervisning fra bachelor til ph.d. niveau.