Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Wiberg-Larsen

 1. 2017
 2. TYKSKALLET MALERMUSLING - ”ÅRSAGEN” TIL ET LOKALT VANDLØBSPROJEKT

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  22 Nov 2017

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 3. Økologisk kvalitet i vandløb

  Jes Jessen Rasmussen (Lecturer), Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  13 Jan 2017

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 4. 2016
 5. Effekt af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  1 Feb 2016

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 6. 2015
 7. Biologiske effekter af vandindvinding på vandløb

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  5 Nov 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 8. Biological effects of urban wastewater discharges

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  3 Sep 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 9. Aquatic Insects (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Reviewer)
  21 Jul 2015

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 10. FISK: +/- ”FEDTFINNER”: NY INDICES, PÅVIRKNINGER, VIRKEMIDLER?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  23 Apr 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 11. FYSISK INDEKS: ET REDSKAB TIL ”MÅLING” AF FYSISK KVALITET VED RESTAURERINGER

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  23 Apr 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 12. TEKNISKE ANVISNINGER: EN HJÆLP VED KOMMUNAL OVERVÅGNING AF VANDLØB OG SØER

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  23 Apr 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 13. FORMIDLING AF DATA – STRATEGI OG OMFANG?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  23 Feb 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 14. HAR DE INDSAMLEDE DATA EN TILFREDSSTILLENDE KVALITET?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  23 Feb 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 15. HVAD BRUGES DATA TIL - ER DER DATA DER KAN UNDVÆRES?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  23 Feb 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 16. Zootaxa (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Reviewer)
  15 Feb 2015

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 17. Slip vandløbene fri - naturlige processer som mål ved restaureringer?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  29 Jan 2015

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 18. 2014
 19. Limnologica (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Reviewer)
  19 Nov 201420 Dec 2014

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 20. Økologisk tilstand i ”blødbundsvandløb”: ER DER ET NYT MAKROINVERTEBRAT INDEKS PÅ VEJ?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  1 Oct 2014

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 21. Limnologica (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Reviewer)
  7 Jul 2014

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 22. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Reviewer)
  30 May 201422 Jun 2014

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 23. 2013
 24. Beskriver Dansk Vandløbs Fauna Indeks et vandløbs ”sande” tilstand?: og sikrer det reelt god økologisk tilstand?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  30 May 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 25. 2012
 26. Flagskibet Skjern Å: Vandløbets processer, planter og dyr - kunne pengene have været brugt bedre?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  13 Dec 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 27. 2011
 28. Mobility of lowland stream Trichoptera under experimental habitat and flow conditions. (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Reviewer)
  8 Nov 2011

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 29. Kronisk belastning med lave koncentrationer af pesticider i næringsfattige søer

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  18 Oct 2011

  Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

 30. Effekt af Pirimicarb på nedbrydere af detritus i et kilde/bæk-miljø

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  24 Sep 2011

  Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

 31. Does the quality of riparian areas affects the ecological status and biodiversity in Danish streams ?

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  13 May 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 32. Fagmodul: Insektbestemmelse og vandløbsinvertebrater: Udbud id 27316: Insektbestemmelse og vandløbsinvertebrater

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  28 Jan 201111 Mar 2011

  Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

 33. Døgnfluer, slørvinger og vårfluer i danske vandløb: Biodiversitet på en rumlig skala

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  21 Jan 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 34. 2010
 35. Eksaminator til specialeeksamen: "Direct and indirect impacts of lipophilic pesticides on leaf decomposition by benthic invertebrates in streams", Københavns Universitet, Biologisk Institut

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  20 May 2010

  Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

 36. PhD thesis, Biomedical Sciences, Ecology and Environmental Science (03 B), Vilnius University, Lithuania (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Editor)
  1 Jan 2010

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 37. Entomologica Fennica (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Editor)
  1 Jan 2010

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 38. Estonian Journal of Ecology (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Editor)
  1 Jan 2010

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 39. Proceedings of 13th International Symposium on Trichoptera (Zoosymposia) (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Editor)
  1 Jan 2010

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 40. Proceedings of 13th International Symposium on Trichoptera (Zoosymposia) (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Editor)
  1 Jan 2010

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 41. 2009
 42. Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder og oplande. Forelæsning 11: Udarbejdelse af en vandplan for et vandløbsopland efter Vandrammedirektivet - en case fra Odense Å

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  10 Dec 2009 → …

  Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

 43. Agricultural pressures on nature and environmental conditions in surface waters and catchments - Lecture 3: Macroinvertebrates in streams and riparian areas

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  10 Nov 2009 → …

  Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

 44. ENVINA søfagmøde : Foredrag: Bunddyr som indikatorer ved bedømmelse af økologisk kvalitet i danske søer

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  6 Oct 2009 → …

  Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation af a conference

 45. Over-land colonization by lotic insects:evidence based on a case-study including long-term monitoring in Danish streams

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  10 Sep 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 46. Censor ved bachelorprojekt, KU: "Spildevandets betydning for makroinvertebrater i vandløb"

  Peter Wiberg-Larsen (Examiner)
  26 Aug 2009

  Activity: External lectures and ExaminationExamination

 47. Impacts of pesticides and climate change in Danish streams: a deadly cocktail?

  Peter Wiberg-Larsen (Invited speaker)
  31 May 20094 Jun 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 48. Fagmodul: Insektbestemmelse og vandløbsinvertebrater

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  30 Jan 200913 Mar 2009

  Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

 49. 2008
 50. Ecological effect documentation following re-meandering of Danish rivers: an overview

  Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)
  29 Oct 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 51. Møde i EU Central-Baltic Geographic INtercallibration Group for bunddyr i søer

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  28 May 200830 May 2008

  Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation af a conference

 52. Censor ved specialeforsvar (KU): Eksponerede littorale makroinvertebratsamfund

  Peter Wiberg-Larsen (Examiner)
  4 Mar 2008

  Activity: External lectures and ExaminationExamination

 53. Møde i EU Geographic Intercallibration Group vedrørende bunddyr i søer

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  11 Feb 200813 Feb 2008

  Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation af a conference

 54. Undervisning i modulet: Insektbestemmelse og vandløbsinvertebrater

  Peter Wiberg-Larsen (Participant)
  1 Feb 200814 Mar 2008

  Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - External teaching and subject coordination

 55. Deutsche Entomologische Zeitschrift (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Editor)
  1 Jan 2008

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 56. Journal of Applied Ecology (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Editor)
  1 Jan 2008

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 57. Marine and Freshwater Research (Journal)

  Peter Wiberg-Larsen (Editor)
  1 Jan 2008

  Activity: Publication peer-review and editorial work typesPeer review of manuscriptsResearch

 58. 2007
 59. Protection and conservation of benthic freshwater organisms in Denmark - are the relevant EU directives going to make a real difference?: Invited Speech

  Peter Wiberg-Larsen (Invited speaker)
  11 Jun 200713 Jun 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 60. EU-kommissionen (External organisation)

  Peter Wiberg-Larsen (Member)
  1 Mar 2007 → …

  Activity: Membership typesMembership in committee, council, board