Aarhus University Seal

Peter Lodberg

Professor with Special Responsibilities

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1958

Født d. 2. august 1958 i Esbjerg

Uddannelse & grader

1977

Samfundssproglig student fra Esbjerg Gymnasium, juni 1977

1983

Master of Theology fra University of Nottingham, England, december 1983

1986

Teologisk embedseksamen, Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, juni 1986

1987

Aarhus Universitets guldmedalje, januar 1987

 1993 Det lutherske Verdensforbunds teologipris, Geneve, maj 1993

1993

Lic. theol., juni 1993

 2010 Dr. theol. september 2010

Ansættelser

1985  -  1989

Generalsekretær i Det økumeniske Fællesråd, 1985-1989

1989  -  1992

Kandidatstipendiat ved Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1989-92

1992  -  1994

Projektsekretær ved Folkekirkens Nødhjælp med ansvar for Europa og Kirkehjælpen, 1992-94

1994  -  1996

Adjunkt ved Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1994-96

1996  -  2002

Lektor ved Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet, Afd. for Missionsteologi og Økumenisk Teologi, august 1996

01-02-2002  -  31-12-2004

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

2005

Lektor ved Det Teologiske Fakultet, Afdeling for Systematisk Teologi, sektion for Missionsteologi og Økumenisk Teologi 2005-

Udlandsophold

1983

Studieophold ved Det teologiske Fakultet i Nottingham, UK,1983

1984  -  1985

Studieophold ved Det teologiske Fakultet i Heidelberg, Tyskland, 1984/85

 2008 Studieophold ved Tantur Ecumenical Institute, Jerusalem, Israel

Administrative poster

1998  -  2000

Institutleder ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet 1998-2000

2001

Studieleder, 1. februar 2001-31.december 2001

 2008 Afdelingsleder ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet, 1. juni 2008-
 2005-2008 Koordinator af forskningsprojektet "Religion, politik og ret" under Aarhus Universitets fokusområde "Religion som normsætter"
 2008 Koordinator af konferencen "Religion in the Public Sphere", maj 2008, Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

 2010

 2012

2014

 Studieleder

 Formand for Det teologiske Studienævn og Uddannelsesleder på Teologi

 

Afdelingsleder ved Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund

Internationale poster

1983  -  1998

Medlem af Kirkernes Verdensråds centralkomité 1983-1998

1998

Medlem af The Commission on Faith and Order, World Council of Churches, 1998-2006

2001

Medlem af Stiftelsen Areopgagos' bestyrelse, februar 2001-2004

Forskningsprojekter

2008

Kirke og religion i dansk nødhjælp og udviklingsbistand

2008

Palæstinensisk teologi og kirke efter 1967

2008

Religionsteologiske problemstillinger (gudsbegreb, antropologi og etik)

2008

Den økumeniske bevægelse under den kolde krig