Aarhus University Seal

Peter Kai

 1. 2023
 2. Published
  A simple spreadsheet model for estimation of methane emission from pig and dairy cow barns and external storage of manure. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Dalby, Frederik Rask et al.
  2023. Abstract from RAMIRAN, Cambridge, United Kingdom.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceCommunication

 3. Published
  Nitrogen Emission from Livestock Housings Quantified Combining a Mass-Balance Model and Low-Field NMR Sensoring. / Sørensen, Morten Kjærulff; L. Hansen, Anne ; C. van Dooren, Hendrik Jan et al.
  In: ACS Agricultural Science and Technology, Vol. 3, No. 8, 08.2023, p. 642–647.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. Published
  Miljø- og Klimateknologi 2023. / Nørremark, Michael; Hansen, Michael Jørgen; Kai, Peter et al.
  2023. 136 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 5. Published
  Køling af gylle i grisestalde - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard et al.
  No. 2022-0446588, 2023. 23 p., Jun 21, 2023.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 6. Published
  A farm-scale model for predicting carbon and nitrogen emission and optimizing local farm management. / Dalby, Frederik Rask; Adamsen, Anders Peter S.; Lashkari, Saman et al.
  2023. Abstract from Agri Food and Climate Circle 2023, København, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 7. Published
  Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget. / Andersen, Mathias Neumann; Adamsen, Anders Peter S.; Hansen, Elly Møller et al.
  Aarhus : DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2023. 303 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 8. Published
  Notat vedrørende miljø- og klimateknologier 2023 – del 1. / Nørremark, Michael; Hansen, Michael Jørgen; Kai, Peter et al.
  No. 2023-0505187, 2023. 21 p., Jun 02, 2023.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 9. 2022
 10. Published
  Ammekøer og slagtekalve: Dybstrøelsesstalde - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Rasmussen, Morten Dam; Kai, Peter.
  No. 2022-0451411, 2022. 16 p., Dec 08, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 11. Published
  Fjerkræstalde: Resumé og analyse - Notat udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0460383, 2022. 13 p., Dec 12, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 12. Published
  Hønniker (forældredyr til slagtekyllinger): Gulvdrift - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0458209, 2022. 11 p., Dec 13, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 13. Published
  Hønniker (konsumægsracer): Gulvdrift - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0458217, 2022. 12 p., Dec 13, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 14. Published
  Kapitel 8 Tab af næringsstoffer fra stalde - Normtal for husdyrgødning 2022/2023. / Kai, Peter; Tybirk, Per; Holm, Michael et al.
  89 p. Aarhus. 2022.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 15. Published
  Konsumægshøner (burhøner): Stimulusberiget bursystem med gødningsbånd - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0455122, 2022. 15 p., Dec 13, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 16. Published
  Konsumægshøner: Hyppig tømning af gødningsbånd i stalde med etagesystem eller stimulusberiget bursystem - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0460368, 2022. 13 p., Dec 14, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 17. Published
  Konsumægshøner (økologi): Etagesystem med gødningsbånd - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0458200, 2022. 16 p., Dec 13, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 18. Published
  Konsumægshøner (skrabe- og frilandshøner): Etagesystem med gødningsbånd - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0458195, 2022. 18 p., Dec 13, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 19. Published
  Kvægstalde: Resumé og analyser – Notat udarbejdet som grundlag for revi- dering af Husdyrgodkendelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Guldberg, Lise Bonne; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0458181, 2022. 10 p., Dec 08, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 20. Published
  Malkekøer, kvier og stude: Dybstrøelsesstalde – Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Rasmussen, Morten Dam; Kai, Peter.
  No. 2022-0451407, 2022. 17 p., Dec 09, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 21. Published
  Malkekøer, kvier og stude: Sengebåsestalde med drænet fast gulv med ajleafløb og gødningsskraber - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Guldberg, Lise Bonne; Kai, Peter; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0460372, 2022. 27 p., Dec 08, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 22. Published
  Malkekøer, kvier og stude: Sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal med linespil - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Guldberg, Lise Bonne; Kai, Peter; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0460375, 2022. 26 p., Dec 09, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 23. Published
  Malkekøer, kvier og stude: Sengebåsestalde med spaltegulv og gyllekanal (ringkanal eller bagskyl) - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Guldberg, Lise Bonne; Kai, Peter; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0460377, 2022. 25 p., Dec 08, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 24. Published
  Notat om fremtidige BAT-analyser for minkproduktion. / Jacobsen, Brian H.; Kai, Peter.
  No. 2022-0459901, 2022. 9 p., Dec 14, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 25. Published
  Reduceret tildeling af råprotein til malkekøer - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag af revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Børsting, Christian Friis; Weisbjerg, Martin Riis; Larsen, Mogens et al.
  No. 2022-0453078, 2022. 30 p., Dec 09, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 26. Published
  Rugeægshøns (forældredyr til slagtekyllinger): Gulvdrift og gødningskumme - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag af revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0458205, 2022. 12 p., Dec 13, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 27. Published
  Slagtekyllinger: Gulvdrift - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag af revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0459898, 2022. 23 p., Dec 14, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 28. Published
  Slagtekyllinger (økologiske): Gulvdrift - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag af revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0459900, 2022. 14 p., Dec 15, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 29. Published
  Svovlsyreforsuring af gylle i kvægstalde - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag af revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0451055, 2022. 15 p., Dec 08, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 30. Published
  Søer: Løbe-/drægtighedsstalde, løsdriftsstier med delvist fast gulv – Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard ; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0447744, 2022. 21 p., Nov 22, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 31. Published
  Afgrænsning af teknologi- og driftssystembeskrivelser i BAT-projektet. / Kai, Peter.
  No. 2022-0441213, 2022. 12 p., Nov 21, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 32. Published
  Biologisk luftrensning i grisestalde - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Hansen, Michael Jørgen; Callesen, Gustav Marquard et al.
  No. 2022-0448024, 2022. 38 p., Nov 24, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 33. Published
  Fast overdækning af gyllebeholdere - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard et al.
  No. 2022-0454549, 2022. 22 p., Nov 22, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 34. Published
  Kemisk luftrensning i grisestalde – Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Hansen, Michael Jørgen et al.
  No. 2022-0448030, 2022. 41 p., Nov 24, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 35. Published
  Køling af gylle i grisestalde - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard et al.
  No. 2022-0446588, 2022. 23 p., Nov 24, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 36. Published
  Reduceret tildeling af råprotein til slagtegrise - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Sørensen, Martin Tang; Børsting, Christian Friis; Hellwing, Anne Louise Frydendahl et al.
  No. 2022-0448293, 2022. 15 p., Nov 24, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 37. Published
  Reduceret tildeling af råprotein til smågrise - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Sørensen, Martin Tang; Børsting, Christian Friis; Hellwing, Anne Louise Frydendahl et al.
  No. 2022-0448305, 2022. 14 p., Nov 25, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 38. Published
 39. Published
  Referencestaldsystemer i BAT-projektet. / Kai, Peter.
  No. 2022-0441225, 2022. 8 p., Nov 21, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 40. Published
  Slagtegrise: Resumé og analyse - Notat udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Jacobsen, Brian H.; Kai, Peter.
  No. 2022-0450983, 2022. 56 p., Nov 25, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 41. Published
  Slagtegrise: Stier med 25-49% fast gulv – Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Hansen, Michael Jørgen; Callesen, Gustav Marquard et al.
  No. 2022-0441256, 2022. 25 p., Nov 22, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 42. Published
  Slagtegrise: Stier med 50-75% fast gulv - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Hansen, Michael Jørgen; Callesen, Gustav Marquard et al.
  No. 2022-0441254, 2022. 26 p., Nov 22, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 43. Published
  Slagtegrise: Stier med drænet gulv og spaltegulv - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard ; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0441232, 2022. 24 p., Nov 22, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 44. Published
  Smågrise: Resumé og analyse - Notat udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelens BAT-krav. / Kai, Peter; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0451019, 2022. 34 p., Nov 25, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 45. Published
  Smågrise: Stier med drænet gulv og spaltegulv - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard ; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0444225, 2022. 17 p., Nov 23, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 46. Published
  Smågrise: To-klimastier med 50-75% fast gulv - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard ; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0444234, 2022. 19 p., Nov 23, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 47. Published
  Små- og slagtegrise (økologiske): Stier med 50-75% fast gulv og løbegård - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0447778, 2022. 20 p., Nov 23, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 48. Published
  Små- og slagtegrise (økologiske): Stier med dybstrøelse og løbegård – Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0447783, 2022. 19 p., Nov 24, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 49. Published
  Søer: Farestalde, kassestier med delvist fast gulv - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard ; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0446296, 2022. 16 p., Nov 23, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 50. Published
  Søer: Farestalde, kassestier med fuldspaltegulv - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Callesen, Gustav Marquard ; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0446293, 2022. 17 p., Nov 23, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 51. Published
  Søer: Løbe-/kontrolstalde, enkeltdyrsbokse med delvist fast gulv - Driftssystembeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter.
  No. 2022-0447698, 2022. 15 p., Nov 23, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 52. Published
  Søer: Resumé og analyse - Notat udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelens BAT-krav. / Kai, Peter; Jacobsen, Brian H.
  No. 2022-0451024, 2022. 80 p., Nov 25, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 53. Published
  Svovlsyreforsuring af gylle i grisestalde - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Kai, Peter; Adamsen, Anders Peter S.; Callesen, Gustav Marquard et al.
  No. 2022-0448022, 2022. 21 p., Nov 24, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 54. Published
  Tilsætning af benzoesyre i foder til grise - Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav. / Canibe, Nuria; Børsting, Christian Friis; Kai, Peter.
  No. 2022-0455120, 2022. 14 p., Nov 25, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 55. Published
  Miljø- og Klimateknologi 2022. / Hansen, Michael Jørgen; Kai, Peter; Nørremark, Michael et al.
  Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2022. 105 p. (Rådgivningsrapport fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 56. Published
  Fastsættelse af klimaeffekt for daglig udslusning for slagtesvin og søer hvor der muges ud med linespil. / Dalby, Frederik Rask; Kai, Peter; Adamsen, Anders Peter S.
  No. 2022-0386653, 2022. 7 p., Sept 14, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 57. Published
  SVOVLSYREFORSURING I KVÆGSTALDE. / Lund Kasper, Pernille; Dolriis, Maja Duus; Fuchs, Andrea et al.
  SEGES Innovation, 2022. 38 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 58. Published
  Kapitel 8 Tab af næringsstoffer fra stalde -– Normtal for husdyrgødning 2021/2022. / Kai, Peter; Tybirk, Per; Holm, Michael et al.
  89 p. 2022.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 59. Published
  Kapitel 9 Tab under lagring af husdyrgødning - Normtal for husdyrgødning 2021/2022. / Kai, Peter; Nyord, Tavs; Hansen , Martin Nørregaard.
  22 p. 2022.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 60. Published
  Kapitel 9 Tab under lagring af husdyrgødning - Normtal for husdyrgødning 2022/2023. / Kai, Peter; Nyord, Tavs; Hansen , Martin Nørregaard.
  22 p. 2022.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 61. Published
 62. 2021
 63. Published
  Nøgletal for varmeforbrug i grisestalde. / Hansen, Michael Jørgen; Kai, Peter.
  No. 2021-0298645, 2021. 9 p., Dec 17, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 64. Published
  Input til klimafremskrivningen – Staldtypefordeling og miljøteknologi i stalde. / Kai, Peter.
  No. 2021-0294562, 2021. 7 p., Nov 21, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 65. Published
  Improved effect of manure acidification technology for gas emission mitigation by substituting sulfuric acid with acetic acid. / Fuchs, Andrea; Dalby, Frederik Rask; Liu, Dezhao et al.
  In: Cleaner Engineering and Technology, Vol. 4, 100263, 10.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 66. Published
 67. Published
  Opdatering af ammoniakemissionsfaktorerne for bindestalde til køer mv. / Kai, Peter.
  No. 2021-0261731, 2021. 7 p., Aug 12, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 68. Published
  Vurdering af miljøkonsekvenser i form af ammoniakfordampning ved kalkning af minkgødning. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Nyord, Tavs et al.
  No. 2020-0191207, 2021. 16 p., Jan 04, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 69. Published
  Normtal for husdyrgødning. / Børsting, Christian Friis (Editor); Hellwing, Anne Louise Frydendahl; Sørensen, Martin Tang et al.
  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 2 p. (DCA rapport; No. 191).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 70. Published
  Tab af næringsstoffer fra stalde: normtal for husdyrgødning 2021/2022. / Kai, Peter; Tybirk, Per; Holm, Michael et al.
  Normtal 2021 + baggrundsmateriale. Aarhus: Aarhus Universitet, 2021.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

 71. Published
  Tab under lagring af husdyrgødning: normtal for husdyrgødning 2021/2022. / Kai, Peter; Nyord, Tavs; Hansen , Martin Nørregaard.
  Normtal 2021 + baggrundsmateriale. Aarhus: Aarhus Universitet, 2021.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

 72. 2020
 73. Published
 74. Published
 75. Published
 76. Published
  Faglig redegørelse og teknologiliste 2019 til brug i forbindelse med tilskudsordningen ”Modernisering af kvægstalde 2020”. / Kai, Peter; Børsting, Christian Friis.
  Aarhus: Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 24 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 77. Published
  Svar på bestilling om kvalitetssikring af tre virkemidler til NEC udvalget. / Feilberg, Anders; Kai, Peter; Adamsen, Anders Peter S. et al.
  No. 2020-0079001, 2020. 7 p., Jun 29, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 78. Published
 79. Published
  Teknologier til reduktion af ammoniak, lugt og drivhusgasser fra slagtesvinestalde. / Hansen, Michael Jørgen; Kai, Peter.
  Aarhus: Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 20 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 80. Published
  Tilskudsordningen Modernisering af kvægstalde 2020 Oversigt over miljøteknologier og deres standardmiljøeffekt. / Kai, Peter; Børsting, Christian Friis.
  No. 2020-0041856, 2020. 17 p., Mar 23, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 81. Published
  Vurdering af dokumentation for indmeldte virkemidler. / Nyord, Tavs; Kai, Peter; Feilberg, Anders et al.
  No. 2020-0058721, 2020. 8 p., Mar 23, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 82. Published
  Leverance 1 til tilskudsordningen kvægstalde 2020. / Kai, Peter; Børsting, Christian Friis.
  No. 2019-760-001270, 2020. 3 p., Oct 15, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 83. 2019
 84. Published
  Best Available Techniques (BAT) for Emission Reduction of Livestock Farming Industry in Denmark. / Kai, Peter; Zhang, Guoqiang.
  2019 International Symposium of Animal Environment and Welfare. 2019.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

 85. Published
  CFD prediction of heat transfer in heated or cooled concrete floors in laying areas for pig. / Bjerg, Bjarne; Kai, Peter.
  2019 ASABE Annual International Meeting. American Society of Agricultural and Biological Engineers, 2019.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

 86. Published
  Faglig redegørelse vedrørende teknologiliste 2019 til brug i forbindelse med ordningen om tilskud til investeringer i nye miljøteknologier. / Kai, Peter; Sørensen, Jørn Nygaard; Melander, Bo et al.
  No. 2019-760-001067, 2019. 55 p., Oct 09, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 87. 2018
 88. Published
  Praktiske udfordringer ved indførsel af gyllenedfældnings- og gylleforsuringspåbud i Danmark. / Nyord, Tavs; Kai, Peter; Sommer, Sven Gjedde.
  No. 2018-760-000860, 2018. 15 p., Oct 05, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 89. Published
  Arealrelaterede emissionsfaktorer for ammoniak og lugt for orner på ornestationer (”KS-orner”). / Kai, Peter; Hansen, Michael Jørgen.
  No. 2018-760-000881, 2018. 4 p., Sept 28, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 90. Published
  VERA TEST PROTOCOL: for Livestock Housing and Management Systems . / Mosquera Losada, Julio; Ogink, Nico; Adamsen, Anders Peter S. et al.
  Version 3:2018-09 ed. International VERA Secretariat, 2018. 60 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 91. Published
  Application Of Best Available Technique (BAT) For Emission Reduction Of Livestock Industry In Denmark. / Kai, Peter; Hansen, Michael Jørgen; Jonassen, Kristoffer.
  Book of Abstracts of the European Conference on Agriculatural Engineering: AgEng2018. Wageningen: Wageningen University, 2018. p. 84.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

 92. Published
  Potential for Predicting Ammonia Emissions from Naturally Ventilated Dairy Houses based on Indirect Parameters. / Lund Kasper, Pernille; Kai, Peter; Feilberg, Anders.
  Book of Abstracts of the European Conference on Agricultural Engineering: AgEng2018. Wageningen: Wageningen University, 2018. p. 93.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearchpeer-review

 93. Published
  Faglig vurdering af notat om ”konverteringsfejl vedr. LE lugtemission fra søer”. / Kai, Peter.
  No. 2018-760-000817, 2018. 2 p., May 02, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 94. Published
  Screening af foreslåede miljøteknologier. / Nyord, Tavs; Kai, Peter; Lund, Peter et al.
  No. 2018-760-000615 , 2018. 11 p., Mar 23, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 95. Published
  Faglig vurdering af BAT-krav til sengestalde efter fremkomst af ny viden. / Kai, Peter.
  No. 2017-760-000518, 2018. 19 p., Jan 26, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 96. Published
 97. Published
  Sektorer 1 og 2: Reduktion af ammoniakemission og energiforbrug fra kvægstalde. / Kai, Peter; Børsting, Christian Friis; Lund, Peter.
  2018. 31 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 98. 2017
 99. Published
  Ammonia emission from Danish cubicle barns for dairy cows: effect of floor type and manure scraping. / Kai, Peter; Adamsen, Anders Peter S.; Jensen, Morten L et al.
  2017. 63 p. (DCA rapport; No. 110).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 100. Published
  Svar på spørgsmål om energisparende teknologier i kvægstalde. / Kai, Peter.
  No. 2017-760-000501, 2017. 1 p., Oct 12, 2017.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 101. Published
  Emissions of Ammonia from Two Types of Dairy Barns Measured Using Cavity Ring Down Spectroscopy (CRDS). / Kai, Peter; Lund Kasper, Pernille; Feilberg, Anders.
  2017. Abstract from International Symposium on Emissions of Gas and Dust from Livestock 2017, Saint-malo, France.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 102. Published
  Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning: Del 2: Emissionsfaktorer. / Kai, Peter; Adamsen, Anders Peter S.
  Aarhus Universitet, 2017. 89 p. (Technical Report BCE-TR-12).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 103. 2016
 104. Published
  Miljøteknologier i det primære jordbrug – driftsøkonomi og miljøeffektivitet. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Kristensen, Erik Fløjgaard et al.
  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2016. 76 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 105. Published
  Faglig redegørelse og teknologiliste 2016 til brug i forbindelse med ordningen vedrørende tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. / Nyord, Tavs; Sørensen, Jørn Nygaard; Petersen, Karen Koefoed et al.
  2016. 142 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 106. Published
  Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning: Del 1: Vurdering af Grundlag. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Poulsen, Hanne Damgaard et al.
  Department of Engineering, Aarhus University, 2016. 49 p. (Technical report BCE-TR-11; No. 11, Vol. 5).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 107. 2015
 108. Published
  Miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet. / Adamsen, Anders Peter S.; Kai, Peter; Kristensen, Erik Fløjgaard et al.
  2015. 52 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 109. 2013
 110. Published
  Airborne pollutant emissions from naturally ventilated buildings: Proposed research directions. / Takai, Hisamitsu; Nimmermark, S; Banhazi, T et al.
  In: Biosystems Engineering, Vol. 116, 2013, p. 214-220.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 Next