Aarhus University Seal

Peter Iversen

VIP, AUH

Curriculum Vitae

Klinisk assistent, ph.d.-studerende, PET centret, Århus Universitetshospital, Århus

Lægevidenskabelig embedseksamen, Aarhus Universitet, januar 2005

Ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet fra 1. januar 2006 – (hovedvejleder: Adjungeret lektor, overlæge, dr. med. Susanne Keiding; medvejledere: Ledende overlæge, dr. med. Peter Ott og Professor, overlæge, dr. med. Albert Gjedde, alle Århus Universitetshospital) med projekttitlen ”Patogenese for hepatisk encefalopati: Ammoniaks påvirkning af hjernens perifere benzodiazepin-receptorer og energistoftskifte”.

Ansættelser
PET centret, Aarhus Universitetshospital, Aarhus:
Forskningsassistent 1. februar 2005 – 28. februar 2006
Klinisk assistent 1. marts 2006 –

Tillidsrepræsentant og reservelægerådsformand for Aarhus Universitets
yngre læger 1. januar 2007 -

Videnskabelige aktiviteter
Artikler (peer-reviewed)
A1 Iversen P, Hansen DA, Bender D, Rodell A, Munk OL, Cumming P, Keiding S. Peripheral Benzodiazepine Receptors in the Brain of Cirrhosis Patients with Manifest Hepatic Encephalopathy. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006 Jul;33(7):810-6
A2 Cumming P, Pedersen MD, Minuzzi L, Mezzomo K, Danielsen EH, Iversen P, D. Aagaard, S Keiding, O. L. Munk, B. Finsen. Distribution of PK11195 binding sites in porcine brain studied by autoradiography in vitro and by positron emission tomography. Synapse 2006; 59(7):418-426

Oversigtsartikler (ikke peer-reviewed)
B1 Iversen P ”Perifere benzodiazepinreceptor i hjernen” - PET-Centrets Årsberetning 2004
B2    Iversen P ”Regional hjernegennemblødning ved leversygdom” - PET-Centrets Årsberetning 2004
B3 Iversen P ” Perifer benzodiazepin-receptorer i hjernen hos patienter med levercirrose og manifest hepatisk encefalopati undersøgt in vivo med positron emissions tomografi (PET) og 11C-PK11195” - PET-Centrets Årsberetning 2005

Orale præsentationer
1.    Iversen I, Bender D, Munk OL, Hansen DA, Keiding S “Brain PET of peripheral benzodiazepine receptors in cirrhosis patients with acute HE" - 12th International Symposium on Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism, Schloss Burg, Tyskland, 1.-4. juni 2005
2.    PET centret, Aarhus Universitetshospital, afdelingsmøde august 2005: Indlæg om hepatisk encefalopati
3.    Lundbeck Pharmaceuticals, site visit på PET centret, Aarhus Universitetshospital, 3. oktober 2006: Indlæg om ”Hjernestudier med mikropet” (lukket møde, initiativtager og arrangør)
4.    Aarhus Sygehus, Staff meeting: Indlæg om hjernens gennemblødning ved hepatisk encefalopati, 8. november 2006

Poster præsentationer
1.     Iversen I, Bender D, Munk OL, Hansen DA, Keiding S “Brain PET of peripheral benzodiazepine receptors in cirrhosis patients with acute HE" - 12th International Symposium on Hepatic Encephalopathy and Nitrogen Metabolism, Schloss Burg, Tyskland, 1.-4. juni 2005
2.    Iversen I, Hansen DA, Bender D, Rodell A, Munk OL, Cumming P, Keiding S ”Hjerne-PET af perifere benzodiazepin-receptorer hos patienter med levercirrose med en akut episode af hepatisk encefalopati” - Dansk Gastroenterologisk Selskab (DGS) og Dansk Selskab for Hepatologi (DASL) 9. årsmøde, 2. september 2005, København
3.     Forskningens dag på Århus Sygehus. 29. september 2006, Søauditoriet, Århus Universitet
4.    Phd-dag, Forskeruddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus, 12. januar 2007

Aktuelle projekter
1.    ”Hjernens energistofskifte hos patienter med levercirrose og akut hepatisk encefalopati målt med PET”. Status: Dataindsamling i gang - undersøgelser gennemført succesfuldt hos 11 ud af 18 forsøgspersoner.
2.    ”Hæmmer forhøjet ammoniak hos cirroserotter hjernens stofskifte?” Status: Supplering af data under afvikling. Artikel under udarbejdelse.
3.    ”Cerebral gennemblødning før og efter behandling med Transjugulær Intrahepatisk Portosystemisk Shunt (TIPS) af patienter med svær portal hypertension”. Status: 13 pt. er scannet (heraf 6 gennemført både før/efter TIPS) og præliminære data opgjort. Afventer undersøgelse hos yderlige 3 forsøgspersoner.
4.    Iversen P, Sørensen M, Bak L, Johansen M, Waagepetersen HS, Schousboe A, Keiding S ”Injektion af uniformt 13C-mærket isoleucin til cirroserotter og raske kontrolrotter: TCA-cyclus metabolitter i  hjerne, lever, muskelvæv og blod”. Supplering af data under afvikling.

Projekterne omhandler patogenesen for den toksiske hjernepåvirkning, hepatisk encefalopati, som ses ved såvel akut som kronisk leversygdom. Der fokuseres specielt på ammoniaks påvirkning af hjernens ilt-, glukose-, og aminosyre-stofskifte. Forsøgene omfatter undersøgelser af hjernen med dynamisk positron emissions tomografi (PET) kombineret med CT (PET/CT) eller MR og væskescintintigrafi/massespektroskopi (LC/MS) ved eksperimentel cirrose hos rotter, hos cirrosepatienter med akut hepatisk encefalopati.

Deltagelse i kurser
1.    Kursus i MATLAB, Center for Functionally Integrative Neuroscience (CFIN),  University of Aarhus/ Aarhus University Hospital, 27.-29. april 2005
2.    2005 Postgraduate course, The Liver Meeting, 56th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, San Francisco, California, USA, 11.-15. november 2005
3.    Grundkursus i Sundhedsvidenskabelig Forskning, Forskeruddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 23.-25. januar 2006
4.    Kursus i Dyreforsøgskundskab, Forskeruddannelsen, Det  Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 30. januar-3. februar 2006
5.    Kobling af hjernefunktion til metabolisme (SFINX): Evaluering af hjernens energibehov, Professor Albert Gjedde, Center for Functionally Integrative Neuroscience (CFIN), Århus Universitetshospital, 6. februar – 2.maj 2006
6.    Basal Biostatistik, Forskeruddannelsen, Det  Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 8. februar 2006 – 18. april 2006
7.    Grundlæggende og avanceret CT teknik og anatomi, Efteruddannelseskursus for læger, Dansk selskab for Klinisk fysiologi og Nuklearmedicin, Herning Sygehus, 22.-23. maj 2006
8.    PET-farmakokinetikkursus, Neurobiology Research Unit (NRU), København, 9.-11. juli 2006
9.    Videregående dyreforsøgskundskab, svin, Skejby Sygehus, Aarhus Universitetshospital, 25.-28. september 2006
10.    Målrettet kursus i klinisk forskning, Forskeruddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 27.-30. november 2006
11.    Grundkursus i Pædagogik, Forskeruddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 17. november – 14. december 2006
12.    Magnetisk resonans, Forskeruddannelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 26. februar – 28. februar 2007
Deltagelse i seminarer
1.    Seminarer om fysiologiske og neurovidenskabelige emner ved Prof. Albert Gjedde, Center for Functionally Integrative Neuroscience (CFIN), Århus Universitetshospital, 22. februar - 31. maj 2005
2.    Forskningsseminar afdeling V, Århus Universitetshospital, Silkeborg Museum, 11. marts 2005
3.    Forskningsseminar afdeling V, Århus Universitetshospital, Silkeborg Museum, 10. marts 2006
4.    Forskningsseminar afdeling V, Århus Universitetshospital, Silkeborg Museum, 15. september 2006
Deltagelse i symposier
1.    Brain Storm 2006, Birthday Symposium, Århus Universitetshospital, Professor Albert Gjedde 60 years, 6.-7. januar 2006
Mødedeltagelse
1.    Dansk Selskab for Hepatologi (DASL), forårsmøde 3. maj 2005, Århus Universitet: Funktionel hepatologisk billeddiagnostik
2.    12th International Symposium on Hepatic Encephalopathy and Nitrogen metabolism, Schloss Burg, Tyskland, 1.-4. juni 2005
3.    Dansk Gastroenterologisk Selskab (DGS) og Dansk Selskab for Hepatologi (DASL) 9. årsmøde, 2. september 2005, Hotel Mariott, København
4.    The Liver Meeting, 56th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, Moscone West Convention Center, San Francisco, Californien, USA, 11.-15. november 2005
5.    Dansk Selskab for Hepatologi (DASL), forårsmøde 20. april 2006, Århus Universitet: Behandling af levertumorer
6.    4th International Hannover Conference on Hepatic Encephalopathy, Dresden, Tyskland, 11.-13. juni 2006
7.    Gordon Research Conference on Brain Energy Metabolism & Blood Flow, Oxford, 20.-25. august 2006
Studiegrupper
1.    Gruppe om hjerneblodgennemstrømning og -metabolisme, Center for Functionally Integrative Neuroscience (CFIN), Århus Universitetshospital, 1. februar – juni 2005
2.    Hepatologi journal club. Leverens metabolisme og hæmodynamik.
Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afd. V Århus Universitetshospital, 27. september 2005 –
3.     Brain energy metabolism journal club: Kobling af hjernefunktion til metabolisme: Evaluering af hjernens energibehov.  Center for Functionally Integrative Neuroscience (CFIN), Århus Universitetshospital, 25. april 2006 –

Bevillinger fra fonde mv.
1.    Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets rejsekonto 2006 vedrørende “Brain Energy Metabolism & Blood Flow”, Oxford, 20.-25. august 2006 – DKK 7.000
2.    Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets rejsekonto 2007 vedrørende “Brain07 and BrainPET”, Osaka, 20.-24. maj 2007 – DKK 15.000