Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Peter Anton Upadhyay Stæhr

Professor

Profile photo

Peter A. Stæhr

Professor

  • Department of Ecoscience - Marine Diversity and Experimental Ecology
Postal address:
Frederiksborgvej 399
7411, B1.19
4000
Roskilde
Denmark

Email: pst@ecos.au.dk

Mobile: +4550427402

Phone: +4587158655

Qualifications

Marine Biology, PhD, University of Copenhagen

1 Jan 19991 Sep 2002

Award Date: 1 Sep 2002

Projects

ATP: Arctic tipping points

Stæhr, P. A.

01/02/200901/02/2012

BSUIII SUZA: BSUIII SUZA: Building stronger Universities II. State university of Zanzibar (SUZA)

Stæhr, P. A., Møller, B. L., Tairova, Z., Dahl, K., Larsen, M. M. & Strand, J.

01/02/201801/02/2022

ReSTEK: Brug af remote sensing til opgørelse af klorofyl a og vegetation i danske kystnære farvande

Stæhr, P. A., Stæhr, S. U., Krause-Jensen, D., Groom, G. B., Ørberg, S. B., Rasmussen, M. B., Boye Hansen, L. & Huber, S.

BSUII SUZA: Building stronger Universities II. State university of Zanzibar (SUZA)

Stæhr, P. A. & Dahl, K.

01/11/201401/11/2016

COCLAKE: Carbon cycling in lakes

Stæhr, P. A.

01/03/201401/03/2017

Carbon dynamics in lakes

Stæhr, P. A.

01/03/201101/03/2013

Center for DNA baserede metoder og kompetencer til biomonitering

Winding, A., Hansen, L. H., Krogh, P. H., Stæhr, P. A., Andersen, L. W., Wiberg-Larsen, P., Santos, S., Browne, P. D. & Sapkota, R.

01/07/2015 → …

CLEAR: Centre for Lake Restoration

Stæhr, P. A.

01/01/201101/01/2016

EcoMacro: Ecosystem Effects of large-scale cultivation of Macroalgae

Bruhn, A., Rasmussen, M. B., Nielsen, M. H., Krause-Jensen, D., Stæhr, P. A., Pedersen, M. F., Boderskov, T., Stæhr, S. U., Gerlich, K. L., Schmedes, P. S., Forbord, S. & Mattson, S.

29/05/201804/06/2018

Joint Monitoring Programme for the eutrophication assessment and protection of the North Sea

Stæhr, S. U., Stæhr, P. A. & Markager, S.

NETLAKE: NETworking LAKe observatories in Europe

Stæhr, P. A. & Trolle, D.

01/11/201101/11/2015

Oxygen dynamics in eelgrass

Stæhr, P. A.

01/03/201001/03/2012

PhD course on Lake metabolism

Stæhr, P. A.

16/09/201329/09/2013

CLEAT: Projections of climate change effects on Lake Tanganyika

Stæhr, P. A., Trolle, D., Andersen, H. E. & Lauridsen, T. L.

DANIDA (DFC)

01/01/201531/12/2020

SI: Storm impacts on coastal and shallow-marine environments

Stæhr, P. A., Göke, C., Rasmussen, M. B., Christensen, J. P. A., Ørberg, S. B. & Timmermann, K.

01/11/201730/12/2018

eDNA Center - Applied molecular tools for environmental monitoring and research

Winding, A., Sapkota, R., Zervas, T., Hendriksen, N. B., Stougaard, P., Thøgersen, M. S., Barbosa Anesio, A. M., Zeng, Y., Johansen, A., Jacobsen, C. S., Ørby, P. V., Stæhr, P. A., Hansen, J. L. S., Jakobsen, H., Krause-Jensen, D., Krogh, P. H., Schmidt, N. M., Scheel, M., Andersen, L. W., Nicolaisen, M., Madsen, M. V., Santos, S., Kudjordjie, E. N. & Sikder, M. M.

01/01/2020 → …

Natedna: eDNA i Naturovervågningen

Winding, A., Andersen, L. W., Hansen, M. M., Krause-Jensen, D., Krogh, P. H., Hansen, L. H., Hendriksen, N. B., Nicolaisen, M., Panitz, F. & Stæhr, P. A.

01/06/201731/12/2018

SYMBIOSE: Økosystem-baserede marine strategier: Udvikling af et værktøj for vurdering af kumulative belastninger og beslutningsstøtte

Andersen, J. & Stæhr, P. A.

01/11/201201/01/2014

Employment

Professor

Department of Ecoscience - Marine Diversity and Experimental Ecology

Aarhus University

Roskilde, Denmark

4 Feb 2020 → present

Senior Researcher

Department of Ecoscience - Marine Diversity and Experimental Ecology

Aarhus University

Roskilde, Denmark

14 Apr 20144 Feb 2020

Publications

Leveraging the blue economy to transform marine forest restoration

Filbee-Dexter, K., Wernberg, T., Barreiro, R., Coleman, M. A., de Bettignies, T., Feehan, C. J., Franco, J. N., Hasler, B., Louro, I., Norderhaug, K. M., Staehr, P. A. U., Tuya, F. & Verbeek, J., Apr 2022, In: Journal of Phycology. 58, 2, p. 198-207 10 p.

Corrigendum to “Contribution of boulder reef habitats to oxygen dynamics of a shallow estuary” [Sci. Total Environ. 805 (2022) 150261] (Science of the Total Environment (2022) 805, (S0048969721053389), (10.1016/j.scitotenv.2021.150261))

Staehr, P. A. U., Staehr, S. U., Tonetta, D., Høgslund, S., Hansen, J. W. & Nielsen, M. M., 10 Feb 2022, In: Science of the total Environment. 807, 150889.

Drone-Based Characterization of Seagrass Habitats in the Tropical Waters of Zanzibar

Hamad, I. Y., Stæhr, P. A., Rasmussen, M. B. & Sheikh, M. A., Feb 2022, In: Remote Sensing. 14, 3, 680.

Contribution of boulder reef habitats to oxygen dynamics of a shallow estuary

Stæhr, P. A., Stæhr, S. U., Tonetta, D., Høgslund, S., Hansen, J. W. & Møller Nielsen, M., Jan 2022, In: Science of the Total Environment. 805, 13 p., 150261.

Environmental DNA monitoring of biodiversity hotspots in Danish marine waters

Stæhr, P. A., Dahl, K., Buur, H., Göke, C., Sapkota, R., Winding, A., Panova, M., Obst, M. & Sundberg, P., Jan 2022, In: Frontiers in Marine Science. 8, 800474.

Rainfall and drainage basin shape strongly control temporal and spatial variation of dissolved organic matter in a tropical lake

Brandão, L. P. M., Staehr, P. A., Brighenti, L. S., Peifer, D., Barbosa, F. A. R. & Bezerra-Neto, J. F., Jan 2022, In: Limnology. 23, 1, p. 207-217 11 p.

Suitability of multisensory satellites for long-term chlorophyll assessment in coastal waters: A case study in optically-complex waters of the temperate region

Stæhr, S. U., Van der Zande, D., Stæhr, P. A. & Markager, S., Jan 2022, In: Ecological Indicators. 134, 12 p., 108479.

Evaluation of gross primary production estimates based on buoy data and mechanistic modelling in Roskilde Fjord

Andersen, N. R., Lønborg, C., Stæhr, P. A., Chr. Erichsen, A. & Carstensen, J., 2022, Aarhus: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 20 p. (Aarhus Universitet. Nationalt Center for Miljø og Energi. Teknisk Rapport; No. 208).

Submerged aquatic vegetation: Overview of monitoring techniques used for the identification and determination of spatial distribution in European coastal waters

Lønborg, C., Thomasberger, A., Staehr, P. A. U., Stockmarr, A., Sengupta, S., Rasmussen, M. L., Nielsen, L. T., Hansen, L. B. & Timmermann, K., 2 Dec 2021, (E-pub ahead of print) In: Integrated Environmental Assessment and Management. 17 p.

Klimaændringernes betydning for indsatsbehov til kystvande

Timmermann, K., Stæhr, P. A., Göke, C., Stæhr, S. U. & Erichsen, A., Dec 2021, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 30 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 479).

Marine områder 2020: NOVANA

Hansen, J. W., Høgslund, S., Bruhn, A., Carstensen, J., Dahl, K., Galatius, A., Göke, C., Hansen, J. L. S., Krause-Jensen, D., Kyhn, L. A., Larsen, M. M., Markager, S., Mohn, C., Petersen, I. K., Strand, J., Stæhr, P. A., Sveegaard, S., Tairova, Z., Teilmann, J. & Tougaard, J., Dec 2021, Aarhus: DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 192 p.

GAP-analyse: Fremskrivning af menneskelige aktiviteter og presfaktorer

Jakobsen, H., Riemann, B., Blicher-Mathiesen, G., Carstensen, J., Dahl, K., Eigaard, O. R., Feld, L., Frederiksen, M., Galatius, A., Glemarec, G., Larsen, M. M., Markager, S., Petersen, I. K., Petersen, J. K., Rindorf, A., Stæhr, P. A., Strand, J., Tairova, Z., Tougaard, J. & Vinther, M., Apr 2021, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 201).

Ngo'er og forskere: Biodiversitetspakken kan kun genetablere en brøkdel af den tabte havnatur

Scheller, A., Kruse, B. M., Krause-Jensen, D., Dahl, I. I., Svendsen, J. C., Hansen, J. L. S., Ebert, K., Dahl, K., R. Flindt, M., Stæhr, P. A., Markager, S., Jørgensen, T. B. & Lange, T., 25 Mar 2021, In: Altinget.dk.

Bøjemålinger øger forståelsen af fjordenes dynamik

Stæhr, P. A., Christensen, J. P. A., Koefoed Rømer, J., Carstensen, J. & Lønborg, C., Feb 2021, In: Vand & Jord. 28, 1, p. 12-15 4 p.

Nye overvågningsteknikker til marin vegetation

Timmermann, K., Thomasberger, A., Boye Hansen, L., Stæhr, P. A., Rasmussen, M. L., Stockmarr, A., Sengupta, S., Nielsen, L. T. & Lønborg, C., Feb 2021, In: Vand & Jord. 28, 1, p. 8-11 4 p.

Delivering solid recommendations for setting threshold values for non-indigenous species pressure on European seas: Marine Strategy Framework Directive Descriptor 2, Non-Indigenous Species

Tsiamis, K., Palialexis, A., Connor, D., Antoniadis, S., Bartilotti, C., Bartolo, A. G., Berggreen, U. C., Boschetti, S., Buschbaum, C., Canning-Clode, J., Carbonell, A., Castriota, L., Corbeau, C., Costa, A., Cvitković, I., Despalatović, M., Dragičević, B., Dulčić, J., Fortič, A., Francé, J., Gittenberger, A., Gizzi, F., Gollasch, S., Gruszka, P., Hegarty, M., Hema, T., Jensen, K., Josephides, M., Kabuta, S. H., Kerckhof, F., Kovtun-Kante, A., Krakau, M., Kraśniewski, W., Lackschewitz, D., Lehtiniemi, M., Lieberum, C., Linnamägi, M., Lipej, L., Livi, S., Lundgreen, K., Magliozzi, C., Massé, C., Mavrič, B., Michailidis, N., Moncheva, S., Mozetič, P., Naddafi, R., Gladan, Ž. N., Ojaveer, H., Olenin, S., Orlando-Bonaca, M., Ouerghi, A., Parente, M., Pavlova, P., Peterlin, M., Pitacco, V., Png-Gonzalez, L., Rousou, M., Sala-Pérez, M., Serrano, A., Skorupski, J., Smolders, S., Srébaliené, G., Stæhr, P. A., Stefanova, K., Straeke, S., Tabarcea, C., Todorova, V., Trkov, D., Tuaty-Guerra, M., Vidjak, O., Zenetos, A., Žuljević, A. & Candoso, A. C., 2021, Publications Office of the European Union, JRC. 40 p.

Genopretning af marin biodiversitet og bæredygtig anvendelse af havets resurser

Bendtsen, J., Canal-Vergés, P., Dinesen, L., Hansen, J. L. S., Holmer, M., Kaiser, B., Lisbjerg, D., McKenzie, B. R., Markager, S., Nissen, T., Petersen, I. K., Kjerulf Petersen, J., Richardson, K., Roth, E., Støttrup, J., Stæhr, P. A., Svendsen, J. C., Sørensen, T. K. & Wisz, M. S., 2021, IPBES i Danmark. 30 p.

Stenrev som muligt kvælstofvirkemiddel: Vækstbetingelser for bentiske alger og deres betydning for ilt- og næringsstofdynamikken i Limfjorden

Stæhr, P. A., Markager, S., Høgslund, S., Hansen, J. W., Tonetta, D., Upadhyay, S. & Møller Nielsen, M., 1 Nov 2020, Aarhus: Aarhus Universitet. 108 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 394).

A Marine Biodiversity Observation Network for Genetic Monitoring of Hard-Bottom Communities (ARMS-MBON)

Obst, M., Exter, K., Allcock, A. L., Arvanitidis, C., Axberg, A., Bustamante, M., Cancio, I., Carreira-Flores, D., Chatzinikolaou, E., Chatzigeorgiou, G., Chrismas, N., Clark, M. S., Comtet, T., Dailianis, T., Davies, N., Deneudt, K., de Cerio, O. D., Fortič, A., Gerovasileiou, V., Hablützel, P. I., Keklikoglou, K., Kotoulas, G., Lasota, R., Leite, B. R., Loisel, S., Lévêque, L., Levy, L., Malachowicz, M., Mavrič, B., Meyer, C., Mortelmans, J., Norkko, J., Pade, N., Power, A. M., Ramšak, A., Reiss, H., Solbakken, J., Staehr, P. A., Sundberg, P., Thyrring, J., Troncoso, J. S., Viard, F., Wenne, R., Yperifanou, E. I., Zbawicka, M. & Pavloudi, C., Nov 2020, In: Frontiers in Marine Science. 7, 9 p., 572680.

“Bring fishermen at the center”: the value of local knowledge for understanding fisheries resources and climate‑related changes in Lake Tanganyika

Bulengela, G., Onyango, P., Brehm, J., Stæhr, P. A. & Sweke, E., Aug 2020, In: Environment, Development and Sustainability. 22, 6, p. 5621-5649 29 p.

Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af stedspecifikke presfaktorer på det marine kvalitetselement ålegræs

Kjerulf Petersen, J. (ed.), Brooks, M. E., Edelvang, K., Eigaard, O. R., Göke, C., Hansen, F. T., Kuhn, J., Mohn, C., Maar, M., Olsen, J., Pastor, A., Stæhr, P. A. & Svendsen, J. C., Jul 2020, Dansk Skaldyrcenter. 54 p. (DTU Aqua-rapport; No. 361, Vol. 2020).

Trends in records and contribution of non-indigenous and cryptogenic species to marine communities in danish waters: Potential indicators for assessing impact

Staehr, P. A., Jakobsen, H. H., Hansen, J. L. S., Andersen, P., Christensen, J., Göke, C., Thomsen, M. S. & Stebbing, P. D., Jun 2020, In: Aquatic Invasions. 15, 2, p. 217-244 28 p.

Danish scientific appraisal of HELCOM’s and OSPAR’s indicators in relation to the monitoring programme under the marine strategy framework directive: status 2020

Bregnballe, T., Christensen, J. P. A., Frederiksen, M., Galatius, A., Hansen, J. L. S., Jakobsen, H. H., Kyhn, L. A., Markager, S., Petersen, I. K., Strand, J., Stæhr, P. A., Sveegaard, S. & Tougaard, J., Apr 2020, Aarhus: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 114 p. (Aarhus Universitet. Nationalt Center for Miljø og Energi. Teknisk Rapport; No. 168).

Patterns of dark respiration in aquatic systems

Mantikci, M., Stæhr, P. A., Hansen, J. L. S. & Markager, S., Apr 2020, In: Marine and Freshwater Research. 71, 4, p. 432-442 11 p.

Habitatkvalitet og fødeproduktion 

Dahl, K., Lundsteen, S., Andersen, O. G. N., Göke, C., Rasmussen, M. B., Stæhr, P. A. & Grønkjær, P., 2020, Stenrev som gyde- og opvækstområde for fisk . Stenberg, C. & Kristensen, L. D. (eds.). Lyngby: DTU-Aqua, p. 89-129 (DTU Aqua-rapport; No. 294-2015).

Role of Eelgrass in the Coastal Filter of Contrasting Baltic Sea Environments

Asmala, E., Gustafsson, C., Krause-Jensen, D., Norkko, A., Reader, H., Staehr, P. A. & Carstensen, J., Nov 2019, In: Estuaries and Coasts. 42, 7, p. 1882-1895 14 p.

Adoption and consequences of new light-fishing technology (LEDs) on Lake Tanganyika, East Africa

Mgana, H., Kraemer, B. M., O'Reilly, C. M., Staehr, P. A., Kimirei, I. A., Apse, C., Leisher, C., Ngoile, M. & McIntyre, P. B., 22 Oct 2019, In: PLOS ONE. 14, 10, 12 p., e0216580.

Reduced rainfall increases metabolic rates in upper mixed layers of tropical lakes

Gagliardi, L. M., Brighenti, L. S., Stæhr, P. A., Barbosa, F. A. R. & Bezerra-Neto, J. F., Sep 2019, In: Ecosystems. 22, 6, p. 1406-1423 18 p.

Habitat model of eelgrass in Danish coastal waters: Development, validation and management perspectives

Stæhr, P. A., Göke, C., Holbach, A. M., Krause-Jensen, D., Timmermann, K., Upadhyay, S. & Ørberg, S. B., 4 Apr 2019, In: Frontiers in Marine Science. 6, 18 p., 175.

eDNA in environmental monitoring

Winding, A., Bang-Andreasen, T., Hansen, L. H., Panitz, F., Krogh, P. H., Krause-Jensen, D., Stæhr, P., Nicolaisen, M., Hendriksen, N. B., Sapkota, R., Santos, S. & Andersen, L. W., 8 Jan 2019, Aarhus: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. 40 p. (DCE Technical reports; No. 133).

Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer: effekter af sargassotang på den øvrige marine vegetation

Stæhr, P. A., Nielsen, M. M., Göke, C. & Kjerulf Petersen, J., 2019, Nykøbing Mors: Dansk Skaldyrcenter. 28 p. (DTU Aqua-rapport; No. 353-2019).

Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer

Petersen, J. K., Holm, A-P. S., Christensen, A., Krekoutiotis, D., Jakobsen, H., Sanderson, H., Andreasen, H., Gislason, H., Strand, J., Behrens, J., Hansen, J. W., Svendsen, C., Timmermann, K., Møller, L. F., Bach, L., Larsen, M. M., Zrust, M. O., Møller Nielsen, M., Eigaard, O. R., Nielsen, P., Stæhr, P. A., Høgslund, S. & Nielsen, T. G., 2019.

Et hav af ferskvand - Tanganyikasøen: Afrikas dybeste og ældste sø i den antropocæne tidsalder

Christensen, J. P. A., Stæhr, P. A. & Mziray, P., 2019.

Linking shifts in bacterial community with changes in dissolved organic matter pool in a tropical lake

Ávila, M. P., Brandão, L. P. M., Brighenti, L. S., Tonetta, D., Reis, M. P., Stæhr, P. A., Asmala, E., Amado, A. M., Barbosa, F. A. R., Bezerra-Neto, J. F. & Nascimento, A. M. A., 2019, In: Science of the Total Environment. 672, p. 990-1003 14 p.

Non-indigenous species refined national baseline inventories: A synthesis in the context of the European Union's Marine Strategy Framework Directive

Tsiamis, K., Palialexis, A., Stefanova, K., Gladan, Ž. N., Skejić, S., Despalatović, M., Cvitković, I., Dragičević, B., Dulčić, J., Vidjak, O., Bojanić, N., Žuljević, A., Aplikioti, M., Argyrou, M., Josephides, M., Michailidis, N., Jakobsen, H. H., Staehr, P. A., Ojaveer, H., Lehtiniemi, M., Massé, C., Zenetos, A., Castriota, L., Livi, S., Mazziotti, C., Schembri, P. J., Evans, J., Bartolo, A. G., Kabuta, S. H., Smolders, S., Knegtering, E., Gittenberger, A., Gruszka, P., Kraśniewski, W., Bartilotti, C., Tuaty-Guerra, M., Canning-Clode, J., Costa, A. C., Parente, M. I., Botelho, A. Z., Micael, J., Miodonski, J. V., Carreira, G. P., Lopes, V., Chainho, P., Barberá, C., Naddafi, R., Florin, A. B., Barry, P., Stebbing, P. D. & Cardoso, A. C., 2019, In: Marine Pollution Bulletin. 145, p. 429-435 7 p.

Use of remote sensing technologies for monitoring chlorophyll a and submerged aquatic vegetation in Danish coastal waters: Part of the RESTEK project (Brug af remote sensing teknologier til opgørelse af klorofyl-a koncentrationer og vegetationsudbredelse i danske kystvande)

Stæhr, P. A., Groom, G. B., Krause-Jensen, D., Hansen, L. B., Huber, S., Jensen, L. Ø., Rasmussen, M. B., Upadhyay, S. & Ørberg, S. B., 2019, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 62 p. (Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; No. 139).

Eutrophication Leads to Accumulation of Recalcitrant Autochthonous Organic Matter in Coastal Environment

Asmala, E., Haraguchi, L., Markager, S., Massicotte, P., Riemann, B., Staehr, P. A. & Carstensen, J., Nov 2018, In: Global Biogeochemical Cycles. 32, 11, p. 1673-1687 15 p.

Distinctive effects of allochthonous and autochthonous organic matter on CDOM spectra in a tropical lake

Mello Brandao, L. P., Brighenti, L. S., Staehr, P. A., Asmala, E., Massicotte, P., Tonetta, D., Rodrigues Barbosa, F. A., Pujoni, D. & Bezerra-Neto, J. F., 16 May 2018, In: Biogeosciences. 15, 9, p. 2931-2943 13 p.

Ecosystem metabolism of benthic and pelagic zones of a shallow productive estuary: spatio-temporal variability

Stæhr, P. A., Asmala, E., Carstensen, J., Krause-Jensen, D. & Reader, H., 2018, In: Marine Ecology - Progress Series. 601, p. 15-32

Effects of nutrients and organic matter inputs in the gases CO2 and O2 : A mesocosm study in a tropical lake

Tonetta, D., Stæhr, P. A., Obrador, B., Brandão, L. P. M., Brighenti, L. S., Petrucio, M. M., Barbosa, F. A. R. & Bezerra-Neto, J. F., 2018, In: Limnologica. 69, p. 1-9 9 p.

Importance of nutrients, organic matter and light availability on epilimnetic metabolic rates in a mesotrophic tropical lake

Brighenti, L. S., Stæhr, P. A., Brandão, L. P. M., Barbosa, F. A. R. & Bezerra-Neto, J. F., 2018, In: Freshwater Biology. 63, 9, p. 1143-1160 18 p.

Literature review of remote sensing technologies for coastal chlorophyll-a observations and vegetation coverage. Part of ReSTEK (Brug af Remote Sensing teknologier til opgørelse af klorofylkoncentrationer og vegetationsudbredelse i danske kystvande) and DCE Remote sensing in coastal area projects

Harvey, T., Krause-Jensen, D., Stæhr, P. A., Groom, G. B. & Boye Hansen, L., 2018, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 47 p. (Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; No. 112).

Managing human pressures to restore ecosystem health of Zanzibar coastal waters

Stæhr, P. A., Sheikh, M. A., Rashid, R. J., Ussi, A. M., Suleiman, M., Kloiber, U., Dahl, K., Tairova, Z., Strand, J., Kuguru, B. & Muhando, C., 2018, In: Journal of Aquaculture & Marine Biology. 7, 2, p. 59-70 12 p.

Menneskeskabte påvirkninger af havet - Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer

Petersen, J. K. (ed.), Holm, A-P. S., Christensen, A., Krekoutiotis, D., Jakobsen, H., Sanderson, H., Andreasen, H., Gislason, H., Strand, J., Behrens, J., Hansen, J. W., Svendsen, J. C., Timmermann, K., Møller, L. F., Bach, L., Larsen, M. M., Zrust, M. O., Nielsen, M. M., Eigaard, O. R., Nielsen, P., Stæhr, P. A., Høgslund, S. & Nielsen, T. G., 2018, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet. 200 p. (DTU Aqua-rapport; No. 336-2018).

Nye arter i Danmark - karplanter, mosser, alger, laver og svampe

Wind, P., Goldberg, I., Stæhr, P. A., Søchting, U. & Læssøe, T., 2018, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. 94 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 124).

Seasonal patterns of thermal stratification and primary production in the northern parts of Lake Tanganyika

Mziray, P., Kimirei, I. A., Stæhr, P. A., Lugomela, C. V., Perry, W. L., Trolle, D., O'Reilly, C. M. & Mgana, H. F., 2018, In: Journal of Great Lakes Research. 44, 6, p. 1209-1220 12 p.

Spatial variability of methane (CH4) ebullition in a tropical hypereutrophic reservoir: silted areas as a bubble hot spot

de Mello, N. A. S. T., Brighenti, L. S., Barbosa, F. A. R., Staehr, P. A. & Bezerra Neto, J. F., 2018, In: Lake and Reservoir Management. 34, 2, p. 105-114 10 p.

Wind and trophic status explain within and among-lake variability of algal biomass

Rusak, J. A., Tanentzap, A. J., Klug, J. L., Rose, K. C., Hendricks, S. P., Jennings, E., Laas, A., Pierson, D., Ryder, E., Smyth, R. L., White, D. S., Winslow, L. A., Adrian, R., Arvola, L., de Eyto, E., Feuchtmayr, H., Honti, M., Istvánovics, V., Jones, I. D., McBride, C. G., Schmidt, S. R., Seekell, D., Stæhr, P. A. & Zhu, G., 2018, In: Limnology and Oceanography Letters. 3, 6, p. 409-418 10 p.

Changes in CO2 dynamics related to rainfall and water level variations in a subtropical lake

Tonetta, D., Staehr, P. A. & Petrucio, M. M., Jun 2017, In: Hydrobiologia. 794, 1, p. 109-123 15 p.

Delving deeper: Metabolic processes in the metalimnion of stratified lakes

Giling, D. P., Staehr, P. A., Grossart, H-P., Andersen, M. R., Boehrer, B., Escot, C., Evrendilek, F., Gomez-Gener, L., Honti, M., Jones, I. D., Karakaya, N., Laas, A., Moreno-Ostos, E., Rinke, K., Scharfenberger, U., Schmidt, S. R., Weber, M., Woolway, R. I., Zwart, J. A. & Obrador, B., May 2017, In: Limnology and Oceanography. 62, 3, p. 1288-1306 19 p.

Partitioning of the diffuse attenuation coefficient for photosynthetically available irradiance in a deep dendritic tropical lake

Brandao, L. P. M., Brighenti, L. S., Staehr, P. A., Barbosa, F. A. R. & Bezerra-Neto, J. F., May 2017, In: Anais da Academia Brasileira de Ciencias.. 89, 1, p. 469-489 21 p.

Comparison of eDNA and conventional techniques for monitoring species diversity of boulder reefs in Danish waters

Stæhr, P. A., Santos, S., Hansen, L. H., Lundsteen, S., Haraguchi, L., Dahl, K., Ávila, M. & Winding, A., 8 Mar 2017.

Seasonality of freshwater bacterioplankton diversity in two tropical shallow lakes from the Brazilian Atlantic Forest

de Paula Avila, M., Stæhr, P. A., Barbosa, F. A. R., Chartone-Souza, E. & Nascimento, A. M. A., Jan 2017, In: F E M S Microbiology Ecology. 93, 1, 11 p., 218.

Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev

Dahl, K., Lundsteen, S., Andersen, O. G. N., Göke, C., Rasmussen, M. B., Stæhr, P. A., Andersen, N. G. & Møhlenberg, F., 2017.

Decadal changes in water quality and net productivity of a shallow Danish estuary following significant nutrient reductions

Stæhr, P. A., Testa, J. M. & Carstensen, J., 2017, In: Estuaries and Coasts. 40, 1, p. 63-79 17 p.

Ikke-hjemmehørende marine arter

Fossing, H. & Stæhr, P. A., 2017, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 12 p. (Teknisk anvisning fra Det Marine Fagdatacenter, DCE; No. M30, ver.1).

Undersøgelser af stenrevs potentielle 'kvælstofeffekt' samt bidrag til genetablering af stenrev i Natura 2000-området 'Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg'

Bramming Jørgensen, T., Fossing, H., Markager, S., Stæhr, P. A., Dahl, K., Møhlenberg, F., Middelboe, A. L., Andersen, J., Nielsen, M. M., Petersen, J. K., Jensen, J. B. & Al-Hamdani, Z., 2017.

Comparison of eDNA and conventional techniques for monitoring species diversity of boulder reefs in Danish waters

Stæhr, P. A., Santos, S., Hansen, L. H., Lundsteen, S., Haraguchi, L., Dahl, K., de Paula Avila, M. & Winding, A., 17 Nov 2016, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 22 p.

Automatic High Frequency Monitoring for Improved Lake and Reservoir Management

Marce, R., George, G., Buscarinu, P., Deidda, M., Dunalska, J., de Eyto, E., Flaim, G., Grossart, H-P., Istvanovics, V., Lenhardt, M., Moreno-Ostos, E., Obrador, B., Ostrovsky, I., Pierson, D. C., Potuzak, J., Poikane, S., Rinke, K., Rodriguez-Mozaz, S., Staehr, P. A., Sumberova, K., Waajen, G., Weyhenmeyer, G. A., Weathers, K. C., Zion, M., Ibelings, B. W. & Jennings, E., 18 Oct 2016, In: Environmental Science & Technology. 50, 20, p. 10780-10794 15 p.

Diel Surface Temperature Range Scales with Lake Size

Woolway, R. I., Jones, I. D., Maberly, S. C., French, J. R., Livingstone, D. M., Monteith, D. T., Simpson, G. L., Thackeray, S. J., Andersen, M. R., Battarbee, R. W., DeGasperi, C. L., Evans, C. D., de Eyto, E., Feuchtmayr, H., Hamilton, D. P., Kernan, M., Krokowski, J., Rimmer, A., Rose, K. C., Rusak, J. A., Ryves, D. B., Scott, D. R., Shilland, E. M., Smyth, R. L., Staehr, P. A., Thomas, R., Waldron, S. & Weyhenmeyer, G. A., 2016, In: PLOS ONE. 11, 3, 14 p., e0152466.

Ecological interactions between marine plants and alien species

Thomsen, M. S., Wernberg, T., Stæhr, P. A. & Schiel, D., 2016, Marine macrophytes as foundation species. Ólafsson, E. (ed.). CRC Press, p. 226-258

Global patterns of light saturation and photoinhibition of lake primary production

Staehr, P. A., Brighenti, L. S., Honti, M., Christensen, J. P. A. & Rose, K. C., 2016, In: Inland Waters. 6, 4, p. 593-607 15 p.

Low contribution of internal metabolism to carbon dioxide emissions along lotic and lentic environments of a Mediterranean fluvial network

Gómez-Gener, L., von Schiller, D., Marcé, R., Arroita, M., Casas-Ruiz, J. P., Stæhr, P. A., Acuña, V., Sabater, S. & Obrador, B., 2016, In: Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 121, p. 3030-3044 15 p.

Occurrence and distribution of antifouling biocide Irgarol-1051 in coral reef ecosystems, Zanzibar

Sheikh, M. A., Juma, F. S., Stæhr, P. A., Dahl, K., Rashid, R. J., Mohammed, M. S., Ussi, A. M. & Ali, H. R., 2016, In: Marine Pollution Bulletin. 109, 1, p. 586-590 5 p.

Physical conditions driving the spatial and temporal variability in aquatic metabolism of a subtropical coastal lake

Tonetta, D., Stæhr, P. A., Schmitt, R. & Petrucio, M. M., 2016, In: Limnologica. 58, p. 30-40 11 p.

Recovery of Danish coastal ecosystems after reductions in nutrient loading: A holistic ecosystem approach

Riemann, B., Carstensen, J., Dahl, K., Fossing, H., Hansen, J. W., Jakobsen, H., Josefson, A. B., Krause-Jensen, D., Markager, S., Stæhr, P. A., Timmermann, K., Windolf, J. & Andersen, J. H., 2016, In: Estuaries and Coasts. 39, 1, p. 82-97 16 p.

Robust estimation of lake metabolism by coupling high frequency dissolved oxygen and chlorophyll fluorescence data in a Bayesian framework

Honti, M., Istvánovics, V., Staehr, P. A., Brighenti, L. S., Zhu, M. & Zhu, G., 2016, In: Inland Waters. 6, 4, p. 608-621 14 p.

Seasonal changes in optical properties of two contrasting tropical freshwater systems

Brandão, L. P. M., Staehr, P. A. & Bezerra-Neto, J. F., 2016, In: Journal of Limnology. 75, 3, p. 508-519 12 p.

Temporal variability of air-sea CO2 exchange in a low-emission estuary

Mørk, E. T., Sejr, M. K., Stæhr, P. A. & Sørensen, L. L., 2016, In: Estuarine, Coastal and Shelf Science. 176, p. 1-11 11 p.

The potential of high-frequency profiling to assess vertical and seasonal patterns of phytoplankton dynamics in lakes: An extension of the Plankton Ecology Group (PEG) model

Brentrup, J. A., Williamson, C. E., Colom-Montero, W., Eckert, W., de Eyto, E., Grossart, H. P., Huot, Y., Isles, P. D. F., Knoll, L. B., Leach, T. H., McBride, C. G., Pierson, D., Pomati, F., Read, J. S., Rose, K. C., Samal, N. R., Staehr, P. A. & Winslow, L. A., 2016, In: Inland Waters. 6, 4, p. 565-580 16 p.

Trends in records and contribution of non-indigenous species (NIS) to biotic communities in Danish marine waters

Stæhr, P. A., Jakobsen, H., Hansen, J. L. S., Andersen, P., Storr-Paulsen, M., Christensen, J. P. A., Lundsteen, S., Göke, C. & Carausu, M-C., 2016, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 44 p. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 179).

Notat om HELCOM grænseværdier for god miljøtilstand

Petersen, I. K., Frederiksen, M., Galatius, A., Teilmann, J., Stæhr, P. A., Strand, J., Larsen, M. M., Hansen, V., Asmund, G. & Aastrup, P., 3 Sep 2015, 27 p.. Sep 03, 2015.

Dansk erhvervsfiskeris påvirkning af ålegræst

Timmermann, K., Stæhr, P. A., Göke, C. & Egekvist, J., 2015, 17 p.. Oct 21, 2015. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Development of phytoplankton communities: Implications of nutrient injections on phytoplankton composition, pH and ecosystem production

Jakobsen, H., Blanda, E., Stæhr, P. A., Jepsen, P. M., Højgård, J., Rayner, T. A., Pedersen, M. F. & Hansen, B. W., 2015, In: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 473, p. 81-89 9 p.

Genetablering af danske kystnære marine økosystemer efter reduktion af næringsstoftilførsler: udvikling og tidsforsinkelser i indikatorer

Riemann, B., Carstensen, J., Dahl, K., Fossing, H., Hansen, J. W., Jakobsen, H., Josefson, A. B., Krause-Jensen, D., Markager, S., Stæhr, P. A., Timmermann, K. & Windolf, J., 2015.

Indicator responses to oligotrophication in Danish coastal ecosystems

Hansen, J. W., Riemann, B., Carstensen, J., Dahl, K., Fossing, H., Jakobsen, H., Josefson, A. B., Krause-Jensen, D., Markager, S., Stæhr, P. A., Timmermann, K., Windolf, J. & Andersen, J. H., 2015.

Klimaforandringernes betydning for vandområder - med fokus på de biologiske kvalitetselementer

Jensen, P. N., Hansen, J. W., Jeppesen, E., Wiberg-Larsen, P., Hansen, J. L. S., Jakobsen, H., Stæhr, P. A. & Dahl, K., 2015, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 106 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 146).

Responses to oligotrophication in Danish coastal ecosystems

Hansen, J. W., Riemann, B., Carstensen, J., Dahl, K., Fossing, H., Jakobsen, H., Josefson, A. B., Krause-Jensen, D., Markager, S., Stæhr, P. A., Timmermann, K., Windolf, J. & Andersen, J. H., 2015.

RevFisk - et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybereliggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk

Stenberg, C., Christoffersen, M., Aastrup, K., van Deurs, M., Støttrup, J., Nielsen, A., Andersen, N. G., Mariani, P., Baktoft, H., Pedersen, M. W., Dahl, K., Lundsteen, S., Stæhr, P. A., Rasmussen, M. B., Mohn, C., Møhlenberg, F., Hansen, F. T., Uhrenholt, T., Middelboe, A. L. & Mandviwalla, X. R., 2015.

SYMBIOSE: Ecologically relevant data for marine strategies

Mohn, C., Göke, C., Timmermann, K., Andersen, J. H., Dahl, K., Dietz, R., Iversen, L. I., Mikkelsen, L., Petersen, I. K., Koefoed Rømer, J., Sørensen, T. K., Stæhr, P. A., Sveegaard, S., Teilmann, J. & Tougaard, J., 2015, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 100 p. (Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; No. 62).

Seasonal changes in metabolic rates of two tropical lakes in the Atlantic forest of Brazil

Brighenti, L. S., Stæhr, P. A., Gagliardi, L. M., Brandão, L. P. M., Elias, E. C., Santos, N. A., de Mello, T., Barbosa, F. A. R. & Bezerra-Neto, J. F., 2015, In: Ecosystems. 18, 4, p. 589-604 16 p.

Spatial variability of air-sea CO2 exchange in microtidal estuaries.

Mørk, E. T., Sørensen, L. L., Stæhr, P. A. & Sejr, M. K., 2015, (In preparation) In: Journal of Geophysical Research C: Oceans.

Ecosystem metabolism in a lake restored by hypolimnetic withdrawal

Dunalska, J. A., Stæhr, P. A., Jaworska, B., Górniak, D. & Gomulka, P., 2014, In: Ecological Engineering. 73, p. 616-623

Vertical patterns of metabolism in three contrasting stratified lakes

Obrador, B., Stæhr, P. A. & Christensen, J. P. A., 2014, In: Limnology and Oceanography. 59, 4, p. 1228-1240

Evaluation of storm event inputs on levels of gross primary production and respiration in a drinking water reservoir

Samal, N., Stæhr, P. A., Pierson, D. C., Zion, M. S., Pradhanang, S. M. & Smith, D. G., 9 Dec 2013.

Effects of the invasive macroalgae Gracilaria vermiculophylla on two co-occurring foundation species and associated invertebrates

Thomsen, M. S., Stæhr, P. A., Nejrup, L. & Schiel, D. R., 1 Jun 2013, In: Aquatic Invasions. 8, 2, p. 133-145 13 p.

Ecosystem respiration: Drivers of daily variability and background respiration in lakes around the globe

Solomon, C. T., Bruesewitz, D. A., Richardson, D. C., Rose, K. C., Van de Bogert, M. C., Hanson, P. C., Kratz, T. K., Larget, B., Adrian, R., Babin, B. L., Chiu, C-Y., Hamilton, D. P., Gaiser, E. E., Hendricks, S., Istvánovics, V., Laas, A., O'Donnell, D. M., Pace, M. L., Ryder, E., Stæhr, P. A., Torgersen, T., Vanni, M. J., Weathers, K. C. & Zhu, G., 2013, In: Limnology and Oceanography. 58, 3, p. 849-866

Evaluation of ballast water risk assessment

Hansen, J. W., Stæhr, P. A., Mohn, C. & Thomsen, M. S., 2013, 13 p.. Jun 15, 2012.

Fluctuating water levels control water chemistry and metabolism of a charophyte-dominated pond

Christensen, J. P. A., Sand-Jensen, K. & Stæhr, P. A., 2013, In: Freshwater Biology. 58, 7, p. 1353-1365 13 p.

Temperature- and light-dependent growth and metabolism of the invasive red algae Gracilaria vermiculophylla - a comparison with two native macroalgae

Nejrup, L. B., Stæhr, P. A. & Thomsen, M. S., 2013, In: European Journal of Phycology. 48, 3, p. 295-308 14 p.

Tilvejebringelse af et fagligt grundlag for genetablering af spredte stenrev i de centrale dele af Limfjorden

Jørgensen, T. B., Andersen, J. (ed.), Dahl, K., Fossing, H., Hansen, J. W., Markager, S., Stæhr, P. A., Møhlenberg, F., Støttrup, J., Andersen, P., Dolmer, P., Nicolaisen, J., Nejrup, L., Andersen, T. P., Wiborg, I. A., Petersen, J. K. & Jensen, J. B., 2013, Limfjordsrådet. 36 p.

Why bother about depth? Relevance of metabolism below the upper mixed layer in lakes

Stæhr, P. A., Obrador, B. & Christensen, J. P., 15 Oct 2012. 1 p.

CO2 dynamics along Danish lowland streams: water-air gradients, piston velocities and evasion rates

Sand-Jensen, K. & Stæhr, P. A., 2012, In: Biogeochemistry. 111, 1-3, p. 615-628

Ecosystem metabolism in a stratified lake

Stæhr, P. A., Christensen, J. P. A., Batt, R. D. & Read, J. S., 2012, In: Limnology and Oceanography. 57, 5, p. 1317-1330 14 p.

Effects of weather-related episodic events in lakes: an analysis based on high-frequency data

Jennings, E., Jones, S., Arvola, L., Stæhr, P. A., Gaiser, E., Jones, I. D., Weathers, K. C., Weyhenmeyer, G. A., Chiu, C-Y. & de Eyto, E., 2012, In: Freshwater Biology. 57, 3, p. 589-601

Hydrological Conditions Control P Loading and Aquatic Metabolism in an Oligotrophic, Subtropical Estuary

Koch, G. R., Gaiser, E. E., Childers, D. L., Staehr, P. A., Price, R. M. & Davis, S. E., 2012, In: Estuaries and Coasts. 35, 1, p. 292-307

Karakterisering af de biologiske forhold i de danske havområder

Henriksen, P., Møller, E. F., Dahl, K., Stæhr, P. A., Hansen, J. L. S., Dahl-Pommer, C., Teilmann, J., Sveegaard, S., Galatius, A., Andersen, S. M., Petersen, I. K., Sørensen, T. K. & Vinther, M., 2012, 97 p.. (Notat).

Lake metabolism scales with lake morphometry and catchment conditions

Stæhr, P. A., Baastrup-Spohr, L., Jensen, K. S. & Stedmon, C., 2012, In: Aquatic Sciences. 74, p. 155-169

Lake-size dependency of wind shear and convection as controls on gas exchange

Read, J. S., Hamilton, D. P., Desai, A. R., Rose, K. C., MacIntyre, S., Lenters, J. D., Smyth, R. L., Hanson, P. C., Cole, J. J., Stæhr, P. A., Rusak, J. A., Pierson, D. C., Brookes, J. D., Laas, A. & Wu, C. H., 2012, In: Geophysical Research Letters. 39, p. L09405 5 p.

Opgørelse over rumlig udbredelse, tidslig udvikling og tæthed af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande: Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Stæhr, P. A. & Thomsen, M. S., 2012, 14 p.. Dec 13, 2011.

Reconciling the temperature dependence of respiration across timescales and ecosystem types

Yvon-Durocher, G., Caffrey, J. M., Cescatti, A., Dossena, M., Giorgio, P. D., Gasol, J. M., Montoya, J. M., Pumpanen, J., Stæhr, P. A., Trimmer, M., Woodward, G. & Allen, A. P., 2012, In: Nature. 487, p. 472-476 6 p.

Seasonal Dynamics of CO2 Flux Across the Surface of Shallow Temperate Lakes

Trolle, D., Stæhr, P. A., Davidson, T. A., Hansen, R. B., Lauridsen, T. L., Søndergaard, M. & Jeppesen, E., 2012, In: Ecosystems. 15, 2, p. 336-347

The metabolism of aquatic ecosystems: history, applications, and future challenges

Stæhr, P. A., Testa, J. M., Kemp, W. M., Cole, J. J., Jensen, K. S. & Smith, S. V., 2012, In: Aquatic Sciences. 74, 1, p. 15-29

Seasonal acclimation in metabolism reduces light requirements of eelgrass (Zostera marina)

Stæhr, P. A. & Borum, J., 2011, In: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 407, p. 139-146

Sæsontilpasninger i stofskiftet reducerer lyskravet hos ålegræs (Zostera marina)

Stæhr, P. A. & Borum, J., 2011.

Decreasing resilience of kelp beds along a latitudinal temperature gradient: potential implications for a warmer future

Wernberg, T., Thomsen, M. S., Tuya, F., Kendrick, G. A., Stæhr, P. A. & Toohey, B. D., 2010, In: Ecology Letters. 13, 6, p. 685-694

Drivers of metabolism and net heterotrophy in contrasting lakes

Stæhr, P. A., Sand-Jensen, K., L. Raun, A., Nilsson, B. & Kidmose, J., 2010, In: Limnology and Oceanography. 55, 2, p. 817-830

Lake metabolism and the diel oxygen technique: State of the science

Stæhr, P. A., Bade, D., Van de Bogert, M. C., Koch, G. R., Williamson, C., Hanson, P., Cole, J. J. & Kratz, T., 2010, In: Limnology and Oceanography: Methods. 8, p. 628-644

Effects of sewage water on bio-optical properties and primary production of coastal systems in West Australia

Stæhr, P. A., Waite, A. M. & Markager, S. S., 2009, In: Hydrobiologia. 620, 1, p. 191-205 15 p.

Net heterotrophy in small Danish lakes: A widespread feature over gradients in trophic status and land cover

Sand-Jensen, K. & Stæhr, P. A., 2009, In: Ecosystems. 12, 2, p. 336-348

Physiological responses of Ecklonia radiata (laminariales) to a latitudinal gradient in ocean temperature

Stæhr, P. A. & Wernberg, T., 2009, In: Journal of Phycology. 45, 1, p. 91-99

Surface microlayers on temperate lowland lakes

Baastrup-Spohr, L. & Stæhr, P. A., 2009, In: Hydrobiologia. 625, 1, p. 43-59

Annual changes in abundance of non-indigenous marine benthos on a very large spatial scale

Thomsen, M. S., Wernberg, T., Stæhr, P. A., R. Silliman, B., B. Josefson, A., Krause-Jensen, D. & Risgaard-Petersen, N., 2008, In: Aquatic Invasions. 3, 2, p. 133-140

Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss, 1967 (Rhodophyta, Gracilariaceae) in northern Europe, with emphasis on Danish conditions, and what to expect in the future

Thomsen, M. S., Stæhr, P. A., Nyberg, C. D., Schwærter, S., Krause-Jensen, D. & Silliman, B. R., 2007, In: Aquatic Invasions. 2, 2, p. 83-94

Alien macroalgae in Denmark - a national perspective

Thomsen, M. S., Wernberg, T., Stæhr, P. A., Krause-Jensen, D., Risgaard-Petersen, N. & Silliman, B. R., 2007, In: Marine Biology Research. 3, p. 61-72

Scaling of pelagic metabolism to size, trophy and forest cover in small Danish lakes

Sand-Jensen, K. & Stæhr, P. A., 2007, In: Ecosystems. 10, 1, p. 127-141

Temporal dynamics and regulation of lake metabolism

Stæhr, P. A. & Sand-Jensen, K., 2007, In: Limnology and Oceanography. 52, 1, p. 108-120

Seasonal changes in temperature and nutrient control of photosynthesis, respiration and growth of natural phytoplankton communities

Stæhr, P. A. & Sand-Jensen, K., 2006, In: Freshwater Biology. 51, 2, p. 249-262

Spatio-temporal distribution patterns of the invasive macroalga Sargassum muticum within a Danish Sargassum-bed

Thomsen, M. S., Wernberg, T., Stæhr, P. A. & Pedersen, M. F., 2006, In: Helgoland Marine Research. 60, p. 50-58

Temperature acclimation of growth, photosynthesis and respiration in two mesophilic phytoplankton species

Stæhr, P. A. & Birkeland, M. J., 2006, In: Phycologia. 45, 6, p. 648-656

Biomass dynamics of exotic Sargassum muticum and native Halidrys siliquosa in Limfjorden, Denmark - Implications of species replacements on turnover rates

Pedersen, M. F., Stæhr, P. A., Wernberg, T. & Thomsen, M. S., 2005, In: Aquatic Botany. 83, p. 31-47

Epibiota communities of the introduced and indigenous macroalgal relatives Sargassum muticum and Halidrys siliquosa in Limfjorden (Denmark)

Wernberg, T., Thomsen, M. S., Stæhr, P. A. & Pedersen, M. F., 2004, In: Helgoland Marine Research. 58, 3, p. 154-161

Parameterization of the Chlorophyll a-specific in vivo light absorption coefficient covering estuarine, coastal and oceanic waters

Stæhr, P. A. & Markager, S. S., 2004, In: International Journal of Remote Sensing. 25, 22, p. 5117-5130

Pigment specific in vivo light absorption of phytoplankton from estuarine, coastal and oceanic waters

Stæhr, P. A., Markager, S. & Sand-Jensen, K., 2004, In: Marine Ecology - Progress Series. 275, p. 115-128

Detection of Karenia mikimotoi by spectral absorption signatures

Cullen, J. J. & Stæhr, P. A., 2003, In: Journal of Plankton Research. 25, 10, p. 1237-1249

Photoacclimation of four marine phytoplankton species to irradiance and nutrient availability

Stæhr, P. A., Henriksen, P. & Markager, S., 2002, In: Marine Ecology - Progress Series. 238, p. 47-59

Comparative phenology of Sargassum muticum and Halidrys siliquosa (Phaeophyceae: Fucales) in Limfjorden, Denmark

Wernberg, T., Thomsen, M. S., Stæhr, P. A. & Pedersen, M. F., 2001, In: Botanica Marina. 44, 1, p. 31-39

Invasion of Sargassum muticum in Limfjorden (Denmark) and its possible impact on the indigenous macroalgal community

Stæhr, P. A., Pedersen, M. F., Thomsen, M. S., Wernberg, T. & Krause-Jensen, D., 2000, In: Marine Ecology - Progress Series. 207, p. 79-88