Aarhus University Seal

Pernelle Rose Hansen

"Det er sjovt, hvor forskellige man er, selvom man er ens med sin skilsmisse": En undersøgelse af børns oplevelser med samtalegrupper for skilsmissebørn

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I denne artikel undersøger jeg børn med skilte forældres erfaringer med at deltage i en samtalegruppe. Jeg kigger nærmere på variationerne i børnenes forskellige måder at tale om deres liv med skilsmissen. Gennem et etnografisk inspireret feltstudie, der bygger på 23 børneinterviews samt seks måneders observationer i fire samtalegrupper på Sjælland i Danmark, udforsker jeg, hvordan børn i skilsmisse skaber mening i deres deltagelse i samtalegrupperne. Herunder, hvordan børns forskelligheder bliver opfattet af de professionelle, og på hvilke måder der skabes mulighed for at udfordre de dominerende forståelser af, hvad det vil sige at leve et hverdagsliv med skilsmisse. I artiklen træder det tydeligt frem, at børns generelle skilsmisseoplevelser varierer bredt og får forskellige implikationer for deres deltagelsesmuligheder.
Original languageDanish
Article number2-3
JournalBarn – Forskning om barn og barndom i Norden
Volume39
Issue2-3
Pages (from-to)105-120
Number of pages16
ISSN2535-5449
DOIs
Publication statusPublished - 15 Nov 2021

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 259184877