Aarhus University Seal

Pernelle Rose Hansen

´At lede efter klumpen´: Et analytisk afsæt til at udforske følelseshåndtering for børn i skilsmisse

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Skilsmisse er et udbredt fænomen i Danmark,
hvor op mod 1/3 af alle danske børn i dag vokser
op med skilte forældre (Danmarks Statistik
2014, 2019). Størstedelen af skilsmisseforskningen
anlægger en problemorienteret tilgang
til fænomenet skilsmisse og implikationerne af
forældres brud (Wallerstein m.fl. 2002); nyere
forskning har dog vist, at der findes en stor diversitet
i børns skilsmisseoplevelser (Birnbaum
m.fl. 2012). En tilsvarende problemorienteret
skilsmisseforståelse afspejler sig i de samtalegrupper,
der aktuelt oprettes på en lang række
skoler landet over for at sikre børns muligheder
for at håndtere svære følelser som følge af
forældrenes skilsmisse. Som en del af et samlet
koncept anvendes bl.a. metaforen “Klumpen”
i samtalegrupperne som en gennemgående repræsentation
af børnenes smerte, der understøtter
arbejdet med at sætte ord på og håndtere de
svære følelser. Jeg har valgt at gennemføre et
mikrostudie af Klumpen, da det derigennem bliver
muligt at få et dybere analytisk indblik i de
muligheder og begrænsninger, der efterlades til
børns unikke skilsmisseoplevelser, i mødet med
de professionelles skilsmisseforståelser. Artiklens
formål er at tilbyde et indblik i den diversitet,
der viser sig, når man lytter til børnenes
egne stemmer om, hvordan de skaber mening i deres
varierede skilsmisseoplevelser.
Original languageDanish
Article numberISSN-1396-3953
JournalNordiske Udkast
Volume49
Issue1
Pages (from-to)95-114
Number of pages20
ISSN1396-3953
Publication statusPublished - 30 Mar 2021

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 259185136