Per Kryger

  1. 2008
  2. Published

    Honningbiernes skadegørere : Kursusmateriale for kyndige biavlere. / Kryger, Per; Enkegaard, Annie; Hansen, Lars Monrad; Holst, Niels; Nielsen, Steen Lykke.

    Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2008. 28 p.

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookEducation