Per Kryger

 1. 2020
 2. Published

  Vurdering af nektarværdi (honningpotentiale) for nye afgrødekoder i 2020. / Kryger, Per.

  No. 2020-0074963, 2020. 2 p., May 01, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 3. Published

  Vurdering af renparringsområde for honningbier. / Kryger, Per.

  No. 2020-0074500, 2020. 2 p., Apr 03, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 4. Published

  Antallet af bistader med bifamilier i Danmark, opgjort september til december 2019. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  No. 2020-0062644, 2020. 2 p., Mar 13, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 5. 2019
 6. Published

  Planårsopdatering og udbygning af GIS-modellen til regulering af økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  No. 2019-760-001145, 2019. 12 p., Mar 20, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 7. Published

  Opdateret beskrivelse af metode til at opgøre bistader. / Kryger, Per.

  No. 2019-760-001232, 2019. 2 p., Mar 01, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 8. Published

  Beskrivelse af produktions- og afsætningsstrukturen inden for biavlssektoren i Danmark for 2017 og 2018. / Kryger, Per.

  No. 2019-760-001147, 2019. 2 p., Feb 19, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 9. Published

  Nektarværdien af ”bestøverbrak”. Tillægsbesvarelse til leveringen ”Opdatering af nektarværdien for afgrødekoder i 2018. / Kryger, Per.

  No. 2019-760-001261, 2019. 2 p., May 10, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 10. Published
 11. 2018
 12. Published

  Estimation of the number of honey bee colonies in Denmark. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  No. 2018-760-000886, 2018. 2 p., Dec 20, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 13. Published

  Afsøgning og vurdering af nye datasæt til supplering af den eksisterende model til regulering af økologisk biavl. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  No. 2018-760-000919, 2018. 9 p., Dec 10, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 14. Published

  Opdatering af nektarværdien for afgrødekoder i 2018. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  No. 2018-760-000790, 2018. 1 p., Apr 13, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 15. Published

  Flyver honningbier over vand? / Kryger, Per.

  No. 2018-760-000, 2018. 1 p., Apr 12, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 16. Published

  Konkurrence mellem honningbier og vilde bier. / Kryger, Per; Dupont, Yoko Luise.

  No. 2018-760-000543, 2018. 5 p., Apr 12, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 17. Published

  Estimation of the number of honey bee colonies in Denmark. / Kryger, Per; Greve, Mette Balslev.

  No. 2018-760-000548, 2018. 1 p., Mar 14, 2017.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 18. Published

  Kort over ”robuste” områder til økologisk biavl samt opgørelser i ha. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  No. 2018-760-000534, 2018. 2 p., Feb 23, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 19. Published
 20. Published

  Kommentar til besvarelsen af dele af MOF-spørgsmål nr. 263, jf. bilag 145. / Kryger, Per.

  No. 2017-760-000525, 2018. 1 p., Jan 03, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 21. Published

  DCA-Flakkebjergs kommentarer til EU-Kommissionens udkast til et dokument om Varroa i forbindelse med betingelser for sygdomsfri status. / Kryger, Per.

  No. 2018-760-000901, 2018. 1 p., Sep 28, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 22. 2017
 23. Published

  Bidrag til besvarelse af MOF spørgsmål nr. 54. / Kryger, Per.

  No. 2017-760-000502, 2017. 2 p., Oct 17, 2017.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 24. Published
 25. 2016
 26. Published

  Yderligere kriterier og opdatering af tidligere levering ”Notat om GIS-analyser til økologisk biavl". / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  No. 64939, 2016. 18 p., Aug 26, 2016.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 27. Published

  Notat om GIS-analyser til økologisk biavl. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per.

  No. 64939, 2016. 7 p., Jun 13, 2016.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 28. 2015
 29. Published
 30. 2014
 31. Published

  Liste med bi-venlige blomstrende planter der kan bruges til udsåning i forbindelse med randzoner. / Kryger, Per; Melander, Bo.

  No. 1257495, 2014. 2 p., Jul 15, 2014.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 32. 2013
 33. Published

  Besvarelse af de opfølgende spørgsmål i forbindelse med arealer, hvor det skønnes muligt at oprette en økologisk bigård. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per; Hansen, Lise Stengaard.

  No. 125115, 2013. 3 p., Oct 30, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 34. Published

  Honningbiers trækvalg i relation til energitæthed af blomstrende arealer og arealernes afstand fra bistade. / Kryger, Per; Hansen, Lise Stengaard.

  No. 1083335, 2013. 7 p., Aug 22, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 35. Published

  Kortlægning af mulige områder til økologisk biavl i Danmark. / Greve, Mette Balslev; Kryger, Per; Hansen, Lise Stengaard; Kristensen, Inge Toft.

  No. 1083338, 2013. 6 p., Aug 22, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 36. 2011
 37. Published

  Genetisk undersøgelse af brun Læsø-bi populationen og vurdering af bevaringsforanstaltninger. / Kryger, Per; Jespersen, Jørgen Brøchner.

  2011. 9 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 38. Published

  Bestøvning og biodiversitet. / Strandberg, Beate; Axelsen, Jørgen Aagaard; Kryger, Per; Enkegaard, Annie.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2011. 86 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 831).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 39. Published

  Bestøvningsforhold og –behov i dyrkede afgrøder. / Axelsen, Jørgen Aagaard; Enkegaard, Annie; Strandberg, Beate; Kryger, Per; Sørensen, Peter Borgen.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2011. 47 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 832).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 40. 2010
 41. Published

  Vedrørende nyt EU-biavlsprogram for perioden 2011-2013. / Kryger, Per.

  No. 706398, 2010. 2 p., Feb 22, 2010.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 42. 2009
 43. Published

  Høringssvar BEK Biavl på Læsø. / Kryger, Per.

  2009. 1 p., Jan 13, 2009.

  Research output: Memorandum/expositionQuestion & Answer/hearing

 44. 2008
 45. Published

  Konklusion og anbefalinger fra Moniteringsgruppe til faglig kvalitetssikring af Fødevareministeriets indsats for at sikre bevarelse af den brune bi på Læsø samt Teksnisk rapport vedrørende Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets projekt Den brune bi på Læsø : Undersøgelse af populationens genetiske renhed (1. april 2005- 31. marts 2008). / Pedersen, Bo Vest; Loeschcke, Volker; Michelsen, Axel; Esbjerg, Peter; Sandøe, Peter; Jespersen, Jørgen B.; Kryger, Per; Graugaard, Sonja; Bendixen, Christian; Andersen, Lene Hasmark; Larsen, Kirsten Brahe; Majgren, Bente Flügel; Fink, Lone.

  Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 2008. 51 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned