Department of Law

Paul Krüger Andersen

Professor Emeritus

Curriculum Vitae

 

Born

2 June 1942

 

Nationality

Dansk

 

Qualifications

1998Dr. jur., for the thesis "Studies in Danish Corporate Group Law"
1978PhD degree, Aarhus University for a thesis on "Marketing Law"
1971Admitted as attorney-at-law
1968Master of Laws, Aarhus University

 

Academic positions

2016Emeritus Professor, Department of Law, Aarhus BSS, Aarhus University
1991-2016Professor, Aarhus School of Business/Aarhus BSS, Aarhus University
1971-Employment at the Aarhus School of Business

 

Research visits

2004-2005Distinguished Professorial Fellow in European Company Law, the British Institute of International Comparative Law, London

 

Administrative experience

Until 2015Chairman of the Academic Council, Business and Social Sciences, Aarhus University
Until 2011Coordinator for the Company Law group at the Aarhus School of Business

 

Research areas

 • Company law
 • Law on securities and shares
 • Corporate finance regulation
 • Harmonization of European company law (see http://law.au.dk/emca).

 

Teaching areas

 • Company law
 • Corporate finance regulation
 • Securities law

 

Awards, grants, etc.

1998 & 2000Literature prize of the Society of Business Lawyers
1998Jorck's prize

 

Miscellaneous

 • Member of the Corporate Governance group at the Aarhus School of Business
 • Board member, Danish Corporate Governance Association
 • Member of the Nordic Network for Company Law
 • Member of the Nordic Capital Market Law Network
 • Member of various working groups under the Danish Commerce and Companies Agency (now Danish Business Authority)
 • Member and co-founder of L'Association Europenne du droit de la publicité
 • Editor of ”Nordisk Tidsskrift for selskabsret” (Nordic Journal of Company Law)
 • Consultant to the Latvian Enterprise Register
 • Chairman of the EMCA Group (since 2007)
 • Member of the European Financial Law Network (EFLN)
 • Member of European Corporate Governance Institute (ECGI)

Research outputs

Erhvervsret: Opgaver & materialer

Krüger Andersen, P. & Henschel, R. F., 2015, 7. ed. København: Gjellerup. 207 p.

Karsten Engsig Sørensen, Selskabsstrukturer, Joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer

Krüger Andersen, P., 2015, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, p. 82-84

The Danish Supervisory Board - A German Model?

Andersen, P. K. & Sørensen, E. J. B., 2015, German and Nordic Perspectives on Company Law and Capital Markets Law. Fleischer, H., Hansen, J. L. & Ringe, W-G. (eds.). Tübingen: Mohr Siebeck, p. 129-153 (Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, Vol. 109).

Børsintroduktion og Børsemissioner

Andersen, P. K. & Krüger Andersen, P., 2014, Børsretten. Andersen, P. K. & Clausen, N. J. (eds.). 5 ed. København: Djøf Forlag, p. 247-360

Det børsnoterede selskab og reguleringen heraf

Andersen, P. K., 2014, Børsretten. Andersen, P. K. & Clausen, N. J. (eds.). 5 ed. København: Djøf Forlag, p. 191-246 56 p.

Majoritetsovertagelse og overtagelsestilbud

Andersen, P. K., 2014, Børsretten. Andersen, P. K. & Clausen, N. J. (eds.). 5 ed. København: Djøf Forlag, p. 509-583 75 p.

Tilsyn og sanktioner

Andersen, P. K., 2014, Børsretten. Andersen, P. K. & Clausen, N. J. (eds.). 5 ed. København: Djøf Forlag, p. 673-698 25 p.

Aktie- og anpartsselskabsret: Kapitalselskaber

Andersen, P. K., 2013, 12 ed. København: Djøf Forlag. 672 p.

Directors' Conflicts of Interest: A Contribution to European Convergence

Andersen, P. K. & Kristensen Balshøj, D., 2013, Boards of Directors in European Companies: Reshaping and Harmonising Their Organisation and Duties. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 57-74 (European Company Law Series, Vol. 10).

Fagartiklen

Andersen, P. K., 2013, Skriftlig jura: - den juridiske fremstilling. Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 289-306

Ny litteratur

Andersen, P. K., 2013, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, p. 182-186

Revisors erstatningsretlige ansvar

Andersen, P. K., 2013, Revisoransvar. Langsted, L. B., Andersen, P. K. & Kiertzner, L. (eds.). 8 ed. København: Karnov Group, p. 302-381 80 p.

Risk management - i selskabsretligt perspektiv

Andersen, P. K., 2013, Festskrift til Nis Jul Clausen. Dietz Legind, N., Mortensen, B. O. G., Pedersen, H. V. G. & Sørensen, K. E. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 11-26 16 p.

Anmeldelse af Jan Børjesson, Martin Chr. Kruhl, Ole B. Sørensen: Partnerselskaber, Karnov Group Denmark, 2012, 160 s., ISBN 978-87-619-3258-7

Andersen, P. K., 2012, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2, p. 137

Anmeldelse af Steen Thomsen & Martin Conyon, Corporate Governance, Mechanisms and Systems, DJØF Publishing 2012, 387 s.

Andersen, P. K., 2012, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2, p. 136

Europæisk selskabsret: Quo vadis?

Andersen, P. K., 2012, Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Langsted, L. B., Petersen, L. L. & Andersen, M. B. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 33-49

Immaterialret

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 703-723 21 p.

Introduktion

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 645-652 8 p.

Introduktion: Sammenhæng og forskelle

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 697-702 11 p.

Kapitalselskaber

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 665-693 29 p.

Konkurrenceret

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 739-747 9 p.

Markedsføringsret

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 725-732 8 p.

Personselskaber

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 653-664 12 p.

Rekonstruktion

Andersen, P. K., 2012, Dansk privatret. Jensen, C. H. (ed.). 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 581-589 9 p.

The Danish Companies Act: A modern and competitive European Law

Andersen, P. K. & Cleff, E. B., 2012, København: Djøf Forlag. 382 p.

The Principle of Shareholder Primacy in Company Law from a Nordic and European Regulatory Perspective

Andersen, P. K. & Cleff, E. B., 2012, The European Financial Market in Transition. Birkemose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 169-198 30 p. (European Company Law Series, Vol. 9).

Anmeldelse af Martin Christian Kruhl, Ejeraftaler. Thomson Reuters, 2011, 355 s. ISBN 987-87-619-2924-2

Andersen, P. K., 2011, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 1, p. 114-117

Bernhard Gomard & Peer Schaumburg-Müller: Kapitalselskaber – aktie- og anpartsselskaber, 6. omarbejdede udg., Jurist- og Økonomiforbundet Forlag, 2011, 592 s. ISBN 978-87-574-2284-2

Andersen, P. K., 2011, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, p. 87-89

Jesper Seehausen: Going concern i retligt perspektiv - Ledelsens og revisors ansvar. Thomson Reuters Professional A/S, 2011. 806 sider

Andersen, P. K., 2011, In: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2011B.291/1, p. 291 1 p.

Martin Christian Kruhl: Ejeraftaler. Thomson Reuters Professional A/S, 2011. 355 sider

Andersen, P. K., 2011, In: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2011B.308/2, p. 308-312

Aktie- og anpartsselskabsret: kapitalselskaber

Andersen, P. K., 2010, 11. rev. ed. Kbh.: Djøf Forlag. 653 p.

Anm. af Troels Michael Lilja, Filialbegrebet 2010

Andersen, P. K., 2010, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. p. 21-23

De danske anbefalinger for god selskabsledelse

Andersen, P. K., 2010, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret.

Director's duties - and the European Model Company Act

Andersen, P. K., 2010, Company Law and SMEs. Sørensen, K. E. & Neville, M. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 67-80 14 p.

Introduktion

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (eds.). 16 ed. Djøf Forlag, p. 697-704

Introduktion - Sammenhæng og forskelle

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (eds.). 16 ed. Djøf Forlag, p. 765-771

Kapitalselskaber

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (eds.). 16 ed. Djøf Forlag, p. 719-762

Konkurrenceret

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (eds.). 16 ed. Djøf Forlag, p. 811-819

Markedsføringsret

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (eds.). 16 ed. Djøf Forlag, p. 797-809

Personselskaber

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (eds.). 16 ed. Djøf Forlag, p. 705-717

Rekonstruktion

Andersen, P. K., 2010, Dansk Privatret. Edlund, H. H., Andersen, P. K., Clausen, N. J., Jensen, C. H., Michelsen, A. & Pedersen, H. V. G. (eds.). 16 ed. Djøf Forlag, p. 627-631

The European Model Company Act (EMCA)

Andersen, P. K., 2010, Company law and economic protectionism. Bernitz, U. & Ringe, W-G. (eds.). New York: Oxford University Press