Department of Law

Palle Bo Madsen

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1980Ph.d. (lic.jur.), Aarhus Universitet
1975Cand.jur., Københavns Universitet


Akademiske stillinger

1993-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990-2002Prorektor, Aarhus Universitet
1989-1990Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
1975-1992
Adjunkt, stipendiat, lektor og docent, Aarhus Universitet
 

Andre akademiske hverv

 • Daglig administrator for JurForsk (Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram)
 • Medlem af redaktionskomiteen (peer review-panel) for fagbladet Juristen
 • Formand for Praksisudvalget på Aarhus Universitet (Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis)
 • Formand for Aarhus Universitets Forskningsetiske Komité (godkendelse af persondatabaserede forskningsprojekter)
 • Medlem af Akademisk Råd på Aarhus BSS (Business and Social Sciences), Aarhus Universitet
 • Expert Member of Academy of Finland's review panel for research project proposals, "KY18 Law" (Helsinki 2018)
 • Expert Member of Uppsala University's review panel for research evaluation "KoF 11 Quality and Renewal" (Uppsala 2011)
 • Formand for Norges Forskningsråds evalueringspanel for norsk retsvidenskabelig forskning (Oslo 2009)
 • Medlem af og formand for adskillige disputats- og ph.d.-bedømmelsesudvalg ved danske og nordiske universiteter
 • Medlem af og formand for adskillige professor- og lektorbedømmelsesudvalg ved danske og nordiske universiteter
 • Gæstelærer, Islands Universitet (oktober 1996)
 • Næstformand for Aarhus Universitets Forskningsfond (1990-2006)
 • Censor, De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser (1988-2014)
 • Ekstern lektor, Handelshøjskolen i Århus (1985-1999)
 • Studienævnsmedlem og -formand (1982-1985 & 2005-2007)

 

Taler og oplægsholder ved udvalgte internationale konferencer

 • Nordiska Förmögenhetsrättsdagarne, Helsingfors/Finland, maj 2019
 • Nordiska Förmögenhetsrettsdagarne, Hesselby Slot/Sverige, april 2017
 • Jubileumskonferens De nordiska avtalslagarna 100 år, Lund/Sverige, juni 2015
 • Seminar rörande Obehörig Vinst, Stockholm/Sverige, oktober 2012
 • Nordiske formuerettsdager, Oslo/Norge, maj 2011
 • Fakultetskonferanse om juridisk forskning, Oslo/Norge, september 2010
 • Avtalslagen 90 år, Lund/Sverige, november 2005
 • 2nd Nordic-Chinese Conference on European Integration and the Nordic Countries, Shanghai/Kina, oktober 2004
 • Nordiske Formueretsdage, Aarhus & Sandbjerg/Denmark, april 2004 (arrangør)
 • Conference on the Law Applicable to International Contracts, Aarhus/Denmark, marts 1998 (arrangør)
 • Conference on Consumer Law Concepts in the EU, the EEA and the Middle and East Europan Contries, Potsdam/Tyskland, juni 1994
 • Conference on Consumer Guarantees and After-Sales Services, Buxton/England, maj 1994
 • Conference on Critical Contract Law, Tuusala/Finland, maj 1992
 • 3rd International Conference on Consumer Law, Canela/Brasilien, marts 1992
 • 1st International Conference on Consumer Law, Rio de Janeiro & Sao Paulo/Brasilien, maj-juni 1989
 • 1st European Congress of General Contract Terms, Coimbra/Portugal, maj 1988


Andre hverv uden for academia

2019-Fagkonsulent, Djøf Forlag

2016-2020

Domsmand/Nævning, Byretten i Aarhus

2012-2021Medlem, Konkurrenceankenævnet

2008-2011

2007-2013

Domsmand, Byretten i Aarhus

Formand, Ankenævn for Biler

2005-2017Formand, Teleklagenævnet

2004-2008

2001-2007

2000-2005

2000-2003

Justitsmin. repræsentant, EUs CFR-netværk

Bestyrelsesmedlem, Østjysk Innovation A/S

Formand, AUs & Århus Amts Patentudvalg

Medlem, Procesbevillingsnævnet

1999-2002Formand, Ejendomsmæglerudvalget

1998-2003

1997-2002

Ekspertmedlem, ABService-udvalget

Bestyrelsesmedlem, Orion II-Fonden

1996-Voldgiftsdommer

1991-1992

1976-1984

Kst. landsdommer, Vestre Landsret

Domsmand, Byretten i Århus

 

Forsknings- og undervisningsområder

 • Aftaleret
 • Formueret
 • Erhvervsret
 • Konkurrenceret
 • Markedsføringsret
 • Immaterialret

Publications

Aftaler og mellemmænd

Madsen, P. B. & Lynge Andersen, L., 2022, 8 ed. København: Karnov Group. 475 p.

Markedsføringsret og konkurrenceværn: Markedsret Del 2

Madsen, P. B., 2022, (Accepted/In press) 8 ed. København: Djøf Forlag. 412 p.

Parallel distribution og andre hybride omsætningsformer: om vertikal og horisontal informationsudveksling i konkurrenceretten

Madsen, P. B., 2022, (In preparation) In: Ugeskrift for Retsvæsen.

Boganmeldelse: Fuldmagt og fremtidsfuldmagt - Nye synsvinkler

Madsen, P. B., 2021, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2021B.128 .

Boganmeldelse: Produktefterligninger i praksis

Madsen, P. B., 2021, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2021B.202 .

Konkurrenceret: Markedsret del 1

Madsen, P. B., 2021, 8 ed. København: Djøf Forlag. 389 p.

Behøves der jurister og lovbøger? Et kalejdoskopisk blik gennem nogle århundreder

Madsen, P. B., Dec 2020, Festskrift till Rolf Dotevall. Tuula, M. K., Persson, A. H. & Lindskoug, P. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 529-546

Branchebestemte "god skik"-reglers rolle: om retsregler og moralregler i erhvervslivet

Madsen, P. B., 2020, Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten: De 13:e Nordiska förmögenhetsrättsdgarna i Helsingfors 8-10.5.2019. Bärlund, J., Eftestøl-Wilhelmsson, E., Johansson, J., Lång, K. & Sisula-Tulokas, L. (eds.). Helsingfors: Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, p. 47-62

Branchebestemte "god skik"-reglers rolle - om retsregler og moralregler i erhvervslivet

Madsen, P. B., 2020, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. p. 2-10

Grøn effektivitet i konkurrenceretten: om konkurrencemål, virksom konkurrence og forbrugervelfæld

Madsen, P. B., 2020, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 75-83

Konkurrencerettens to fagligheder: Om jura og økonomi, formål og følge, form og effekt

Madsen, P. B., 2020, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 265-274 10 p., U.2020B.265.

Markedsret Del 3: Immaterialret

Madsen, P. B., 2020, 7 ed. Kbh.: Djøf Forlag. 451 p.

Videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis

Madsen, P. B., 2020, Skriftlig jura: den juridiske fremstilling. Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). 2 ed. København: Ex Tuto Publishing, p. 351-369

Immaterialret

Madsen, P. B., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (ed.). 9 ed. København: Djøf Forlag, p. 259-297 39 p.

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B., 2019, 7. ed. København: Djøf Forlag. 382 p.

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (ed.). 9 ed. København: Djøf Forlag, p. 377-392 16 p.

Markedsret Del 1: Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B., Jan 2018, 7. ed. København: Djøf Forlag. 362 p.

Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold

Madsen, P. B., 2018, In: Ugeskrift for Retsvaesen. p. 131-147 17 p.

IT-IP: - om immaterialretlig beskyttelse af it

Madsen, P. B., 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 67-81 15 p.

Aftaler og mellemmænd

Andersen, L. L. & Madsen, P. B., 2017, 7 ed. København: Karnov Group. 471 p.

B2B and B2C Marketing Practices: the Case for an Integrated Approach

Madsen, P. B., 2017, Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonisation. Bernitz, U. & Heide-Jørgensen, C. (eds.). 1 ed. Oxford: Hart Publishing, p. 171-185 15 p. (Modern Studies in European Law).

Markedsret Del 3: Immaterialret

Madsen, P. B., 2017, 6 ed. København: Djøf Forlag. 425 p.

Anmeldelse af Natalie Videbæk Munkholm: Loyalitet i arbejdsretlige relationer

Madsen, P. B., 2016, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 378 U.2016B.378.

Immaterialret

Madsen, P. B., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf Forlag, p. 255-293 39 p.

Om naturalopfyldelse og tabsbegrænsningspligt i detailhandlen

Madsen, P. B., 2016, In: Juristen. 1, p. 24-30 7 p.

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf Forlag, p. 371-385 15 p.

Markedsret Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn

Madsen, P. B., 2015, 6 ed. København: Djøf Forlag. 350 p.

Anmeldelse af Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo og Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheder

Madsen, P. B., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 91-92 2 p., U.2014B.91.

Anmeldelse af Kasper Ullerup Bach: "Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte" (PhD-afhandling 2013)

Madsen, P. B., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 43-44 2 p., U.2014B.43/2.

Anmeldelse af Søren Sandfeld Jakobsen, Søren Johansen og Christian Bergqvist: Teleretten

Madsen, P. B., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 291-292 2 p., U.2014B.291.

Markedsret Del 1: Konkurrencebegrænsningsret

Madsen, P. B., 2014, 6 ed. København: Djøf Forlag. 327 p.

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.), 2013, 7. ed. Kbh.: Djøf Forlag. 560 p.

Immaterialret

Madsen, P. B., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf Forlag, p. 271-309

Menneskepligter: Refleksioner over ret, pligt og etik i juraen og udenfor

Madsen, P. B., 2013, "Oikeuden avantgarde" (Rettens avantgarde): "Juhlajulkaisu Juha Karhu" (Festskrift till Juha Karhu). Helsinki: Talentum Oyj, p. 157-176

Særlig retsstiftelse

Madsen, P. B., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf Forlag, p. 385-400 16 p.

Aftaler og mellemmænd

Andersen, L. L. & Madsen, P. B., 2012, 6. ed. København: Karnov Group. 462 p.

Må danske konkurrencenævn spørge EU-Domstolen? Om art 267 TEUF

Madsen, P. B., 2012, Festskrift til Jens Fejø. Danielsen, J. H., Hagel-Sørensen, K., Heide-Jørgensen, C. & Nielsen, R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 283-297 15 p.

Procesbevillinger og habilitet i retsplejen: - om en dommers habilitet, hvor "flere embedsvirksomheder er forenede i hans person"

Madsen, P. B., 2012, Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Andersen, M. B., Langsted, L. B. & Petersen, L. L. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 301-313 13 p.

Når erstatning er en menneskeret: - menneskerettighedskonventionen og national erstatningsret

Madsen, P. B., Nov 2011, In: Juristen. 93, 9, p. 263-268 6 p.

Anmeldelse af Kasper Steensgaard: Standardbetingelser i internationale kontrakter - Særligt om vedtagelse under CISG og andre internationale regelsæt

Madsen, P. B., 26 Feb 2011, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 8, p. B 83 1 p.

Konkurrenceret og teknologioverførsel: Interview med juraprofessor Palle Bo Madsen og advokat Christian Karhula Lauridsen

Madsen, P. B., 20 Jan 2010, 9 p. Lyngby

Formueretlige emner

Madsen, P. B. (ed.), 2010, 6 ed. København: Djøf Forlag. 513 p.

Immaterialret

Madsen, P. B., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf Forlag, p. 245-284 40 p.

Særlige erhvervelsesmåder

Madsen, P. B., 2010, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 6 ed. København: Djøf Forlag, p. 357, 366-376 12 p.

Activities

"Nyheder i konkurrenceretten", Aarhus Universitet

Palle Bo Madsen (Speaker)

19 Mar 2013

11th International Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant)

11 Apr 200713 Apr 2007

1st European Congress

Palle Bo Madsen (Speaker)

19 May 198821 May 1988

1st International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Speaker)

29 May 19892 Jun 1989

2nd Nordic-Chinese Conference

Palle Bo Madsen (Speaker)

21 Oct 200422 Oct 2004

39. Nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant)

17 Aug 201119 Aug 2011

3rd European Discussion Forum - Coherence in Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant)

1 Mar 20072 Mar 2007

3rd International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Speaker)

10 Mar 199214 Mar 1992

41. Nordiska Juristmötet

Palle Bo Madsen (Participant)

23 Aug 201725 Aug 2017

5th Conference on Doctoral Education in Law

Palle Bo Madsen (Organizer)

22 Nov 202123 Nov 2021

6th International Conference on Consumer Law

Palle Bo Madsen (Participant)

5 May 19977 May 1997

ABS-udvalget (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

19982003

Aarhus Universitets Forskningsfond (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Apr 199031 May 2006

Aftalte ansvarsfritagelser i erhvervsforhold

Palle Bo Madsen (Lecturer)

30 Apr 2018

Ankenævn for Biler (Bilklage.dk) (External organisation)

Palle Bo Madsen (Chairman)

1 May 200728 Feb 2013

CESEL konference om den dominerende virksomheds rabatter

Palle Bo Madsen (Participant)

5 Apr 2013

CESEL lunch seminar on Essential Patents, Standards and Article 102

Palle Bo Madsen (Participant)

25 Oct 2012

CESEL-seminar

Palle Bo Madsen (Speaker)

3 Jun 2014

Censor ved de erhvervsøkonomiske højere uddannelser

Palle Bo Madsen (Examiner)

1 Feb 19882014

Conference on Consumer Guarantees and After-Sales Services

Palle Bo Madsen (Speaker)

27 May 199428 May 1994

Conference on Consumer Law Concepts in the EU, the EEA and the Middle and East European Countries

Palle Bo Madsen (Speaker)

22 Jun 199424 Jun 1994

Conference on Critical Contract Law

Palle Bo Madsen (Speaker)

7 May 199210 May 1992

Conference on European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant)

25 May 200626 May 2006

Conference on European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant)

26 Sep 2005

Conference on European Law of Unfair Competition

Palle Bo Madsen (Speaker)

30 Jan 2015

Conference on research integrity and research freedom

Palle Bo Madsen (Participant)

13 Nov 2020

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Oct 200730 Jun 2009

Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (JurForsk) (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Jul 2009 → …

Day Conference on the Law Applicable to International Contracts

Palle Bo Madsen (Organizer)

3 Mar 1998

Den nordiska varumärkesrätten i Europa

Palle Bo Madsen (Participant)

23 Nov 1995

Det 37. nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant)

18 Aug 200520 Aug 2005

Det 38. Nordiske Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant)

20 Aug 200823 Aug 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

15 Dec 200522 Feb 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

21 Feb 200812 Dec 2008

Disputatsbedømmelsesudvalg ved Uppsala universitet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

10 Mar 200823 May 2008

ERA and Joint Network On European Private Law Seminar : The Draft Common Frame of Reference. The Future of European Contract Law

Palle Bo Madsen (Participant)

6 Mar 20087 Mar 2008

EU kommissionen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Jun 2003 → …

EU-ret ved Domstolen

Palle Bo Madsen (Participant)

29 Nov 199930 Nov 1999

Ejendomsomsætningsudvalget (External organisation)

Palle Bo Madsen (Chairman)

19992002

Ekspertseminar om EU's markedsføringsdirektiv

Palle Bo Madsen (Participant)

17 Jan 2005

Erhvervsstyrelsen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Jun 201231 Dec 2021

European Contract Law Workshop

Palle Bo Madsen (Participant)

9 Dec 2005

Expert Member of the Research Council of the Academy of Finland's review panel for research project proposals, "KY18LAW" (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

16 Oct 201721 Feb 2018

Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant)

24 Apr 199626 Apr 1996

Formueretsseminar

Palle Bo Madsen (Speaker)

24 Oct 1997

Formueretsymposium

Palle Bo Madsen (Participant)

25 Sep 2019

Forsklerworkshop i Retsinformatik

Palle Bo Madsen (Participant)

6 Oct 19998 Oct 1999

Fødselsdagssymposium

Palle Bo Madsen (Participant)

21 Sep 2018

German/Nordic IP Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant)

8 May 201410 May 2014

Global Commerce Conference

Palle Bo Madsen (Participant)

9 Nov 199811 Nov 1998

Green Deal Competition webinar

Palle Bo Madsen (Participant)

22 Oct 2020

Handelshøjskolen i Århus (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 May 200515 Aug 2005

IP Conference

Palle Bo Madsen (Participant)

8 Apr 19999 Apr 1999

IP Conference

Palle Bo Madsen (Participant)

7 Jul 19999 Jul 1999

IPR Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant)

2 May 20134 May 2013

Integrity in Legal Science

Palle Bo Madsen (Invited speaker)

18 Jun 2005

Intellectual Property Network (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

2005 → …

Jubileumskonferens

Palle Bo Madsen (Speaker)

11 Jun 2015

JurForsk Conference on the Danish Legal Research Education Programme

Palle Bo Madsen (Organizer)

13 Nov 201214 Nov 2012

JurForsk Conference on the Danish Legal Research Education Programme

Palle Bo Madsen (Organizer)

12 Nov 201413 Nov 2014

Juridisk Instituts 60-års jubilæumsarrangement

Palle Bo Madsen (Speaker)

22 Nov 1996

Juristen (Journal)

Palle Bo Madsen (Editor)

1 Jan 2007 → …

Konference om "Avtalslagen 90 år"

Palle Bo Madsen (Participant)

25 Nov 2005

Konference om Det nye uredelighedssystem

Palle Bo Madsen (Speaker)

4 Oct 2017

Konference om den nye konkurrencelov

Palle Bo Madsen (Participant)

10 Nov 1997

Konference om obehörig vinst

Palle Bo Madsen (Speaker)

30 Oct 2012

Konferense i anledning av "avtalslagen 100 år"

Palle Bo Madsen (Participant)

9 Nov 2012

Kontaktseminarium

Palle Bo Madsen (Participant)

12 Oct 200013 Oct 2000

Law and Economics : Essayes in honour of Erling Eide (Journal)

Palle Bo Madsen (Reviewer)

1 Jan 2010

Lektorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

26 Aug 200830 Oct 2008

Licitation og udbud

Palle Bo Madsen (Speaker)

30 Sep 1999

Markedsret

Palle Bo Madsen (Speaker)

23 Oct 199631 Oct 1996

Nordic Academic Network in Competition Law

Palle Bo Madsen (Participant)

16 Nov 201717 Nov 2017

Nordic Academic Network for Competition Law

Palle Bo Madsen (Participant)

22 Oct 201523 Oct 2015

Nordic IP Network Meeting

Palle Bo Madsen (Participant)

19 Apr 201221 Apr 2012

Nordic Meeting of Researchers in Competition Law

Palle Bo Madsen (Participant)

3 Oct 20134 Oct 2013

Nordisk Juristmøde

Palle Bo Madsen (Participant)

20 Aug 201422 Aug 2014

Nordisk Konkurrencenetværk (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

2007 → …

Nordisk ekspertpanel til evaluering af norske retsvidenskabelige forskningsmiljøer (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

30 Jun 200816 Dec 2009

Nordisk konkurrenceretseminar

Palle Bo Madsen (Participant)

13 Sep 200714 Sep 2007

Nordiska förmögenhetsrättsdagarne

Palle Bo Madsen (Speaker)

8 May 201910 May 2019

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant)

13 May 199815 May 1998

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant)

17 Apr 201320 Apr 2013

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Speaker)

4 May 20116 May 2011

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant)

6 May 20098 May 2009

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Speaker)

26 Apr 201728 Apr 2017

Nordiske Formueretsdage

Palle Bo Madsen (Participant)

14 May 200616 May 2006

Nordiske Formueretsdage (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

2004 → …

Nordiske Formueretsdage 2004

Palle Bo Madsen (Organizer)

18 Apr 200420 Apr 2004

Nordiske formuerettsdager

Palle Bo Madsen (Speaker)

27 Apr 202229 Apr 2022

Norges Forskningsråd (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

13 Oct 2011

Nätverket för Europarättsforskning

Palle Bo Madsen (Participant)

20 Nov 199721 Nov 1997

Phd-bedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

9 Mar 20087 Nov 2008

Prisopgavekomité UBVA (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

24 Oct 200722 Nov 2007

Procesbevillingsnævnet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Jan 200031 Dec 2003

Professorbedømmelsesudvalg (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

6 Apr 200727 Nov 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Copenhagen Business School (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

22 Mar 200729 May 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Københavns Universitet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

22 Oct 200723 Jan 2008

Professorbedømmelsesudvalg ved Linköpings universitet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

15 Feb 20061 Oct 2006

Professorbedømmelsesudvalg ved Umeå universitet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

21 Feb 200720 Jun 2007

Professorbedømmelsesudvalg ved Universitetet i Oslo (4 professorater) (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Jan 200530 Apr 2005

Regional Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant)

16 May 200617 May 2006

SARFal. Network Meeting

Palle Bo Madsen (Speaker)

18 Jun 2005

Seminar

Palle Bo Madsen (Participant)

4 Oct 20005 Oct 2000

Seminar om aktuelle proces- og selskabsretlige emner

Palle Bo Madsen (Participant)

7 Nov 2012

Seminar on Directive 2002/21/EC

Palle Bo Madsen (Participant)

30 Nov 2005

Stockholm University (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

6 Oct 20161 Dec 2016

Symposium om plagiater, jura og etik

Palle Bo Madsen (Participant)

22 Nov 2007

Temaer fra NFR-evalueringsrapporten

Palle Bo Madsen (Lecturer)

28 Sep 2010

The 3rd Conference on Doctoral Education in Law

Palle Bo Madsen (Organizer)

9 Nov 201610 Nov 2016

The 4th Conference on Doctoral Education in Law: Perspectives and Challenges

Palle Bo Madsen (Organizer)

7 Nov 20188 Nov 2018

The Eighth International Consumer Law Conference

Palle Bo Madsen (Participant)

9 Apr 200111 Apr 2001

Unification and Harmonization of International Commercial Law

Palle Bo Madsen (Participant)

19 Oct 200920 Oct 2009

Universitetet i Oslo (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

12 May 20104 Nov 2010

Universitetet i Oslo (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

16 Nov 201827 Aug 2019

Universitetet i Oslo (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

10 Nov 201212 Apr 2013

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Chairman)

27 May 201415 Aug 2014

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

29 Jan 201629 Mar 2016

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

21 Nov 201215 Mar 2013

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

10 Feb 201711 Sep 2017

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

10 Apr 201518 Jun 2015

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

26 Aug 200815 Dec 2008

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

21 Jun 20135 Aug 2013

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

4 Dec 20081 May 2009

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

15 Jan 20214 Mar 2021

University of Copenhagen (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

4 Dec 200828 Aug 2009

University of Southern Denmark (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Jul 200915 Sep 2009

University of Southern Denmark (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

2 Mar 20092 Jul 2009

Uppsala University (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

22 Oct 20143 Feb 2015

Uppsala University (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

9 May 201113 May 2011

Uppsala University (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Nov 201014 Jun 2011

Videnskabsministeriet (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 Sep 20051 Sep 2017

When does an agreement restrict competition?

Palle Bo Madsen (Participant)

26 Oct 2020

ph.d.-bedømmelsesudvalg (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

6 Aug 200710 Dec 2007

ph.d.-bedømmelsesudvalg (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

21 Dec 200922 Mar 2010

Østjysk Innovation A/S (External organisation)

Palle Bo Madsen (Member)

1 May 20017 May 2007