Department of Law

Ole Terkelsen

Associate Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2016Ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2007Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2018-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2016-2018Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2013-2016Ph.d. stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2009-2013Fuldmægtig, Justitsministeriet
2007-2009Fuldmægtig, Datatilsynet

  

Forskningsområder

  • Offentlig ret, især folke- og statsret

 

Undervisningsområder

  • Folkeret
  • Forvaltningsret
  • Statsforfatningsret
  • Ekspropriationsret

 

Diverse

2022-Hovedredaktør (taksationskendelser), Kendelser om fast ejendom
2019-Formand (suppleant) for Overtaksationskommissionen for Aarhus og Holstebro
2019-Formand (suppleant) for Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg
2018-Tilknyttet bestyrelsen for prof. dr. jur. Max Sørensens Mindefond
2017-Formand for Taksationsmyndigheden i henhold til loven om fremme af vedvarende energi
2017-Tilknyttet redaktionen, Karnovs Lovsamling
2009-2011Arbejdsmiljøklagenævnet, særlig sagkyndig (uden stemmeret)

Research outputs

Nogle bemærkninger i anledning af den nye udleveringslov

Terkelsen, O., Jan 2021, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2021B.23.

Ukraine v Registration Judges in Lyngby (Gentofte) and Copenhagen, Appeal decision, U.2007.1533H

Terkelsen, O., 2021, In: Oxford Reports on International Law in Domestic Courts. ILDC 3259 (DK 2007).

Folkerettens betydning i sager om myndigheders erstatningsansvar

Terkelsen, O., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Hansen Jensen, M., Bødker Madsen, H. & Højgaard Mørup, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 597-627 31 p.

Kommentar til Lov om udlevering til og fra Danmark (udleveringsloven)

Terkelsen, O., 2020, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

The Protection of Immunity in Danish Law

Terkelsen, O., 2020, In: The Yearbook of Diplomatic and Consular Law. 2018, 3, 11 p.

Et rids over ugyldighedslæren i dansk forvaltningsret

Terkelsen, O. & Andersen, S. F., Jul 2019, Ugyldighet i forvaltningsretten. N. Tøssebro, H. (ed.). Oslo: Universitetsforlaget, p. 90-111 21 p.

Folkeret og dansk ret

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, p. 161-186 26 p.

Folkeret og menneskerettigheder

Storgaard, L. H., Terkelsen, O. & Vedsted-Hansen, J., 2019, Kbh.: Karnov Group.

Folkerettens kilder

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, p. 67-95 29 p.

Folkerettens subjekter

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, p. 36-66 31 p.

Grundprincipper

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, p. 17-35 19 p.

Immunitet

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, p. 146-160 15 p.

Jurisdiktion

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, p. 128-145 18 p.

Kommentar til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Terkelsen, O., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 ed. København: Karnov Group

Kommentar til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale

Terkelsen, O., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 ed. København: Karnov Group

Traktatretten

Terkelsen, O., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Karnov Group, p. 96-127 32 p.

EMRK og den danske magtfordeling: en kritik af opfølgningen på Biao-dommen

Terkelsen, O., 2018, In: Juristen. 100, 1, p. 15-19 5 p.

Kommentar til lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt

Terkelsen, O., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til lov om et nationalt naturfagscenter

Terkelsen, O., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse

Terkelsen, O., 2018, Karnovs Lovsamling . Karnov Group

Kommentar til lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien

Terkelsen, O., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

The Ajos Case and the Danish Approach to International Law

Terkelsen, O., 2018, In: European Public Law. 24, 2, p. 183-194 11 p.

Udlevering af lovovertrædere - en retshistorisk undersøgelse af retsgrundlaget og nogle statsretlige overvejelser

Terkelsen, O., Dec 2017, In: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 104, 3, p. 289-317 29 p., NTfK 2017.289.

Folkeret og dansk ret

Terkelsen, O., 2017, Kbh.: Karnov Group. 298 p.