Department of Psychology and Behavioural Sciences

Ole Steen Kristensen

At foregribe det ukendte: En metasyntese af tidligere anbragte unges fortællinger midt i transitionen

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Transitionen fra anbringelse til selvstændigt liv som voksen er vanskelig og forbundet med mange tilbageslag og afslag under overgangen, hvilket resulterer i en høj risiko for arbejdsløshed og et lavt uddannelsesniveau. Der er stadig mangel på viden om, hvad der skaber disse skuffende resultater, og hvordan unge veksler mellem akkumulerede minder om fortiden og fragmenterede ideer om fremtiden. Systematiske litteratursøgninger er foretaget, og relevante temaer blev identificeret i 39 studier. Under det første tema identificeres problemer i balancen mellem afhængighed og uafhængighed. Under andet tema identificeres kampen for et selvstændigt liv med realisering af drømme og forhåbninger. Transitionen beskrives som en periode, hvor ambivalente følelser kan hæmme et fremadskuende blik, understøttet af et anbringelsessystem, der kun i begrænset omfang fokuserer på de unges egne overvejelser om fremtid.
Original languageDanish
JournalPsyke & Logos
Volume41
Issue1
Pages (from-to)142-158
Number of pages17
ISSN0107-1211
Publication statusPublished - 2020

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 175526169