Ole Sonne

Associate professor emeritus

Curriculum Vitae

 

Uddannelse:

 

 

Studentereksamen:

Matematisk naturfaglig studentereksamen (Rødovre Statsskole)

1967

Læge:

Lægevidenskabelig embedseksamen (Københavns Universitet)

1975

 

 

 

Kvalifikationer:

 

 

Doctor medicinae

Aarhus Universitet

1989

Professorkvalificeret:

Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet

1991

 

Fysiologi, Aarhus Universitet

1993

 

 

 

Ansættelser:

 

 

Prægraduat:

Forskningsassistent, J Gliemanns laboratorium, Medicinsk Fysiologisk Inst. C, Købehavns Universitet

1970-1974

 

Scholarstipendiat, samme sted og ved T Christoffersens laboratorium, Farmakologisk Institutt, Universitetet i Oslo

1972-1973

 

Vikar for adjunkt, Medicinsk Fysiologisk Inst. C, KU

1973

Postgraduat:

Kandidatstipendiat, samme sted

1975-1978

 

Vikar for adjunkt, samme sted

1978

 

Seniorstipendiat, samme sted

1979

 

Adjunkt, Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet

1980-1981

 

Lektor, samme sted

1982-

 

Visiting scientist hos SW Cushman, Cellular metabolism and Obesity Section, NIAMDD, NIH, Bethesda, USA

1981

 

Medlem af Forskningscenter for Biomembraner

1987-1995

  

 

 

Undervisning:

 

 

Hærens Officerskole:

Fysiologi på A linien

1971-1975

Københavns og Aarhus Universitet:

Fysiologi (holdundervisning, forelæsninger, øvelser, eksamen, medlem af eksamensankekommission)

 

1971-

Postgraduate kurser:

Receptorkinetik, cellebiologi m.v.

1976-

Medicinalindustrien:

AstraZeneca kursus i hjerte-kredsløb for klinikpersonale

2004

Vejleder:

6 scholarstipendiater/diplomstuderende og 4 laborantelever

 

Censor:

Cellebiologi, 2. semester, Københavns Universitet

2001-2002

 

OSVAL II/fordybelsesopgaver, Københavns Universitet

2002-

 

Cellebiologi og Fysiologi, Lægeuddannelsen

2006-2010

 

Human fysiologi, Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2004-2010

Fagkonsulent:

Medicinsk Forlags udgivelse af Fysiologisk Atlas – en studiehåndbog

1970

 

Polyteknisk Forlags udgivelse af 2. udgave af Warberg: Human Fysiologi

1991

 

Munksgaards udgivelse af Menneskets fysiologi af O Sand m.fl.

2003

 

 

 

Anden formidling:

 

 

Rejseleder:

Rejseleder for DIS-Rejser på Kina og Mongoliet

1978-1983

 

 

 

Administration:

 

 

Institutbestyrelse:

Medlem af institutbestyrelsen på Medicinsk-Fysiologisk Institut C, KU i flere år, først som student siden som VIP

 

 

Medlem af institutbestyrelsen, Fysiologisk Institut, AU

1986 , 1988

 

Institutleder, Fysiologisk Institut, AU

1995-2004

 

Institutleder, Institut for Fysiologi og Biofysik, AU

2004-2006

 

 

 

Kurser:

Kurser for ny- og genvalgte ledere, AU

 

 

Vejen til et godt lønforsøg, Personalestyrelsen

2000

 

Medarbejderudviklingssamtaler, Teknologisk Institut

2001

 

Kompetencepakken, Personalestyrelsen

2002

 

Institutlederkursus, Rektorkollegiet/SDU

2002-2003

 

 

 

Undervisningsudvalg:

Medlem af undervisningsudvalget, Fysiologisk Institut, AU

1987-1989

 

og formand for samme

1989-1990, 2005-

 

Medlem af Aarhus Universitets arbejdsgruppe til etablering af en idrætsuddannelse ved AU og senere følgegruppe

1995-2004

 

Medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fakultets gruppe til selvevaluering af lægeuddannelsen i forbindelse med Evalueringscentrets evaluering af lægeuddannelelsen

1995-1996

 

Medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fakultets gruppe til selvevaluering af diplomstudiet i forbindelse med Evalueringscentrets evaluering af diplomstudiet

1995-1996

 

Medlem af initiativgruppe til etablering og senere følgegruppe for Master i medicinsk pædagogik, DadL

2001

 

Medlem af Lægeforeningens arbejdsgruppe vedr. prægraduat uddannelse

2004-2005

 

 

 

Fakultetsråd:

Medlem af Det sudhedsvidenskabelige Fakultetsråd, AU (tidl. det lægevidenskabelige)

1989-1995

og 1998-2001

 

og af Fakultetets forretnings- og budgetudvalg

1990-1992

 

Formand for Det sundhedsvidenskabelige Fakultets udvalg til undersøgelse af mulighederne for en styrkelse af ernæringsforskningen og -undervisningen ved Fakultetet

1995-1996

 

Medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fakultets byggeudvalg mhp FIJ bygningen mv.

1995-2001

 

Medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fakultets Forskningsudvalg

1998-1999

 

Medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fakultets IT-strategiudvalg

1998-2000

 

 

 

Samarbejdsudvalg:

Medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg (B-siden)

1993-1995

 

Medlem af Det sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg (A-siden)

1995-

 

Formand for samarbejdsudvalget, Fysiologisk Institut

1995-

 

 

 

Organisationer:

Medlem af bestyrelsen for Lektorforeningen (Foreningen af Speciallæger)

1991-1995

 

Medlem af bestyrelsen for Medicinske UniversitetsLæreres Forening (MULF, erhvervsforening i Foreningen af Speciallæger), kasserer 1999-, næstformand 2001-2003, formand 2003-

1995-

 

Observatør i bestyrelsen af Foreningen af Speciallæger

2003-

 

Medlem af Foreningen af Speciallægers Universitetsudvalg

1992-

 

Medlem af Den almindelige danske Lægeforenings Forskningspolitiske udvalg

1995-1996

 

Medlem af Akademikernes Centralorganisations Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

1993-2000

 

Medlem af Akademikernes Centralorganisations Uddannelses- og Forskningspolitisk Udvalg

1997-

 

Medlem af Den almindelige danske Lægeforenings udvalg for prægraduat undervisning

2004-2005

 

 

 

Hædersbevisning:

 

 

 

Tildelt kr. 25.000 fra Århus Universitets 50-års Jubilæumsfond

1984