Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niels Rosendal Jensen

Associate professor

Født 04.01.49
Lærereksamen 1973, kandidateksamen 1984 (cand.pæd.hist.)
Lærer i folkeskolen 1973-79, årsvikar ved Statens socialpædagogiske Seminarium 1979-80, undervisningsleder ved Marxistisk Oplysningsforbund 1980-86, forstander for Nexø-højskolen 1986-88, souschef ved Esrum Friskole og Skolen på Østvej 1988-91, timelærer ved Videreuddannelsen for Pædagoger, DLH, 1991-97, lektor ved Socialpædagogisk Højskole 1995-97, lektor ved Danmarks Pædagoghøjskole 1997-2000.
Forskningsbaseret evaluering af Den Helhedsorienterede Indsats 1999-2005
Medlem af bestyrelsen for Nordic Network on Diasability Research, DK
Medlem af bestyrelsen for DPU-historisk studiesamling
Medarrangør af konference for netværksdannelse i NNDR 3. april 2003 på DPU
Medarrangør af konference for netværksdannelse i socialpædagogisk forskning 9. maj 2003 på DPU
Medlem af forskernetværket ”Døgnfluen”, der arbejder med spørgsmål i tilknytning til anbringelse af børn og unge uden for eget hjem
Medlem af den fagligt-politiske følgegruppe for Ungecenteret under Frederiksborg Amt
Medlem af Socialpædagogernes Landsforbunds ad hoc-gruppe vedr. pædagogoguddannelsen
Medlem af DPUs bestyrelse, valgt af de akademiske medarbejdere
Tillidsrepræsentant for de akademiske medarbejdere ved institut for pædagogisk sociologi
Medlem af Studienævnet for kandidatuddannelserne ved DPU
Medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Socialpædagogik