Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niels Bonderup Dohn

Associate professor

Profile photo

Niels Bonderup Dohn

Associate professor

  • Danish School of Education - General Education, Aarhus
Postal address:
Jens Chr. Skous Vej 4
1483, 544
8000
Aarhus C
Denmark

Email: dohn@edu.au.dk

Phone: +4587163716

Publications

Students’ interest in Scratch coding in lower secondary mathematics

Dohn, N. B., Mar 2019, In : British Journal of Educational Technology.

Elevers selvregulering og interesse i et it-støttet tværfagligt forløb

Dohn, N. B., Aug 2018, Innovativ undervisning med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg II. Bundsgaard, J., Georgsen, M., Ting Graf, S., Illum Hansen, T. & Krog Skott, C. (eds.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, p. 203-219 (Didaktiske studier; No. 4).

Elevers interesse under ekskursion til et rensningsanlæg

Madsen, K. Ø. & Dohn, N. B., Mar 2018, In : MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik. 1, p. 27-39 13 p.

The role of teacher questions in the chemistry classroom

Dohrn, S. W. & Dohn, N. B., Jan 2018, In : Chemistry Education Research and Practice. 19, 1, p. 352-363 12 p.

Muligheder og udfordringer ved at forene fagmål og innovation i biologiundervisning

Aude, N. J. & Dohn, N. B., Dec 2017, In : MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik. 4, p. 57-72 16 p.

Integrating Facebook in upper secondary biology instruction: a case study of students’ situational interest and participation in learning communication

Dohn, N. B. & Dohn, N. B., 22 Nov 2017, In : Research in Science Education. 47, 6, p. 1305-1329 25 p.

Interest and emotions in science education

Petersen, M. R. & Dohn, N. B., 2017, Exploring emotions aesthetics and wellbeing in science education research. Bellocchi, A., Quigley, C. & Otrel-Cass, K. (eds.). Schweiz: Springer, p. 187-202 (Cultural Studies of Science Education, Vol. 13).

Elevers holdninger og forventninger i forhold til naturvidenskab

Sørensen, H. & Dohn, N. B., 6 Dec 2016, PISA 2015: danske unge i en international sammenligning. Christensen, V. T. (ed.). København: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, p. 83-110

Om naturfagene i PISA og i folkeskolen

Sørensen, H. & Dohn, N. B., 6 Dec 2016, PISA 2015: danske unge i en international sammenligning. Christensen, V. T. (ed.). København: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, p. 17-47

Students' motivation toward laboratory work in physiology teaching

Dohn, N. B., Fago, A., Overgaard, J., Madsen, P. T. & Malte, H., Sep 2016, In : Advances in Physiology Education. 40, 3, p. 313-318 6 p.

DiffGame: Game-based mathematics learning for physics

Pedersen, M. K., Svenningsen, A., Dohn, N. B., Lieberoth, A. & Sherson, J., 20 Jul 2016, In : Procedia - Social and Behavioral Sciences. 228, p. 316-322 7 p.

Using video recording glasses to get a first person perspective

Dohn, N. B. & Dohn, N. B., Jun 2016, Transforming learning, empowering learners: The International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2016. Looi, C-K., Polman, J., Cress, U. & Reimann, P. (eds.). Singapore: International Society of the Learning Sciences, Vol. 2. p. 1159-1160 2 p.

Genetikrapport - en undersøgelse af elevers genrekompetencer i biologi

Dohn, N. B., Jan 2015, Elevskrivere i gymnasiefag. Krogh, E., Christensen, T. S. & Jakobsen, K. S. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 245-266 21 p.

Motiverende og interesseskabende naturfagsundervisning

Dohn, N. B., Sep 2014

Naturfagsmaraton: et (interesseskabende?) forløb i natur/teknik

Dohn, N. B., Jun 2014, In : MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik. 2014, 2, p. 7-22 15 p.

Naturvidenskab

Sørensen, H. & Dohn, N. B., Dec 2013, PISA 2012: danske unge i en international sammenligning. Egelund, N. (ed.). København: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 978-87-7488, p. 97-108 12 p.

Informal communicative practices in formal settings: Facebook as mediator between contexts

Dohn, N. B. & Dohn, N. B., 12 Jun 2013, In : Ethicomp. 13, p. 128-134 7 p.

Situational interest in engineering design activities

Dohn, N. B., 2013, In : International Journal of Science Education. 35, 12, p. 2057–2078 22 p.

Upper secondary students’ situational interest: a case study of the role of a zoo visit in a biology class

Dohn, N. B., 2013, In : International Journal of Science Education. 35, 16, p. 2732–2751 20 p.

Om at måle elevers interesse: operationaliseringens svære kunst

Dohn, N. B., 2012, In : MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik. 2012, 3, p. 71-73 3 p.

Situational interest of high school students who visit an aquarium

Dohn, N. B., 2011, In : Science Education. 95, 2, p. 337-357 21 p.

Interesse: en vigtig forudsætning for biologistuderendes engagement i zoofysiologi

Bonderup Dohn, N., 2010, In : Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift. 5, 9, p. 36-41 6 p.

PCR med Lego Mindstorms: hur man bygger en tämligen billig och programmerbar PCR-apparat med Lego-bitar

Bonderup Dohn, N., 2010, In : Bioscience Explained. 5, 2, p. 1-9 9 p.

PCR with Lego Mindstorms: How to build a fairly inexpensive programmable PCR machine with Lego-bricks

Bonderup Dohn, N., 2010, In : Bioscience Explained. 5, 2, p. 1-9 9 p.

The formality of learning science in everyday life: a conceptual literature review

Bonderup Dohn, N., 2010, In : NorDiNa: Nordic Studies in Science Education. 6, 2, p. 144-154 11 p.

The situational interest of undergraduate students in zoophysiology

Dohn, N. B., Madsen, P. T. & Malte, H., 2009, In : Advances in Physiology Education. 33, p. 196-201

A social constructivist perspective on situational interest in the biology classroom

Dohn, N. B., 2008. 1 p.

Biologiekskursion - og elevers interesse og læring

Dohn, N. B., 2007, In : Nyhedsbrev. 17, p. 15-18 4 p.

Elevers interesse i naturfag - et didaktisk perspektiv

Dohn, N. B., 2007, In : MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik. 3, p. 7-24 18 p.

Gymnasieelevers situationelle interesse i forskellige læringssammenhænge i faget biologi

Dohn, N. B., 2007, Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. 250 p.

Situeret interesse i biologi

Dohn, N. B., 2006, Naturfagsdidaktikkens mange facetter: Proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag. Bering, L., Dolin, J., Krogh, L. B., Sølberg, J., Sørensen, H. & Troelsen, R. (eds.). Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, p. 285-291 7 p.

Isolering af humant genomisk DNA

Dohn, N. B. & Bramsen, J. B., 2005, In : Biofag. 4, p. 32-39 8 p.

Situated interest in biology learning contexts

Dohn, N. B., 2005, Proceedings of The First Nordic Network of Researchers in Science Communication. Michelsen, C. (ed.). Faculty of Science and Engineering, University of Southern Denmark, p. 5-8 4 p.

Bicarbonate binding to hemoglobin links oxygen and carbon dioxide transport in hagfish

Fago, A., Malte, H. & Dohn, N. B., 1999, In : Respiratory Physiology & Neurobiology. 115, 3, p. 309-15 6 p.

Volume regulation in red blood cells

Dohn, N. B. & Malte, H., 1998, The biology of hagfish. Jørgensen, J. M., Lomholt, J. P., Weber, R. E. & Malte, H. (eds.). London: Chapman /, p. 300-306 7 p.

Projects

WinnerS: Wirkungen naturwissenschaftlicher Schülerwettbewerbe

Dohn, N. B.

01/05/2016 → …

Udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Bundsgaard, J., Lindenskov, L., Holst, F., Fougt, S. S., Lund, K., Jensen, H. S., Hasse, C., Allerup, P. N., Bremholm, J., Iversen, O. S., Dohn, N. B., Grønbæk, K., Jankvist, U. T., Jessen, C., Lorentzen, R. F., Hanghøj, T., Misfelt, M., Sølberg, J., Hansen, T. I., Graf, S. T., Skott, C. K., Georgsen, M., Brahe, T., Pettersson, M. & Puck, M. R.

01/06/201331/12/2015

The affective value of practical work in physiology education

Dohn, N. B., Allerup, P. N., Fago, A., Overgaard, J., Malte, H. & Madsen, P. P. T.

01/11/201101/03/2012

STAR: Styrkelse af rekrutteringen til naturvidenskabelige uddannelser

Højgaard, T., Dohn, N. B. & Larsen, J.

01/01/201031/12/2013

PISA: Programme for International Student Assessment 2015

Dohn, N. B.

20/05/201303/12/2016

FoS: Faglighed og Skriftlighed

Dohn, N. B., Lindenskov, L. & Krogh, E.

01/08/201021/01/2015

Designing for situated knowledge in a world of change

Dohn, N. B.

01/07/201530/06/2019

CIN: Contexts and interest in sicence education

Dohn, N. B., Dohn, N. B., Jensen, J., Søndergaard Irminger, S. & Haldbo, S.

01/07/201331/12/2016