Morten Winther

Vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO2-forureningen i de større danske byer

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  • Department of Atmospheric Environment
Det forventes, at det vil være vanskeligt at overholde den af EU fastsatte grænseværdi for NO2 i 2010 i stærkt trafikerede gader i Danmark og i hele Europa. Der er derfor gennemført en analyse af den forventede udvikling i NO2 niveauet i 138 gadestrækninger med stærk trafik i hovedstadsområdet. Tidligere emitterede bilerne typisk 5-10 % af NOx som NO2, og NO2 niveauet på trafikerede gader var især bestemt af O3 niveauet, som giver anledning til oxidation af NO til NO2. Til trods for strengere krav til NOx emissionen fra nye biler, forventes en stigning i NO2 niveauet, fordi nye dieselbiler og dieselbiler med filtre emitterer forholdsvis mere NO2 direkte, op til 40-50 % for nye dieselbiler med oxiderende katalysatorer. Der er gennemført analyse af eksisterende måledata og gennemført scenarieberegninger frem til 2020, specielt i relation til planerne for indførelse af miljøzoner, der kræver partikelfiltre på tunge køretøjer, der fører til større andel af direkte emitteret NO2. Endvidere er effekten af SCR katalysatorer vurderet
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages41
Publication statusPublished - 2007
SeriesFaglig rapport fra DMU
Volume620

    Research areas

  • NO2, trafik, partikelfiltre, byer, SCR katalysatorer, NOx

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 12563927