Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Morten Winther

Emissionsfremskrivning 2015-2030

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Emissionsfremskrivning af luftforurenende stoffer (SO2, NOx, NMVOC, PM2.5 og black carbon) for årene 2015-2030. Notatet beskriver forskellene til den seneste fremskrivning, resultaterne af nærværende fremskrivning samt en vurdering af usikkerhederne.
Original languageDanish
Publication year19 Aug 2016
Number of pages24
Project No.22110
Finished19/08/2016
Publication statusPublished - 19 Aug 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 102023241