Morten Winther

Drivhusgasopgørelse på kommuneniveau: Beskrivelse af beregningsmetoder

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

  • Department of Policy Analysis

Denne rapport beskriver med udgangspunkt i sektorniveau, svarende til de danske nationale drivhusgasopgørelser, beregningsmetoder for opgørelser af drivhusgasser på kommuneniveau. Sektorerne i rapporten er kollektiv el- og varmeforsyning, individuel opvarmning, mobile kilder og transport og maskiner, industrielle processer,  opløsningsmidler, landbrug, arealanvendelse samt affaldsdeponi og spildevand. Metoderne omfatter beregninger af de drivhusgasser der er mest vigtige for den pågældende sektor. Samlet set er omfattet drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O. De enkelte metoder er bygget op i flere niveauer (Tiers) med stigende krav til kommunerne vedrørende datagrundlag.

Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages104
ISBN (Print)978-87-7073-078-5
ISBN (Electronic)1600-0048
Publication statusPublished - 2009
SeriesFaglig rapport fra DMU
Number700

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 15262018