Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Morten Frederiksen

Sydgrønland: En foreløbig strategisk miljøvurdering af kulbrinteaktiviteter i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige del af Davis Strædet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

Råstofdirektoratet planlægger at udbyde flere licensområder med henblik på
efterforskning og udvinding af olie og gas i den grønlandske del af Labradorhavet og Davis Strædet. Som en del af beslutningsgrundlaget har Råstofdirektoratet bedt DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og Grønlands Naturinstitut om at udarbejde denne foreløbige, strategiske miljøvurdering for området syd for 62° og vest for 42°30’ V. Med baggrund i publicerede såvel som ikke-publicerede kilder beskriver denne miljøvurdering det fysiske og biologiske miljø, inklusiv beskyttede områder, truede arter, kontaminantniveauer og naturlige ressourcer. Beskrivelsen af de eksisterende forhold danner efterfølgende basis for en konsekvensvurdering af de potentielle påvirkninger af olieaktiviteterne. Såfremt der tillades aktiviteter i nye licensområder i vurderingsområdet, skal et undersøgelsesprogram efterfølgende udfylde de identificerede videnshuller. Den nye viden vil indgå i en opdateret strategisk miljøvurdering, som vil erstatte denne foreløbige version og udgøre et nyt referencedokument til brug for den miljømæssige planlægning og regulering af olieaktiviteterne
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages220
ISBN (Electronic)978-87-92825-57-5
Commissioning bodyRåstofdirektoratet
Publication statusPublished - 2012
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number29

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 48927457