Department of Political Science

Morten Brænder

Fast er foranderlig? Arbejdskontekstens betydning for offentligt ansattes public service-motivation

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Et omdiskuteret spørgsmål i litteraturen om public
service motivation (PSM) er, hvorvidt ansattes motivation
til at gøre godt for andre og samfundet er en
foranderlig størrelse eller en konstant. På baggrund af
fem nyere danske studier af udviklingen i PSM over
tid blandt leverandører af offentlige servicer og administrative
ydelser bidrager denne artikel med en analytisk
ramme til forklaring af denne udvikling. Studierne
peger på, at PSM er foranderlig i niveau og sammensætning,
og at ændringer i motivationen kan knyttes
til forhold på i hvert fald tre niveauer: Individuelle
forhold (f.eks. alder og uddannelse), organisatoriske
faktorer (f.eks. ledelsesstil) samt politiske forhold
og styringstiltag. En prioritet for fremtidig forskning
bør derfor være at kortlægge mere præcist, hvordan
forhold på disse tre niveauer kan påvirke PSM, samt
hvordan samspillet mellem disse forskellige niveauer
bidrager til den enkelte serviceleverandørs motivation
til at gøre godt for andre mennesker og samfundet.
Original languageDanish
JournalØkonomi og Politik
Volume89
Issue4
Pages (from-to)15-28
Number of pages14
ISSN0030-1906
Publication statusPublished - 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 107310774