Mogens Andreasen

Associate Professor

Curriculum Vitae

Akademisk forløb:

Studentereksamen, Skanderborg Amtsgymnasium, 1980.
Lægevidenskabelige embedseksamen, Aarhus Universitet, 1990.

Doctor medicinae, Aarhus Universitet, 2004.

 

Ansættelser:

1986-1988: Skolarstipendium (UpJohn), Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet (AU).
1990-1991: Videnskabelig medarbejder, PharmaBiotec, Fysiologisk Institut, AU.

1991-1992: Postdoctoral fellow, University of Alabama at Birmingham, Alabama, U.S.A.

1992-1995: Kandidatstipendium ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,AU.

1995-1998: Forskningsadjunkt ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU.

1998 →   : Lektor, Institut for Fysiologi og Biofysik (nu Institut for Biomedicin), AU

2008 → 2020  : Kursusleder for valgfrit element, kandidatdelen af lægestudiet, AU

2011 →   : Kursusleder for valgfrit element, bachelordelen af lægestudiet, AU

2015 → 2021   : Kursusleder for Fysiologi, bachelordelen af lægestudiet, AU.

2015 → 2021   : Teamleder, Fysiologi, AU

1988: Forskningsophold (3 uger) hos Dr. Hillary Little, Medical school, Bristol, UK.
1994: Forskningsophold (2 mdr.) hos Prof. John Hablitz, University of Alabama, U.S.A.
2005: Forskningsophold (3 mdr.) hos Prof. John Hablitz, University of Alabama, U.S.A.

 

Administrative opgaver:

Har fungeret som team og kursusleder for fysiologiundervisningen samt valgfrit element på lægestudiet. Er medlem af Kvalifikationsnævnet, Rådgivningsudvalg for kvote 2 optag på Health. Har deltaget i forskellige ad hoc udvalg med henblik på implementeringen af ny studieordning. Har været medlem af Det Sundhedsvidenskabelige Studienævn i perioden 2004 – 2015, 2018 - 2021 og Samarbejdsudvalget .

 

Undervisning:

Siden 1993 deltaget i undervisningen af lægestuderende og siden 2015 undervist på molekylæruddannelsen. Har derudover været vejleder for flere ph.d-, speciale- , bachelor-, diplom-, forskningsårs- og ERAMUS-studerende.

 

Forskning:

Elektrofysiologiske studier i in vitro nervecellepræparationer (hjerneskiver og cellekulturer) m.h.p. at:

- studere den synaptiske aktivering af hippocampale pyramidalceller og GABAerge       indskudsneuroner.
 - studere betydningen af dendritternes struktur og membranegenskaber for integrationen af synaptiske signaler.
 - studere acetylcholins inflydelse på dendritiske egenskaber.
 - studere betydningen af dendritiske egenskaber i relation til theta aktivitet.
 - studere mekanismerne bag kortikal oscillatorisk og epileptisk aktivitet.

- udvikle nye behandlingsstrategier for epileptiske patienter

 

Nationale og internationale samarbejdespartnere:

Prof. John Lambert, Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet.
Lektor Steen Nedergaard, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.
Prof. John Hablitz, University of Alabama at Birmingham, Alabama, U.S.A.
Dr. Yukiko Fueta, School of Health Science, Kyushu, Japan.

Prof. Dan Klærke, LIFE, Københavns Universitet

Lektor Karin Lykke-Hartmann, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

 

Publikationer:

Har udover flere originalartikler publiceret 24 abstrakts. 3 populærvidenskabelige artikler. og er medforfatter på CD-ROM om epilepsi og neurofysiologisk grundforskning. Har holdt talrige foredrag ved kongresser, møder, seminarer og ledelseskurser.

 

Øvrigt: Har modtaget flere bevillinger fra offentlige og private fonde. Er medlem af 5 videnskabelige selskaber. Har været medarrangør af symposier ved flere nationale og internationale møder. Fungere som referent for flere internationale tidsskrifter. Videnskabelig bedømmer for The Nationale Science Foundation, Arlington, VA 22230, USA. Fungeret som censor ved Humanfysiologieksamen for Humanbiologer, AU. Fungere som konsulent på ph.d-projekter på Den Kgl Veterinær- og Landbrughøjskole.