Mikael Skou Andersen

Road pricing, luftforurening og eksternalitetsomkostninger

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  • Department of Atmospheric Environment
  • Department of Policy Analysis
Rapporten bidrager til at styrke det faglige grundlag for at kunne reducere luftforureningens konsekvenser for folkesundheden igennem den måde som prisstrukturen for road pricing indrettes på. Der er gennemført en analyse af, hvordan prisstrukturen kan differentieres i sted og tid, således at prisstrukturen afspejler luftkvalitet, befolkningseksponering og eksternalitetsomkostninger i forskellige geografiske områder (forskellige bystørrelser og landområder) og over døgnet (myldretid kontra udenfor myldretid).
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages48
ISBN (Print)978-87-7073-159-1
ISBN (Electronic)1600-0048
Publication statusPublished - 1 Jun 2010
SeriesFaglig rapport fra DMU
Number770

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 20450132