Mikael Skou Andersen

Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

  • Department of Policy Analysis
Projektets formål har været at præsentere opdaterede miljøøkonomiske beregningspriser, som gør det muligt at differentiere mellem trafikkilder og stationære kilder til luftforurening, ligesom der for første gang er angivet beregningspriser for emissioner til det akvatiske miljø og for tungmetallet bly.
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages33
ISBN (Print)978-87-7073-175-1
ISBN (Electronic)1600-0048
Commissioning bodyMiljøstyrelsen
Publication statusPublished - May 2010
SeriesFaglig rapport fra DMU
Number783

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32962971