Department of Business Development and Technology

Michael Nørager

Associate Professor

Profile photo

Michael Nørager

Associate Professor

  • Department of Business Development and Technology
  • Department of Business Development and Technology
Postal address:
Birk Centerpark 15
8001, 1405
7400
Herning
Denmark

Email: michael@btech.au.dk

Mobile: +4522239201

Phone: +4587166975

Publications

How to manage SMEs through the transformation from non innovative to innovative?

Nørager, M., 2009, Copenhagen Business School Press. (Doctoral School of Organistion and Management Studies; No. Ph.d.-serie 19.2009).

God ledelsesskik - anno 2007

Nørager, M., 2007, In: Herning Folkeblad. 1 p.

Et nyt niveau for praksisorienteret innovaiton

Nørager, M. & Ladegaard, J., Nov 2005, In: Ledelse i Dag. 63

Udvikling kræver kulturelle tilpasninger

Nørager, M. & Skydsgaard, F., Sep 2004, In: Børsen Ledelseshåndbøger. Vol 5, September 2004

Uddannelser

Ph.d. 2009: How to manage SMEs through the transformation from non-innovative to innovative?
Nørager, M. 2009 Copenhagen Business School Press. (Doctoral School of Organistion and Management Studies; Nr. Ph.d.-serie 19.2009).
Cand Merc 1994: Cand.merc. (Master) in Strategy and Management from Aarhus School of Business – passed in 1994
B.A. (econ) 1992: Herning Institute of Business Administration and Technology
Studies in psychology on the University of Aarhus – In two years from 1987 until 1989.


Undervisningserfaring

De gennemgående temaer for min undervisning er innovation, HRM, organisationsudvikling og ledelse. At udvikle mennesker og som en følge heraf at udvikle organisationer er hovedårsagen til, at jeg finder undervisning, formidling og udvikling meget meningsskabende. Følgende undervisnings- og dertil relaterede udviklings- og administrative opgaver har de senere år optaget mig:

•Undervisningen er hovedsageligt gennemført på Cand. Oecon., Cand. Merc., Master Ii Offentlig Ledelse (MOL), HA, HD og Diplom i Ledelse studierne, suppleret med coaching aktiviteter på BDE (business development engineers)

•Vejledning på lang række kandidatafhandlinger, afgangsprojekter seminarer og rapporter

•Udvikling af og undervisning på fagene: Managing Organizational Change and Human Resources, Strategic Management and Leadership and Management på MSc in Marketing and Business Innovation. Udbudt på AU-Herning – undervisningen foregår på engelsk

•Udvikling af og undervisning på faget innovationsledelse på Master i Offentlig Ledelse (MOL). Udbud i Århus i samarbejde med Syddansk Universitet

•Udviklingen af Diplomuddannelsen i Ledelse, herunder udarbejdet studieordning og studievejledning samt flere fagmoduler og en række pædagogiske og didaktiske metoder

•Udvikling af faget innovationsledelse på 5. semester i samarbejde med en kollega. Et fag der tværfagligt kombinerer HA uddannelsen og BDE uddannelsen. Vi har været drevet af ideen om, at kombinationen mellem den klassiske økonom (HA) og den forretningsorienterede ingeniør (BDE) er det der giver de bedste muligheder for at fremme innovation

•Videreudviklet HD organisation med nye fag og nye eksamensformer. Der er blandt andet tale om fagene: ”Det personlige lederskab” og ”Konsulentrollen”, samt undervisning på disse fag

•Deltaget i udviklingen af virksomheds projekter i regi af Center for Arbejdsmedicin og forandringsledelse (CAF)

•Deltaget i udviklingen og gennemførelse af kurser på HIH’s virksomhedsuniversitet

•Udviklet et lederuddannelsesforløb for Kommunernes Uddannelses Afdeling (KUA)

•Deltaget i udviklingen af HA profil faget: Organisationsteori

•Deltaget i beskrivelsen af professionsbachelor uddannelsen HA consulting. (HA c)

•Deltaget i udviklingen af virksomheds projekter i regi af Center for Arbejdsmedicin og forandringsledelse (CAF)

•Af administrative opgaver har jeg været faglig ansvarlig for Diplomuddannelsen i Ledelse og har fra 01.11.2000 til 01.09.2003 og igen fra 01.09.09 – er jeg faglig ansvarlig for HD 2 dels specialet i organisation

•Diverse foredrag på folkeuniversitetet, ASB (”Hvad skal Danmark leve af”), AU-Herning (Tidlig Tirsdag) og i private og offentlige virksomheder

•En række eksterne kursusforløb, udviklingsprojekter og konferencer i samarbejde med en forskellige private og offentlige virksomheder

•Foredrag for international gæster og jeg skal i efteråret deltage på et Erasmus undervisnings- og træningsophold i Østrig

•Sammen med 2 af mine studerende (Julija Vertjajeva & Shushan Davtyan) deltager jeg i PRME + 20 (Principles for Responsible Management Education) konkurrencen. Se vedhæftede fil

•Endelig vil jeg nævne den faglige sparring med mine kolleger som en meget vigtig del af min undervisningserfaring. Kollegial sparring og udvikling har gennem alle årene været en særdeles vigtig kilde til udvikling af fag, pædagogik, didaktik, eksamensformer og nye formidlings tiltag. Der har været et gennemgående fokus på at skabe læring (på forskellige faglige niveauer) i forholdet mellem vore studerende og så det omkringliggende erhvervslivs efterspørgsel (offentlig såvel som privat, national såvel som international)

Erhvervserfaring

August 1995 til oktober 1996: Seminarielærer på Pædagogseminariet i Esbjerg

Oktober 1996 til juli 1997: Uddannelsesleder/underviser Struer Erhvervsskole

August 1997 til august 1999: Uddannelsesleder for HG på Herning Handelsskole

August 1999 til oktober 2000 Uddannelsesleder på UdviklingsCentret, Herning Handelsskole

November 2000 -: Ansat som lektor på Århus Universitet BTECH

Publicering i øvrigt

”Udvikling kræver kulturelle tilpasninger” Børsens Ledelseshåndbøger – Human Ressource Management, nr. 5 september 2004. Flemming Skydsgård og Michael Nørager.

”Et nyt niveau for praksisorienteret innovation” Ledelse i dag nr. 63, November 2005. Jørnn Ladegaard og Michael Nørager.

Samt diverse artikler og interviews i aviser, magasiner og dagblade (ca. 100 ”hits” i Google for disse typer aktiviteter).