Department of Law

Michael H. Jensen

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2006Dr. jur., Aarhus Universitet
1997Ph.d., Aarhus Universitet
1990Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2006-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1997-2006Lektor, Afdelingen for Offentlig Ret, Aarhus Universitet
1993-1997Adjunkt, Institut for Offentlig Ret, Aarhus Universitet
1990-1993Kandidatstipendiat, Institut for Offentlig Ret, Aarhus Universitet

 

Forskningsophold

2010UC Berkeley Law School

 

Administrativ erfaring

2008-2014Medlem af og formand for Ph.d.-udvalget, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Forskningsområder

  • Statsforfatningsret
  • Offentlig ret

 

Undervisningsområder

  • Statsforfatningsret

 

Akademiske hverv

2017-Suppleant Valgbarhedsnævnet
2016-Medlem af Akademisk Råd, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
2012-Medlem af Valgnævnet
2005-2017Diverse bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-/doktorgrader og videnskabelige stillinger

 

Diverse

2015Medlem af Undersøgelseskommissionen om politiets indgriben over for demonstranter i forbindelse med kinesiske statsbesøg m.v.
2015Medlem af Udvalg om opfølgning på Christiania-sagen
2013-2014Medlem af Udvalg om inkorporering m.v. inden for menneskeretsområdet
2010-2011Medlem af Valgretskommissionen (DUF)
2007Stedfortrædende dansk medlem af Commission for Democracy through Law (Venedig-kommissionen), Europarådet
2004-2006Medlem af Det Uvildige Udvalg vedrørende licenssystemet i rejefiskeriet (Grønland)
1999-2010AU-udpeget medlem af kollegiebestyrelser (Hejredal og Børglum)
1997Medlem af  European Group of Public Law
1996Medlem af redaktionen for Karnovs Lovsamling

 

Research outputs

International Relations and Self-Government for the Faroe Islands and Greenland

Jensen, M. H. & Terkelsen, O., 2022, Public Law: Insights into Danish Costitutional and Administrative Law. Hans Reitzels Forlag, p. 17-45 29 p.

‘Transposition’ of EU regulations: The politics of supplementing EU regulations with national rules

Blom-Hansen, J., Christensen, J. G., Grøn, C. H., Jensen, M. H. & Mortensen, P. B., 2022, (E-pub ahead of print) In: Journal of European Public Policy. p. 1-32 32 p.

Sådan styrker vi Folketingets rolle i EU-politikken

Blom-Hansen, J., Christensen, J. G., Grøn, C. H., Jensen, M. H. & Mortensen, P. B., 8 Jun 2021, In: Politiken, kroniken. Sektion 2 (Kultur), p. 5-6 2 p.

Det nationale råderum: ved gennemførelse af EU-regler

Blom-Hansen, J., Christensen, J. G., Grøn, C. H., Jensen, M. H. & Mortensen, P. B., 2021, København: Djøf Forlag. 226 p.

Dansk statsret

Jensen, M. H., Jensen, J. A. & Christensen, J. P., 2020, 3 ed. København: Djøf Forlag. 520 p.

En dom om ekspropriation

Jensen, M. H., 2020, Uten sammenligning: festskrift til Eivind Smith 70 år. Duy, I. N., Bragdø-Ellenes, S., Backer, I. L., Eng, S. & Rasch, B. E. (eds.). Bergen: Fagbokforlaget, p. 323-332

Erstatning for omvej: nogle generelle bemærkninger

Jensen, M. H. & Garde, J., 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Hansen Jensen, M., Bødker Madsen, H. & Højgaard Mørup, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 569-580

Festskrift til Karsten Revsbech

Jensen, M. H. (ed.), Madsen, H. B. (ed.) & Mørup, S. H. (ed.), 2020, København: Djøf Forlag. 654 p.

Grundlæggende Forvaltningsret

Jensen, J. A., Jensen, M. H. & Motzfeldt, H. M., 2020, 8. ed. Kbh.: Samfundslitteratur. 304 p.

Der er behov for en lov om offentligt ansattes ytringsfrihed

Mørup, S. H. & Jensen, M. H., 13 Feb 2019, In: Jyllands-Posten.

Kommentar til Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget

Jensen, M. H., 24 Jan 2018, Karnovs Lovsamling. 2018 ed. Karnov Group

Kommentar til Lov om trossamfund uden for folkekirken

Jensen, M. H., 19 Jan 2018, Karnovs Lovsamling. 2018 ed. Karnov Group

Grundlæggende forvaltningsret: med tillæg om databeskyttelsesforordningen

Jensen, J. A., Jensen, M. H. & Motzfeldt, H. M., 8 Jan 2018, 7. ed. Forlaget Metropol. 282 p.

Kommentar til Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Jensen, M. H., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til grundloven

Jensen, M. H., 20 Dec 2017, Karnovs Lovsamling. 2017 ed. Karnov Group

Constitutional Law, Denmark: Conflicts of EU law and Danish national law and the right to vote in parliamentary elections

Jensen, M. H. & Svendsen, M. R., 2017, In: European Review of Public Law. 29, 2, p. 469-483 14 p.

Dansk statsret

Jensen, M. H., Jensen, J. A. & Christensen, J. P., 2016, 2 ed. Djøf Forlag. 464 p.

Festskrift til Jens Peter Christensen

Dahl, B. (ed.), Jensen, M. H. (ed.) & Mørup, S. H. (ed.), 2016, Kbh.: Djøf Forlag. 897 p.

Kommentar til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Jensen, M. H., 2016, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Kommentar til lov om elektrificering af jernbanen

Jensen, M. H., 2016, Karnovs Lovsamling. København: Karnov Group

Nogle bemærkninger om praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og danske domstole – igen

Garde, J. & Jensen, M. H., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Jensen, M. H., Mørup, S. H. & Dahl, B. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 867-878 12 p.

Betænkning om opfølgning på Christiania-sagen: Betænkning nr. 1557

Dahl, B., Frandsen, A., E. Jørgensen, J., Jensen, M. H. & Nielsen, G. T., 2015, Kbh.: Justitsministeriet. 86 p.

Constitutional Law Denmark - Parliamentary Inquiries

Jensen, M. H., 2015, In: European Review of Public Law. 26, 2, p. 685-692 8 p.

Grundloven med kommentarer

Christensen, J. P., Jensen, J. A. & Jensen, M. H., 2015, Kbh.: Djøf Forlag. 578 p.

Kommentar til grundloven

Jensen, M. H., 2015, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Grundlæggende forvaltningsret

Jensen, J. A., Jensen, M. H. & Motzfeldt, H. M., 2014, 6 ed. Frederiksberg C: Forlaget Metropol. 248 p.

Tanker om øget brug af parlamentariske undersøgelser

Jensen, M. H., 2014, Rettens magt - Magtens ret: Festskrift til Henning Koch. Krunke, H., Rytter, J. E., Vestergaard, J., Lauta, K. C. & Blume, P. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 183-189 7 p.

Constitutional Law, Denmark

Jensen, M. H., 2013, In: European Review of Public Law. 25, 2 (88), p. 855-863

Kommentar til lov om Rigsretten

Jensen, M. H., 2013, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (eds.). 28. ed. Karnov Group, Vol. 1. p. 35-38

Kommentar til lov om Statstidende

Jensen, M. H., 2013, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (eds.). 28. ed. Kbh.: Karnov Group, Vol. 1. p. 102-104

Kommentar til lovtidendeloven

Jensen, M. H., 2013, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (eds.). 28. ed. Kbh.: Karnov Group, Vol. 1. p. 100-101

Kommentar til ministeransvarsloven

Jensen, M. H., 2013, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (eds.). 28. ed. Kbh.: Karnov Group, Vol. 1. p. 38-39 2 p.

Nogle benærkninger om frihedsberøvelse af selvmordstruede

Garde, J. & Jensen, M. H., 2013, Max Sørensen 100 år. Danielsen, J. H. (ed.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 425-434 10 p.

Vibeke Blaker Strand: Diskrimineringsvern og religionsutøvelse – Hvor langt rekker individvernet?

Jensen, M. H., 2013, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2013B.372

Anmeldelse af Helle Krunke: Pensionsreform. De retlige grænser og muligheder

Jensen, M. H., 24 Mar 2012, In: Ugeskrift for Retsvaesen. 146:2012, 12, p. B.134-136 3 p.

Dansk Statsret

Christensen, J. P., Jensen, J. A. & Jensen, M. H., 2012, København: Djøf Forlag. 448 p.

Anmeldelse af Stig H. Solheim: Eiendomsbegrepet i Den europeiske menneskerettskonvensjon

Jensen, M. H., 14 May 2011, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 19, p. B 167 1 p.

Constitutional Law, Denmark

Jensen, M. H. & Skovgaard-Petersen, H., 2011, In: European Review of Public Law. Vol. 23, 2 (fortløbende nr: 80), p. 641-657 17 p.

Juridisk vurdering af 16-års valgret

Jensen, M. H., Steensgaard, K. & Adolphsen, C., 2011, Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement. Simonsen, A., Hedelund, M. & Nielsen, J. N. (eds.). Kbh.: Valgretskommissionen, p. 287-301 15 p.

Kan en skat indebære ekspropriation?

Jensen, M. H., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 193-201 9 p.

Lov 2009-06-12 nr. 467 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling

Jensen, M. H., 2010, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (eds.). 25. ed. København: Karnov Group, Vol. 4. p. 5711-5713 3 p.

Udnævnelse af højesteretsdommere i Danmark og USA

Jensen, M. H., 2010, In: Retten Rundt. 3, p. 11-13