Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Michael Bo Rasmussen

 1. 2021
 2. Published

  Marine virkemidler: Potentialer og barrierer. / Petersen, Jens Kjerulf ; Timmermann, Karen; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Boderskov, Teis; Schou, Helge Juul; Erichsen, Anders Chr.; Thomsen, Marianne; Holbach, Andreas Michael; Tjørnløv, Rune Skjold; Lange, Troels; Canal Vergés, Paula; Flindt, Mogens R.

  DTU Aqua, 2021. 49 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 3. Published

  Effects of seeding method, timing and site selection on the production and quality of sugar kelp, Saccharina latissima : A Danish case study. / Boderskov, Teis; Nielsen, Mette Møller; Rasmussen, Michael Bo; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Macleod, Adrian; Holdt, Susan Løvstad; Sloth, Jens Jørgen; Bruhn, Annette.

  In: Algal Research, Vol. 53, 102160, 03.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. Published

  Obtaining spores for the production of Saccharina latissima: seasonal limitations in nature, and induction of sporogenesis in darkness. / Boderskov, Teis; Rasmussen, Michael Bo; Bruhn, Annette.

  In: Journal of Applied Phycology, 13.01.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 5. Published

  Kortlægning af bundvegetation på vadeflader. / Rasmussen, Michael Bo; Høgslund, Signe; Dahl, Karsten; Krause-Jensen, Dorte; Jensen, Lasse Ørsted.

  2021. 11 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 6. Published

  Ålegræssets udbredelse på marinarkæologiske lokaliteter ved Tybrind Vig og Nekselø. / Rasmussen, Michael Bo; Göke, Cordula; Schou, Helge Juul; Krause-Jensen, Dorte.

  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 2021.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 7. 2020
 8. Published

  Regional havplanlægning i det vestlige Kattegat – natur-, erhvervs- og samfundsmæssige forhold og scenarier. / Riemann, Bo; Abay, Abrha Teklay; Ankjærø, Torben; Bruhn, Annette; Dahl, Karsten; Galatius, Anders; Göke, Cordula; Hasler, Berit; Jiminez, Elvia Rufus; Kaae, Berit Charlotte; Olafsson, Anton Stahl; Petersen, Ib Krag; Rasmussen, Michael Bo; Termansen, Mette; Zandersen, Marianne.

  Aarhus : Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 2020. 136 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 403).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 9. Published

  Marine virkemidler og N/P - status 2020. / Bruhn, Annette; Boderskov, Teis; Filippelli, Raphael; R. Flindt, Mogens; Hasler, Berit; Holbach, Andreas Michael; Bramming Jørgensen, Torben; Krause-Jensen, Dorte; Lange, Troels; Maar, Marie; Martinsen, Louise; Larsen, Martin Mørk; Kjerulf Petersen, Jens ; Rasmussen, Michael Bo; Thomsen, Marianne; Timmermann, Karen.

  In: Vand & Jord, Vol. 2020, No. 3, 09.2020, p. 87-92.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 10. Published

  Dyrkning af sukkertang. / Bruhn, Annette; Boderskov, Teis; Nielsen, Mette Møller; Rasmussen, Michael Bo; Thomsen, Marianne.

  Marine virkemidler: Beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag. ed. / Annette Bruhn. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. p. 35-54 (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 368).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 11. Published

  Habitatkvalitet og fødeproduktion . / Dahl, Karsten; Lundsteen, Steffen; Andersen, Ole Gorm Norden; Göke, Cordula; Rasmussen, Michael Bo; Stæhr, Peter A.; Grønkjær, Peter.

  Stenrev som gyde- og opvækstområde for fisk . ed. / Claus Stenberg; Louise Dahl Kristensen. Lyngby : DTU-Aqua, 2020. p. 89-129 (DTU Aqua-rapport; No. 294-2015).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 12. Published

  Høst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat – status på viden om miljøeffekter og økonomi. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Pedersen, Helle Buur; Thomsen, Marianne.

  2020. 19 p., Mar 30, 2020. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 20).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 13. Published

  Udvikling og test af dronemetode og interkalibrering af eksisterende metode til undersøgelse af ålegræs og anden vegetation på blød bund. / Rasmussen, Michael Bo; Krause-Jensen, Dorte; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 58 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 174).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 14. 2019
 15. Published

  Fermentation of sugar kelp (Saccharina latissima) – effects on sensory properties, and content of minerals and metals. / Bruhn, Annette; Brynning, Gunhild; Johansen, Aase ; Sarauw Lindegaard, Mads; Hagen Sveigaard, Helle; Aarup, Betina; Fonager, Lene; Lykke Andersen, Lene; Rasmussen, Michael Bo; Larsen, Martin Mørk; Elsser-Gravesen, Dieter; Børsting, Margrethe Elise.

  In: Journal of Applied Phycology, Vol. 31, No. 5, 10.2019, p. 3175-3187.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 16. Published

  Tang som virkemiddel - kvælstof og klima. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Nielsen, Mette Møller; Boderskov, Teis; Mosgaard Nielsen, Leo ; Kring, Mette Baunsø.

  2019. Abstract from 20. Danske Havforskermøde, Odense, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 17. Published

  Deep Penetration of Kelps Offshore Along the West Coast of Greenland. / Krause-Jensen, Dorte; Sejr, Mikael K.; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael B.; Christensen, Peter Bondo; Hansen, Jørgen L. S.; Duarte, Carlos M.; Bruntse, Grethe; Wegeberg, Susse.

  In: Frontiers in Marine Science, Vol. 6, 375, 2019.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 18. Published

  Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord : Basisundersøgelse af tre udvalgte lokaliteter. / Dahl, Karsten; Al-Hamdani, Zyad; Rasmussen, Michael Bo; Svendsen, Jon Christian; Bennike, Ole.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2019. 53 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 344).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 19. Published

  Use of remote sensing technologies for monitoring chlorophyll a and submerged aquatic vegetation in Danish coastal waters : Part of the RESTEK project (Brug af remote sensing teknologier til opgørelse af klorofyl-a koncentrationer og vegetationsudbredelse i danske kystvande). / Stæhr, Peter Anton; Groom, Geoffrey Brian; Krause-Jensen, Dorte; Hansen, Lars B.; Huber, Silvia; Jensen, Lasse Ørsted; Rasmussen, Michael Bo; Upadhyay, Sanjina; Ørberg, Sarah Bachmann.

  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 2019. 62 p. (Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy; No. 139).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. 2018
 21. Published

  Kortlægning af ålegræsenge med ortofotos : - muligheder og begrænsninger. / Bachmann Ørberg, Sarah; Groom, Geoffrey Brian; Kjeldgaard, Ane; Carstensen, Jacob; Rasmussen, Michael Bo; Clausen, Preben; Krause-Jensen, Dorte.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2018. 68 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 265).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 22. Published

  Creating sustainable cultivation and harvest strategies for Fucus vesiculosus. / Mikkelsen, Sigrid Elgaard; Krause-Jensen, Dorte; Rasmussen, Michael Bo; Nepper-Davidsen, Jacob; Nielsen, Mette Møller; Pedersen, Morten Foldager; Bruhn, Annette.

  2018. Poster session presented at 8th Nordic Seaweed Conference, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

 23. Published

  Fermentation of sugar kelp Saccharina latissima – effects on sensory properties, and content of minerals and metals. / Bruhn, Annette; Brynning, Gunhild; Johansen, Aase ; Sarauw Lindegaard, Mads; Hagen Sveigaard, Helle; Fonager, Lene; Lykke Andersen, Lene; Rasmussen, Michael Bo; Larsen, Martin Mørk; Elsser-Gravesen, Dieter; Børsting, Margrethe Elise.

  2018. Poster session presented at 8th Nordic Seaweed Conference, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

 24. Published

  Looking for seasonal variation in plant protective effects of seaweed extracts. / Jensen, Andreas; Bruhn, Annette; Hyldgaard, Benita; Petersen, Karen Koefoed; Glasius, Marianne; Rasmussen, Michael Bo; Jørgensen, Tove Hedegaard.

  2018. Poster session presented at Nordic Seaweed Conference 2018, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 25. Published

  Mapping eelgrass beds with orthophotos. / Ørberg, Sarah Bachmann; Groom, Geoffrey Brian; Kjeldgaard, Ane; Carstensen, Jacob; Rasmussen, Michael Bo; Clausen, Preben; Krause-Jensen, Dorte.

  2018. Abstract from 4th International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems, Nyborg, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 26. Published

  Spatial variation in production of Saccharina latissima in Danish waters. / Boderskov, Teis; Rasmussen, Michael Bo; Møller Nielsen, Mette; Bruhn, Annette.

  2018. Poster session presented at 8th Nordic Seaweed Conference, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

 27. Published

  Using Ulva lactuca as a marine mitigation tool. / Kring, Mette Baunsø; Rasmussen, Michael Bo; Gerlich, Kitte Linding; Mosgaard Nielsen, Leo ; Nielsen, Mette Møller; Bruhn, Annette.

  2018. Poster session presented at 8th Nordic Seaweed Conference, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

 28. 2017
 29. Published

  Crude fucoidan content in two North Atlantic kelp species, Saccharina latissima and Laminaria digitata - seasonal variation and impact of environmental factors. / Bruhn, Annette; Janicek, Tina; Manns, Dirk Martin; Nielsen, Mette Møller; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Meyer, Anne S.; Rasmussen, Michael Bo; Hou, Xiaoru; Saake, Bodo; Göke, Cordula; Bjerre, Anne-Belinda .

  In: Journal of Applied Phycology, Vol. 29, No. 6, 12.2017, p. 3121-3137.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 30. Published

  First year of results of growing seaweed in an exposed location at Grenaa, Denmark. / Boderskov, Teis; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo.

  2017. Abstract from Nordic Seaweed Conference, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 31. Published

  From seaweed waste to plant biostimulant. / Hyldgaard, Benita; Rasmussen, Michael Bo; Boderskov, Teis; Bruhn, Annette; Glasius, Marianne; Jørgensen, Tove Hedegaard; Petersen, Karen Koefoed.

  2017. Poster session presented at Nordic Seaweed Conference, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

 32. Published

  Comparing growth of two local strains of Saccharina latissima  for kelp production in Denmark. / Boderskov, Teis; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo.

  2017. Poster session presented at The 6th International Congress of the Intenational Society of Applied Phycology, Nantes, France.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearchpeer-review

 33. Published

  Erratum : Impact of environmental conditions on biomass yield, quality, and bio-mitigation capacity of Saccharina latissima [Aquacult Environ Interact 8 (2016) (619-636)] DOI: 10.3354/aei00200. / Bruhn, Annette; Tørring, Ditte Bruunshøj; Thomsen, Marianne; Canal-Vergés, Paula; Nielsen, Mette Møller; Rasmussen, Michael Bo; Eybye, Karin Loft; Larsen, Martin Mørk; Skovbjerg Balsby, Thorsten Johannes; Petersen, Jens Kjerulf.

  In: Aquaculture Environment Interactions, Vol. 9, No. 1, 01.01.2017.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperComment/debateResearchpeer-review

 34. Published

  Biomasser af alger og hårdbundsfauna samt production af fiskeføde på et naturligt stenrev. / Dahl, Karsten; Lundsteen, Steffen; Andersen, Ole Gorm Norden; Göke, Cordula; Rasmussen, Michael Bo; Stæhr, Peter Anton; Andersen, Niels Gerner; Møhlenberg, Flemming.

  2017. Abstract from 19. Danske Havforskermøde, Helsingør, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 35. Published

  Comparing productivity, biomass quality and genetics of 4 Danish populations of Saccharina latissima. / Bruhn, Annette; Boderskov, Teis; Magnusson, Marie ; Paulino, Christina; Neiva, Jaoa; Rasmussen, Michael Bo; Serrao, Ester A.

  2017. Abstract from The 6th International Congress of the Intenational Society of Applied Phycology, Nantes, France.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 36. 2016
 37. Published

  Impact of environmental conditions on biomass yield, quality, and bio-mitigation of Saccharina latissima. / Bruhn, Annette; Bruunshøj Tørring, Ditte ; Thomsen, Marianne; Canal-Vergés, Paula; Nielsen, Mette Møller; Rasmussen, Michael Bo; Eybye, Karin Loft; Larsen, Martin Mørk; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Petersen, Jens Kjerulf.

  In: Aquaculture Environment Interactions, Vol. 8, 2016, p. 619-636.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 38. Published

  The effect of light and nutrient availability on growth, nitrogen and pigment contents of Saccharina latissima (Phaeophyceae) grown in outdoor tanks, under natural variation of sunlight and temperature, during autumn and early winter in Denmark. / Boderskov, Teis; Schmedes, Peter Søndergaard; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Nielsen, Mette Møller; Pedersen, Morten Foldager.

  In: Journal of Applied Phycology, Vol. 28, No. 2, 2016, p. 1153-1165.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 39. Published

  Valuable biomolecules from nine North Atlantic red macroalgae: Amino acids, fatty acids, carotenoids, minerals and metals. / Razi Parjikolaei, Behnaz; Bruhn, Annette; Eybye, Karin Loft; Larsen, Martin Mørk; Rasmussen, Michael Bo; Christensen, Knud Villy; Fretté, Xavier.

  In: Natural Resources, Vol. 7, No. 4, 2016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 40. Published

  Variation in morphology and biochemical composition of Saccharina latissima and Laminaria digitata along an estuarine salinity gradient in inner Danish waters. / Nielsen, Mette Møller; Manns, Dirk; D'este, Martina; Krause-Jensen, Dorte; Rasmussen, Michael Bo; Larsen, Martin Mørk; Alvarado, Merlin; Angelidaki, Irini; Bruhn, Annette.

  In: Algal Research, Vol. 13, 2016, p. 235-245.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 41. 2015
 42. Published

  Integrated benthic habitat mapping in selected Natura 2000 areas in the Danish waters. / Al-Hamdani, Zyad; Jensen, Jørn Bo; Skar, Sara; Rasmussen, Michael Bo; Göke, Cordula; Dahl, Karsten.

  2015. Abstract from 18. Danske Havforskermøde, Copenhagen, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 43. Published

  Kortlægning af stenrev i Lillebælt, Flensborg Fjord & Storebælt vha. multibeam data. / Göke, Cordula; Dahl, Karsten; Rasmussen, Michael Bo; Bruhn, Annette.

  2015. Poster session presented at 18. Danske Havforskermøde, Copenhagen, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 44. Published

  Marin habitatkortlægning i Skagerrak og Nordsøen 2015. / Al-Hamdani, Zyad; Skar, Sara; Jensen, Jørn Bo; Rödel, Lars G.; Pjetursson, Bjarni; Bennike, Ole; Oxfeldt Jensen, Glenn Christian; Rasmussen, Michael Bo; Dahl, Karsten; Koefoed Rømer, Jonas; Göke, Cordula; Bruhn, Annette; Lundsteen, Steffen.

  2015.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 45. Published

  Marin habitatkortlægning i de indre danske farvande 2014. / Al-Hamdani, Zyad; Jensen, Jørn Bo; Skar, Sara; Nørgaard-Pedersen, Niels; Leth, Jørgen O.; Lomholt, Steen; Bennike, Ole; Granat, Henrik; Andersen, Mikkel Skovgaard; Rödel, Lars G.; Pjetursson, Bjarni; Rasmussen, Michael Bo; Dahl, Karsten; Göke, Cordula; Bruhn, Annette; Andersen, Ole Gorm Norden.

  Naturstyrelsen, 2015. 115 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 46. Published

  RevFisk - et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybereliggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk. / Stenberg, Claus; Christoffersen, Mads; Aastrup, Kim; van Deurs, Mikael; Støttrup, Josianne; Nielsen, Anders; Andersen, Niels Gerner; Mariani, Patrizio; Baktoft, Henrik; Pedersen, Martin Wæver; Dahl, Karsten; Lundsteen, Steffen; Stæhr, Peter A.; Rasmussen, Michael Bo; Mohn, Christian; Møhlenberg, Flemming; Hansen, Flemming Thorbjørn; Uhrenholt, Thomas; Middelboe, Anne Lise; Mandviwalla, Xerxes Rohinton.

  2015. Poster session presented at 18. Danske Havforskermøde, Copenhagen, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 47. 2014
 48. Published

  The MacroAlgae Biorefinery. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Møller Nielsen, Mette; Seghetta, Michele; Thomsen, Marianne; Vargas-Canal, Paula; Petersen, Jens Kjerulf; Manns, Dirk; Meyer, Anne S; D'este, Martina; Angelidaki, I.; Soler-Vila, Anna; Sake, Bodo; Bastianoni, Simone; Hou, Xiaoru; Hansen, Jonas Høeg; Bjerre, Anne-Belinda.

  2014. Abstract from International Workshop on Aquatic Ecology and Enviromental Biotechnology, Guangzhou, China.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 49. Published

  Bioextraction potential of macroalgae in Denmark, an instrument for circular nutrient management. / Seghetta, Michele; Tørring, Ditte; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Thomsen, Marianne.

  2014. Abstract from 4th Nordic Seaweed Conference, Grenå, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 50. Published

  Makroalger på kystnær hårdbund. / Høgslund, Signe (Editor); Dahl, Karsten; Krause-Jensen, Dorte; Lundsteen, Steffen; Rasmussen, Michael Bo; Windelin, Anders.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 27 p. (Teknisk anvisning fra Det Marine Fagdatacenter, DCE; No. M12 ver.3).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 51. Published

  Marin råstofkortlægning og miljøundersøgelser i Øresund 2014 : Undersøgelse af 3 udvalgte områder i Øresund og 3 indvindingsområder: Lappegrund, Nivå Flak og Skovshoved. / Lomholt, Steen; Riemann, Bo; Dahl, Karsten; Leth, Jørgen O.; Göke, Cordula; Rasmussen, Michael Bo; Skar, Sara; Andersen, Ole Gorm Norden.

  De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS, 2014. 179 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 52. 2013
 53. Published

  Biomasseudnyttelse i Danmark - potentielle ressourcer og bæredygtighed. / Jørgensen, Uffe; Elsgaard, Lars; Sørensen, Peter; Olsen, Preben; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Fløjgaard; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Krogh, Paul Henning; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Johansen, Anders; Jensen, Søren Krogh; Gylling, Morten; Bojesen, Mikkel.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 127 p. (DCA rapport; No. 033).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 54. Published

  The Macroalgae Biorefinery for Production of Bioethanol and Fish Feed from the Two Brown Algae: Laminaria Digitata and Saccharina Latissima. / Hou, Xiaoru; Bjerre, Anne-Belinda; Hansen, Jonas Høeg; Bruhn, Annette; Saake, Bodo; Meyer, Anne; Manns, Dirk; Rasmussen, Michael Bo; Møller Nielsen, Mette; Petersen, Jens Kjerulf; Tørring, Ditte; Daugbjerg, Peter; Seghetta, Michele; Bastianoni, Simone; Thomsen, Marianne.

  2013. Abstract from BIT's 2nd Annual International Congress of Algae-2013, Hangzhou, China.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 55. Published

  The Macro Algae Biorefinery (MAB3) – with focus on cultivation, bioethanol production, fish feed and sustainability assessment. / Bjerre, Anne-Belinda; Hou, Xiarou; Hansen, Jonas Høeg; Jensen, Peter Daugbjerg; Lawther, Mark; Petersen, Jens Kjerulf; Tørring, Ditte Brunshøj; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Thomsen, Marianne.

  2013. Abstract from 21st European Biomass Conference and Exhibition, Copenhagen, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearchpeer-review

 56. Published

  Effekt af lys på koncentration af protein og pigmenter i fingertang (Laminaria digitata). / Gruwier, Lilli; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Olesen, Birgit.

  2013. Poster session presented at 17. danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 57. Published

  Nitrat og fosfat optag ved steady state vækst hos sukkertang – effekt af næringskoncentration og salinitet. / Schmedes, Peter ; Boderskov, Teis; Nielsen, Mette Møller; Gerlich, Kitte Linding; Egholm, Tanja Quottrup; Rasmussen, Michael Bo; Bruhn, Annette; Tørring, Ditte Brunshøj; Petersen, Jens Kjerulf; Nielsen, Kristian Oddershede; Gotfredsen, Annemarie.

  2013. Poster session presented at 17. danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 58. Published

  Næringsoptag for brunalgerne sukkertang (Saccharina latissima) og fingertang (Laminaria digitata). / Boderskov, Teis ; Schmedes, Peter; Rasmussen, Michael Bo; Nielsen, Mette Møller; Bruhn, Annette; Petersen, Jens Kjerulf; Tørring, Ditte Brunshøj; Nielsen, Cristian Oddershede.

  2013. Abstract from 17. danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 59. Published

  The Macroalgae Biorefinery – brunalger til energi, foder og forbedring af vandmiljø. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Nielsen, Mette Møller; Boderskov, Teis; Schmedes, Peter; Gruwier, Lilli; Krause-Jensen, Dorte; Petersen, Jens Kjerulf; Tørring, Ditte Brunshøj; Nielsen, Kristian Oddershede; Gerlich, Kitte Linding; Egholm, Tanja Quottrup; Bjerre, Anne-Belinda.

  2013. Abstract from 17. danske havforskermøde, Roskilde, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 60. Published
 61. Published

  Alger til biogas i Region Midt 2010-2013 : Demonstrationsprojekt 1-30-76-10-10. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Nielsen, Mette Møller; Møller, Henrik Bjarne; Mouritsen, L; Jensen, G F; Møller, J L; Klausen, B; Bech, K S; Hansen, J H; Jensen, J W.

  2013. 78 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 62. Published

  Bioremediation of reject water from anaerobically digested waste water sludge with macroalgae (Ulva lactuca, Chlorophyta). / Sode, Sidsel; Bruhn, Annette; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg; Larsen, Martin Mørk; Gotfredsen, Annemarie; Rasmussen, Michael Bo.

  In: Bioresource Technology, Vol. 146, 2013, p. 426-435.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 63. Published

  Climate Change Impacts on Marine Biodiversity and Habitats in the Baltic Sea - and Possible Human Adaptations. / Dahl, Karsten (Editor); Josefson, Alf B.; Göke, Cordula; Christensen, Jesper Philip Aagaard; Hansen, Jørgen L. S.; Markager, Stiig; Rasmussen, Michael Bo; Dromph, Karsten Mikael; Tian, Tian; Wan, Zenwen; Krämer, Inga; Viitasalo, Markku; Kostamo, Kirsi; Borenäs, Karin; Bendtsen, Jørgen; Springe, Gunta; Bonsdorff, Erik.

  Sectoral Impact Assessments for the Baltic Sea Region - Climate Change Impacts on Biodiversity, Fisheries, Coastal Infrastructure and Tourism. ed. / Ole Krarup Leth; Karsten Dahl; Heikki Peltonen; Inga Krämer; Laila Kule. Germany : EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V., 2013. p. 1-34 (Coastline Reports, Vol. 21).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

 64. Published

  Effect of Light Quality and Nitrogen Availability on the Biomass Production and Pigment Content of Palmaria palmata (Rhodophyta). / Razi Parjikolaei, Behnaz; Kloster, Laila; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Fretté, Xavier; Christensen, Knud Villy.

  In: Chemical Engineering Transactions, Vol. 32, 2013, p. 967-972.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference articleResearchpeer-review

 65. Published

  Kortlægning af bundvegetation på vadeflader. / Høgslund, Signe (Editor); Dahl, Karsten; Krause-Jensen, Dorte; Lundsteen, Steffen; Rasmussen, Michael Bo; Windelin, Anders.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 18 p. (Teknisk anvisning fra Det Marine Fagdatacenter, DCE; No. M13 ver.1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 66. Published

  Makroalger på kystnær hårdbund. / Høgslund, Signe (Editor); Dahl, Karsten; Krause-Jensen, Dorte; Lundsteen, Steffen; Rasmussen, Michael Bo; Windelin, Anders.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 28 p. (Teknisk anvisning fra Det Marine Fagdatacenter, DCE; No. M12 ver.1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 67. Published

  Seaweed forests on reefs in the Baltic Sea. / Dahl, Karsten; Dromph, Karsten Mikael; Rasmussen, Michael Bo.

  2013. Poster session presented at Adaptation to climate change in the Baltic Sea region, Riga, Latvia.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 68. Published

  Ålegræs og anden vegetation på kystnær blød bund. / Høgslund, Signe (Editor); Dahl, Karsten; Krause-Jensen, Dorte; Lundsteen, Steffen; Rasmussen, Michael Bo; Windelin, Anders.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 23 p. (Teknisk anvisning fra Det Marine Fagdatacenter, DCE; No. M18 ver.1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 69. 2012
 70. Published

  Climate Change Impacts on Marine Biodiversity and Habitats in the Baltic Sea - and Possible Human Adaptations : Baltadapt Report # 3. / Dahl, Karsten (Editor); Josefson, Alf B.; Göke, Cordula; Christensen, Jesper Phillip Aagaard; Hansen, Jørgen L. S.; Markager, Stiig; Rasmussen, Michael Bo; Dromph, Karsten Mikael; Tian, Tian; Wan, Zenwen; Krämer, Inga; Viitasalo, Markku; Kostamo, Kirsi; Borenäs, Karin; Bendtsen, Jørgen; Springe, Gunta; Bonsdorff, Erik.

  Danish Meteorological Institute, 2012. 42 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 71. Published

  Compiling new GIS maps outlining future possible cultivation sites for Saccharina latissima and Laminaria digitata favoring both high production and ecological sustainability. / Boderskov, Teis Max; Schmedes, Peter; Rasmussen, Michael Bo; Nielsen, Mette Møller; Kjerulf Petersen, Jens; Tørring, Ditte Brunshøj; Nielsen, Christian Odderhede; Bruhn, Annette.

  2012. Poster session presented at 2nd Danish Macro Algae Conference 2012, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 72. Published

  Does blue and red light have an impact on the protein content of macroalgae? / Gruwier, Lilli; Kloster, Laila; Rasmussen, Michael Bo; Olesen, Birgit; Bruhn, Annette.

  2012. Poster session presented at 2nd Danish Macro Algae Conference 2012, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 73. Published

  Investigating mutual benefits of cultivating two large brown algae species near Fredericia waste water sewage plant. / Schmedes, Peter; Boderskov, Teis Max; Nielsen, Mette Møller; Rasmussen, Michael Bo; Petersen, Jens Kjerulf; Tørring, Ditte Brunshøj; Nielsen, Christian Oddershede; Gotfredsen, AnneMarie; Bruhn, Annette.

  2012. Poster session presented at 2nd Danish Macro Algae Conference 2012, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 74. Published

  The MacroAlgae Biorefinery - MAB3. / Nielsen, Mette Møller; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Krause-Jensen, Dorte; Kjerulf Petersen, Jens; Bjerre, Anne-Belinda.

  2012. Poster session presented at 2nd Danish Macro Algae Conference 2012, Grenaa, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 75. Published

  Cultivation of Ulva lactuca with manure for simultaneous bioremediation and biomass production. / Møller Nielsen, Mette; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Olesen, Birgit; Larsen, Martin Mørk; Møller, Henrik Bjarne.

  In: Journal of Applied Phycology, Vol. 24, No. 3, 01.2012, p. 449-458.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 76. Published

  Kortlægning af biomasse-ressourcer i Danmark, anvendelsen af biomassen i dag og fremtidige biomassepotentialer : Blå biomasse - potentialet i danske farvande. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo.

  2012. 8 p., Dec 05, 2012. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 77. Published

  Notat vedr. interkalibrering af ålegræs. / Rasmussen, Michael Bo; Balsby, Thorsten Johannes Skovbjerg.

  2012. 10 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 78. Published
 79. Published

  Tang som bæredygtig energikilde. / Bruhn, Annette; Sode, Sidsel; Rasmussen, Michael Bo; Bjerre, Anne-Belinda; Birr-Pedersen, Preben.

  In: Forskning i Bioenergi, Vol. Robust og Bæredygtig Bioenergi, No. Særnummer, 2012, p. 20-21.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 80. 2011
 81. Published

  Bioenergy potential of Ulva lactuca: Biomass yield, methane production and combustion. / Bruhn, Annette; Dahl, Jonas; Nielsen, Henrik Bangsø; Nikolaisen, Lars; Rasmussen, Michael Bo; Markager, Stiig; Olesen, Birgit; Arias, Carlos; Jensen, Peter Daugbjerg.

  In: Bioresource Technology, Vol. 102, No. 3, 01.02.2011, p. 2595-2604.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 82. Published

  Dyrkning af søsalat på gylle - Ulva lactuca. / Nielsen, Mette; Bruhn, Annette; Olesen, Birgit; Rasmussen, Michael Bo; Gerlich, Kitte Linding; Quottrup, Tanja ; Frandsen, Egon Randa; Møller, Henrik Bjarne.

  2011. Poster session presented at 16. Danske Havforskermøde, Fuglsøcentret, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 83. Published

  Energy production from sea lettuce (Ulva lactuca). / Nikolaisen, Lars; Dahl, Jonas; Bech, Karin Svane; Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Thomsen, Anne Belinda; Nielsen, Henrik Bangsø; Sander, Bo.

  2011. Abstract from 18th European Biomass Conference & Exhibition, Lyon, France.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 84. Published

  Røggas som kulstofkilde til dyrkning af søsalat (Ulva lactuca). / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Nielsen, Mette; Gerlich, Kitte Linding; Quottrup, Tanja ; Frandsen, Egon Randa; Larsen, Martin Mørk; Stedmon, Colin; Martinsen, Winnie; Schmidt, Erik Ravn; Jensen, Peter Daubjerg; Nikolaisen, Lars; Bech, Karin Svane.

  2011. Abstract from 16. Danske Havforskermøde, Mols, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 85. Published

  Sea bottom characteristics affect depth limits of eelgrass Zostera marina. / Krause-Jensen, Dorte; Carstensen, Jacob; Nielsen, S. L.; Dalsgaard, Tage; Christensen, Peter Bondo; Fossing, Henrik; Rasmussen, Michael Bo.

  In: Marine Ecology - Progress Series, Vol. 425, 2011, p. 91-102.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 86. 2010
 87. Published

  Den blå biomasse : - potentialet i danske farvande, notat. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Svane, Karin.

  2010. 28 p., Feb 01, 2010.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 88. 2009
 89. Published

  Aquatic Biomass for biofuel. / Rasmussen, Michael Bo; Jensen, Peter Daugbjerg; Bruhn, Annette; Mouritsen, Lone Thybo; Olesen, Birgit; Markager, Svend Stiig; Thomsen, Anne Belinda; Ambus, Per; Bangsøe Nielsen, Jesper; Dahl, Jonas; Sander, Bo; Ravn, Erik.

  2009. Poster session presented at Beyond Kyoto, Århus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 90. Published

  A Review of the Potential of Marine Algae as a Source of Biofuel in Ireland. / Burton, Tom; Lyons, Henry; Lerat, Yannick; Stanley, Michele; Rasmussen, Michael Bo.

  Dublin: Sustainable Energy Ireland - SEI, 2009. 88 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 91. Published

  Aquatic biomass for biofuels. / Rasmussen, Michael Bo; Jensen, Peter Daugbjerg; Bruhn, Annette; Mouritsen, Lone Thybo; Olesen, Birgit; Markager, Svend Stiig; Thomsen, Anne Belinda; Sander, Bo.

  2009. Poster session presented at ClimateCHANGE - global risks, Challenges and Decisions, København, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 92. Published

  Historisk udbredelse af ålegræs i danske kystområder. / Krause-Jensen, Dorte; Rasmussen, Michael Bo.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2009. 38 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 755).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 93. Published

  Røggas giver over 40% mere søsalat. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo.

  In: Forskning i Bioenergi - FIB, Vol. 6, No. 30, 2009, p. 6-7.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 94. Published

  Udvikling af indikatorer og tilstandsvurderingsværktøj for marine Natura 2000-områder : Lavvandede bugter og vige. / Josefson, Alf Bernhard; Krause-Jensen, Dorte; Rasmussen, Michael Bo; Andersen, Jesper H.; Henriksen, Peter.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2009. 76 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 701).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 95. Published

    Farming of aquatic biomass for energy :   - growth potential of the marine seaweed Ulva lactuca. / Bruhn, Annette; Rasmussen, Michael Bo; Jensen, Peter Daugbjerg; Olesen, Birgit.

  2009. Poster session presented at 17th European Biomass Conference and Exhibition - from research to industries and markets, Hamborg, Germany.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 96. 2007
 97. Published

  Det grønne guld. / Rasmussen, Michael Bo; Fossing, Henrik; Christensen, Peter Bondo.

  2007Artikel.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommunication

 98. Published

  Combined effects of light and sediments on eelgrass depth limits. / Krause-Jensen, D.; Nielsen, S. L.; Carstensen, J.; Christensen, P. B.; Rasmussen, M. B.

  2007. Poster session presented at Thresholds of Environmental Sustainability, Helsinki, Finland.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 99. Published

  Havbunden påvirker ålegræssets dybdegrænse. / Krause-Jensen, Dorte; Christensen, Peter Bondo; Nielsen, Søren Laurentius; Carstensen, Jacob; Rasmussen, Michael Bo.

  In: Vand og Jord, Vol. 14, No. 3, 2007, p. 113-116.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommissioned

 100. Published

  Lys og havbundens sammensætning styrer ålegræssets dybdegrænse. / Krause-Jensen, D.; Nielsen, S. L.; Carstensen, J.; Christensen, P. B.; Rasmussen, M. B.

  2007. Poster session presented at 14. danske Havforskermøde, Odense, .

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 101. 2005
 102. Published

  Diskussion og perspektivering. / Dahl, K.; Andersen, J. H.; Riemann, B.; Carstensen, J.; Christiansen, T.; Krause-Jensen, D.; Josefson, A. B.; Larsen, M. M.; Petersen, J. K.; Rasmussen, M. B.; Strand, J.; Dahl, C. (Editor); Andersen, J. H. (Editor); Riemann, B. (Editor); Carstensen, J. (Editor); Christiansen, T. (Editor); Krause-Jensen, D. (Editor); Josefson, A. B. (Editor); Larsen, M. M. (Editor); Petersen, J. K. (Editor); Rasmussen, M. B. (Editor); Strand, J. (Editor).

  Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. p. 145-154 (Faglig rapport fra DMU, Vol. 535).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 103. Published

  Means of rapid eelgrass (Zostera marina L.) recolonisation in former dieback areas. / Greve, T. M.; Krause-Jensen, D.; Rasmussen, M. B.; Christensen, P. B.

  In: Aquatic Botany, Vol. 82, 2005, p. 143-156.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 104. Published

  Redskaber til vurdering af miljø- og naturkvalitet i de danske farvande : Typeinddeling, udvalgte indikatorer og eksempler på klassifikation. / Dahl, K. (Editor); Andersen, J. H. (Editor); Riemann, B. (Editor); Carstensen, J.; Christiansen, T.; Krause-Jensen, D.; Josefson, A. B.; Larsen, M. M.; Petersen, J. K.; Rasmussen, M. B.; Strand, J.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 158 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 535).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 105. Published

  Ålegræs dybdeudbredelse som indikator for økologisk tilstand i kystområder. / Rasmussen, M. B.; Dahl, C. (Editor); Andersen, J. H. (Editor); Riemann, B. (Editor); Carstensen, J. (Editor); Christiansen, T. (Editor); Krause-Jensen, D. (Editor); Josefson, A. B. (Editor); Larsen, M. M. (Editor); Petersen, J. K. (Editor); Rasmussen, M. B. (Editor); Strand, J. (Editor).

  Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. p. 83-93 (Faglig rapport fra DMU, Vol. 535).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 106. 2004
 107. Published

  Aquatic Environment 2003 : State and trends - technical summary. / Andersen, J. M.; Boutrup, S.; Svendsen, L. M.; Bøgestrand, J.; Grant, R.; Jensen, J. P.; Ellermann, T.; Rasmussen, M. B.; Jørgensen, L. F.; Laursen, K. D.

  National Environmental Research Institute, 2004. 50 p. (NERI Technical Report, Vol. 500).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 108. Published

  Tools to assess the conservation status of marine Annex 1 habitats in Special Areas of Conservation : Phase 1: Identification of potential indicators and available data. / Dahl, K.; Larsen, M. M.; Andersen, J. H.; Rasmussen, M. B.; Petersen, J. K.; Josefson, A. B.; Lundsteen, S.; Dahllöf, I.; Christiansen, T.; Krause-Jensen, D.; Hansen, J. L. S.; Ærtebjerg, G.; Henriksen, P.; Helmig, S. A.; Reker, J.

  National Environmental Research Institute, 2004. 94 p. (NERI Technical Report, Vol. 488).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 109. 2003
 110. Published

  Kvalitetsvurderingssystem for habitatdirektivets marine naturtyper : Fase 1: Identifikation af potentielle indikatorer og tilgængelige data. / Dahl, K.; Larsen, M. M.; Rasmussen, M. B.; Andersen, J. H.; Petersen, J. K.; Josefson, A. B.; Lundsteen, S.; Dahllöf, I.; Christiansen, T.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 91 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 446).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 111. Published

  Marine områder 2002 - Miljøtilstand og udvikling : NOVA 2003. / Rasmussen, M. B. (Editor); Andersen, J. H. (Editor); Ærtebjerg, G.; Carstensen, J.; Krause-Jensen, D.; Greve, T. M.; Petersen, J. K.; Hansen, J. L. S.; Josefson, A. B.; Christiansen, T.; Gustafsson, K.; Ovesen, N. B.; Ambelas Skjøth, C.; Ellermann, T.; Henriksen, P.; Markager, S.; Schou Hansen, O.; Dahl, K.; Fossing, H.; Risgaard-Petersen, N.; Larsen, M. M.; Pedersen, B.; Dahllöf, I.; Strand, J.; Christensen, P. B.; Conley, D. J.; Axe, P.; Druon, J.-N.; Hansen, J. W.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 106 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 467).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 112. Published

  Vandmiljø 2003 : Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. / Andersen, J. M.; Boutrup, S.; Svendsen, L. M.; Bøgestrand, J.; Grant, R.; Jensen, J. P.; Ellermann, T.; Rasmussen, M. B.; Jørgensen, L. F.; Laursen, K. D.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 50 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 471).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 113. 2002
 114. Published

  Vegetation i farvandet omkring Fyn 2001. / Rasmussen, M. B.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 140 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 413).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 115. 2001
 116. Published

  Myndighedernes kontrol- og overvågningsprogram for Øresundsforbindelsens kyst-til-kyst anlæg : Bentisk vegetation. Tilstandsrapport 2000. / Krause-Jensen, D.; Middelboe, A. L.; Christensen, P. B.; Rasmussen, M. B.; Hollebeeck, P.

  Glostrup: Sound Environmental Monitoring and Control Group - SEMAC JV, 2001. 117 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 117. Published

  The Authorities' Control and Monitoring Programme for the Fixed Link Across Øresund. Benthic Vegetation. Status Report 2000. / Krause-Jensen, D.; Middelboe, A. L.; Christensen, P. B.; Rasmussen, M. B.; Hollebeeck, P.

  Glostrup: Sound Environmental Monitoring and Control Group - SEMAC JV, 2001. 115 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 118. 2000
 119. Published

  Ålegræs - udbredelse før og nu. / Rask, N.; Rasmussen, M. B.; Laursen, J. S.

  In: Vand & Miljø, Vol. 7, No. 2, 2000, p. 51-54.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 120. 1994
 121. Published

  Kertinge Nor/Kerteminde Fjord - status og udvikling. / Larsen, G. R.; Jürgensen, C.; Christensen, P. B.; Olesen, N. J.; Petersen, J. K.; Jensen, J. N.; Mortensen, E.; Sortkjær, O.; Andersen, P.; Rasmussen, M. B.

  Miljøstyrelsen, 1994. (Havforskning fra Miljøstyrelsen, Vol. 44).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Previous 1 2 Next