Department of Management

Mette Neville

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1994Ph.d., Aarhus Universitet, for afhandlingen "Boligfællesskaber i selskabsform" (Gad 1994)
1986Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2000-Professor Handelshøjskolen i Århus - nu Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2010-2012Gæsteprofessor Center for Corporate Governance, Copenhagen Business School
-2005Ekstern lektor, Aarhus Universitet

 

Akademiske hverv

2014-Viceinstitutleder for Erhverv og Efteruddannelse, Juridisk Institut
2014-Erhvervsambassadør for Juridisk Institut
2013-2014Koordinator for Videnudveksling ved Juridisk Institut
2012-2014Medlem af Forum for Videnudveksling ved Aarhus Universitet
2012-2014Medlem af institutforum, Juridisk Institut
2012-2014Medlem af strategiudvalg, Juridisk Institut
2003-Koordinator for det strategiske partnerskab mellem Aarhus Universitet og SKAT

 

Forskningsområder

 • Selskabsret, herunder særligt små og mellemstore virksomheder, corporate governance, m.v.
 • Vækst og udvikling i SMV'er
 • Bestyrelsens rolle og betydning i SMV'er
 • Boligret, særligt andelsboligforeninger

 

Undervisningsområder

 • Selskabsret, herunder særligt små og mellemstore virksomheder, corporate governance, m.v.
 • Vækst og udvikling i SMV'er
 • Bestyrelsens rolle og betydning i SMV'er
 • Boligret, særligt andelsboligforeninger

 

Særlige undervisningsaktiviteter

 • Elitemodulet ved Juridisk Institut (fra 2013)
 • Masterclass (fag udbudt til ph.d.-studerende og kandidatstuderende i avanceret juridisk metode og artikelskrivning. Brobyggerfag mellem kandidat- og ph.d.-studiet)
 • Ph.d.-vejledning

 

Efter- og videreuddannelsesaktiviteter (ikke udtømmende)

 • Ansvarlig for bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV'er, 2013 -
 • Koordinator for de erhvervsjuridiske temamøder 
 • Ansvarlig for strategisk bestyrelsesuddannelse (2012 - )
 • Forskellige kursusaktiviteter i ekstern regi og via CEE

 

Priser, bevillinger m.m.

1994Gad's juristpris

 

Erhvervssamarbejde (ikke udtømmende)

2012-Corporate Partnership mellem Aarhus Universitet, PwC og Nykredit på SMV-området: "Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder"
2012-Samarbejde med Landbrug & Fødevarer på bestyrelsesudannelsesområdet
2012-Samarbejde på bestyrelsesuddannelsesområdet  
2000-Det Strategiske Partnerskab mellem SKAT og Aarhus Universitet

Research outputs

Kommentarer til almenlejeloven og erhvervslejeloven

Edlund, H. H., Rohde, C. & Neville, M., 25 Sep 2019, Karnov leje- og boliglove 2019. Karnov Group, p. 175-237

Abuse of Companies: an Introduction

Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E., 2019, Abuse of companies. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer , p. 3-12 (European Company Law Series).

Abuse of Companies

Birkmose, H. S. (ed.), Neville, M. (ed.) & Sørensen, K. E. (ed.), 2019, Wolters Kluwer . (European Company Law Series, Vol. 15).

Digitalisering - en del af bestyrelsens strategiske ledelsesopgave?

Neville, M., 2019, Selskaber - Aktuelle emner II. Neville, M., Birkmose, H. & Sørensen, K. E. (eds.). Djøf Forlag, p. 217-237 21 p.

Ejerskabsdynamik i SMV’er: Et svensk/dansk projekt om problemer og løsninger ved ændringer i ejerkredsen

Madsen, M. B., Neville, M., Almlöf, H. & Haag, K., 2019, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2019, 4, p. 73-96 24 p.

Enforcing shareholders duties through suspension of the exercise of voting rights

Neville, M. & Sørensen, K. E., 2019, Enforcing Shareholders’ Duties. Birkmose, H. S. & Sergakis, K. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 150-169 20 p. (Elgar Financial Law series).

Introduktion

Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E., 2019, Selskaber - Aktuelle emner II. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag

Denmark

Neville, M., 2018, International Handbook on Shareholders' Agreements: Regulation, Practice and Comparative Analysis. Mock, S., Csach, K. & Havel, B. (eds.). Tyskland: De Gruyter, p. 221-246 26 p.

If only you could see her through my eyes: selskabslovgivningen i et SMV-perspektiv

Neville, M., 2018, Selskabsloven: de første 100 år. Lau Hansen, J. (ed.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 135-173 39 p.

Kommentarer til Lov om andelsboligforeninger

Neville, M., 2018, Karnov Leje- og Boliglove 2018. Kbh.: Karnov Group

SMV bestyrelsen - hele vejen rundt: bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder

Fode, C. & Neville, M., 2018, Kbh.: Karnov Group. 670 p.

SMV-bestyrelsen som vækstmotor

Neville, M., 2018, I forskningens og formidlingens tjeneste : festskrift til professor Lars Bo Langsted. Bønsing, S., Elholm, T., Sandfeld Jakobsen, S. & Lentz, L. W. (eds.). Kbh.: Ex Tuto Publishing, p. 267-285 19 p.

Shareholder Activism: The Dubious Shareholder Revisited

Neville, M., 2017, Shareholders' Duties. Birkmose, H. (ed.). Wolters Kluwer , p. 175-197 23 p. (European Company Law Series, Vol. 12).

Suspension of the Exercise of Voting Rights: A Step Towards Deterrent and Consistent Sanctioning of EU Transparency Requirements?

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2017, In: European Company Law. 14, 4, p. 150-161 12 p.

The Internal Barriers to Growth in SMEs

Neville, M., 2017, Private companies in Europe: The Societas Unius Personae (SUP) and the recent developments in the EU Member States. González, J. V. & Teichmann, C. (eds.). Karnov Group

Insights on Employee Representation on Danish Boards

Neville, M., Gregoric, A. & Poulsen, T., 2015

Kommentar til flere love: Almenlejeloven og erhvervslejeloven

Edlund, H. H., Rohde, C., Neville, M. & Krag Jespersen, H., 2015, Karnov leje- og boliglove 2015. Rohde, C., Neville, M., Jespersen, H. K. & Edlund, H. H. (eds.). København: Karnov Group, p. 169-228 60 p.

The Regulation of Close Corporations in Danish Law in an International Regulatory Context

Neville, M., 2015, Private Company Law Reform In Europe: The Race for Flexibility . Teichmann, C. & Viera González, J. (eds.). Madrid: Karnov Group, p. 87-157 70 p.

Kontrol og ledelse i danske SMV’er – med fokus på bestyrelsens sammensætning: Rapport til Erhvervsstyrelsen

Neville, M., Gregoric, A. & Poulsen, T., 2014, Kbh.: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 24 p.

Promoting Entrepreneurship: The New Company Law Agenda

Neville, M. & Sørensen, K. E., 2014, In: European Business Organization Law Review. 15, 4, p. 545-584 40 p.

Social Enterprises: How Should Company Law Balance Flexibility and Credibility?

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2014, In: European Business Organization Law Review. 15, 2, p. 267-308 42 p.

Kontrol og ledelse i danske SMV’er – med fokus virksomhedskarakteristika og sammensætningen af bestyrelser i små og mellemstore danske virksomheder: Rapport til Erhvervsstyrelsen

Neville, M., Gregoric, A. & Poulsen, T., Oct 2013, 24 p.

Høringssvar til Lovforslag om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Neville, M., 25 Feb 2013, 2 p..

Intern viden ved handel med råvarederivater

Neville, M., 2013, Festskrift til Nis Jul Clausen. Dietz Legind, N., Mortensen, B. O. G., Pedersen, H. V. G. & Sørensen, K. E. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 307-330 24 p.

Introduction

Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E., 2013, Boards of Directors in European Companies: Reshaping and Harmonising their Organisation and Duties. Sørensen, K. E., Birkmose, H. S. & Neville, M. (eds.). Kluwer Law International, p. 1-10 10 p. (European Company Law Series, Vol. 10).

Introduktion

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2013, Selskaber: aktuelle emner. Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 13-18 5 p.

Iværksætterselskabet

Neville, M. & Sørensen, K. E., 2013, Selskaber: aktuelle emner. Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Djøf Forlag, p. 39-67 39 p.

Shareholder Conflicts in the European Private Company (SPE)

Neville, M., 2013, The European Private Company - Societas Privata Europaea (SPE). Hirte, H. & Teichmann, C. (eds.). Berlin: De Gruyter, p. 193-242 50 p. (European Company and Financial Law Review, Vol. Special volume 3).

Socialøkonomiske virksomheder: - ny virksomhedsform for de hellige eller 'greenwashers' paradise

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2013, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 3, p. 121-162 42 p.

The Many Roles of Boards of SMEs

Neville, M., 2013, Boards of Directors in European Companies: Reshaping and Harmonising their Organisation and Duties. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 179-217 39 p. (European Company Law Series, Vol. 10).

Bestyrelsen - en overset ressource i smv'er

Neville, M., 13 Jan 2012, In: Boersen.

Andelsboligforeningsloven med kommentarer

Neville, M., 2012, 4. ed. København: Karnov Group. 580 p.

Introduction

Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E., 2012, The European Financial Market in Transition. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 1-8 8 p. (European Company Law Series, Vol. 9).

S.m.b.a. - det ideelle iværksætterselskab?

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2012, Festskrift til Erik Werlauff. Fenger, N., Andersen, M. B., Langsted, L. B. & Petersen, L. L. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 349-404 55 p.

Shareholder Activism: The Suspicious Shareholder

Neville, M., 2012, The European Financial Market in Transition. Birkmose, H. S., Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 217-253 37 p. (European Company Law Series, Vol. 9).

Styrkelse af iværksætteri - en ny selskabsretlig dagorden?

Sørensen, K. E. & Neville, M., 2012, In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 2, p. 18-68 51 p.

The European Financial Market in Transition

Birkmose, H. S. (ed.), Neville, M. (ed.) & Sørensen, K. E. (ed.), 2012, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 451 p. (European Company Law Series, Vol. 9).

The European Private Company (Societas Private Europaea) - some regulatory reflections

Neville, M., 2012, Festschrift für Peter Hommelhoff zum 70. Geburtstag. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, p. 835-853 19 p.

Kommentarer til lov om leje af almene boliger m.v.

Edlund, H. H., Neville, M. & Jespersen, H. K., 2011, Karnov Leje- og boliglove 2011. København: Karnov Group, p. 163-190 28 p.

Renteswaps i andelsboligforeninger

Neville, M. & Winnerskjold, T., 2011, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 21, 10 p., TBB2011.21.

The role of boards in small and medium sized firms

Neville, M., 2011, In: Corporate Governance: The international journal of business in society. 11, 5, p. 527-540 14 p.

A statutory buy-out right in SMEs - an importantcorporate governance mechanism and minority protection?

Neville, M., 2010, Company Law and SMEs. Neville, M. & Sørensen, K. E. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 247-295

Company Law and SMEs

Neville, M. (ed.) & Sørensen, K. E. (ed.), 2010, Kbh.: Karnov Group. 382 p.

Den nye selskabslovs konsekvenser for bestyrelsens (og tilsynsrådets) arbejde

Neville, M. & Sørensen, K. E., 2010, Bestyrelseshåndbogen. Hildebrandt, S. & Brandi, S. (eds.). Kbh.: Børsen Forum A/S, 38 p. (Børsen Ledelseshåndbøger).

Kommentarer til lov om leje af almene boliger m.v.

Edlund, H. H., Neville, M. & Jespersen, H. K., 2010, Karnov Leje- og boliglove 2010. København: Karnov Group, p. 218-246 28 p.