Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Martin Christian Kruhl

Ejeraftaler

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

  • Department of Business Law
Denne bog er den første samlede og dybdegående afhandling om ejeraftaler på dansk.
Ejeraftaler (tidligere 'aktionær- eller anpartsoverenskomster') spiller i praksis en væsentlig rolle som det aftalemæssige grundlag for de indbyrdes rettigheder og forpligtelser mellem kapitalejere i små og mellemstore kapitalselskaber.
Med den nye selskabslovs § 82 er der for første gang indført en materiel regulering af ejeraftaler, hvilket aktualiserer såvel gamle som nye problemstillinger på området. I bogen behandles disse samt en række øvrige problemstillinger af såvel selskabsretlig, aftaleretlig, obligationsretlig, tingsretlig, konkursretlig som skatteretlig karakter.
Bogen indeholder således en systematisk gennemgang at de mange forskellige retlige problemstillinger, praktiske som juridiske, der knytter sig til ejeraftaler.
Bogen beskæftiger sig med dansk ret, men inddrager (primært i noterne) også retspraksis og teori fra de øvrige nordiske lande, herunder navnlig Norge.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherKarnov Group
Number of pages355
ISBN (Print)978-87-619-2924-2
Publication statusPublished - 2011

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 36065046