Marianne Vamosi

Associate Professor

Kontaktoplysninger
Marianne Vamosi
Institut for Folkesundhed – Sektion for Sygepleje
Tuborgvej 164. B8
2200 Kbh N.
Danmark

E-mail: mvamosi@ph.au.dk
Telefon: +45 8716 8446

AU-profil: http://pure.au.dk/portal/da/mvamosi@ph.au.dk

Født d. 12. oktober 1957.

Uddannelse
2008: Undervisningsministeriet, Lektorgodkendelse ved Center for Videregående Uddannelser.
2005 - 2008: Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Danske Tvillingeregister, Erhvervelse af ph.d.-graden.
2000 - 2002: Syddansk Universitet, Sundhedsfaglige Kandidatgrad, cand. scient. san.
1999 - 2000: Syddansk Universitet, Den sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse.
1989 - 1990: Århus Universitet (AU) - Danmarks Sygeplejehøjskole, Sygeplejefaglig diplomeksamen med speciale i Uddannelse og undervisning.
1980 - 1983:Helsingør Handelsskole, Merkonom med speciale i Personaleadministration.
1977 - 1981:Hillerød Sygeplejeskole, Autorisation som sygeplejerske.

Ansættelser
2013-: Lektor, AU, Institut for Folkesundhed, Afdeling (nu Sektion) for Sygeplejevidenskab
2012: Adjunkt, AU, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab
2009 - 2012: Post doc, SDU Esbjerg, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enheden for sundhedsfremme
2008 - 2009:Videnskabelig assistent, SDU Esbjerg, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Enheden for sundhedsfremme
2005 - 2008:Ph.d.-studerende, SDU Odense, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Danske Tvillingeregister,
2004, januar-marts: Prækvalifikationsstipendiat til ph.d., SDU/SUM
2003 - 2008:Uddannelseskoordinator, CVSU Fyn, Sygeplejeskolen Odense
2003 - 2008: Underviser ved Bacheloruddannelsen til sygeplejerske, CVSU Fyn, Sygeplejeskolen Odense
1990 - 2003:Sygeplejelærer (heraf 3 år som sygeplejelærer for radiografelever), Fyns Amt, Sygepleje- og Radiografskolen i Odense
1988 -1989: Afdelingssygeplejerske, Helsingør Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling
1987 -1988: Sygeplejeassistent, Rigshospitalet, Fysiurgisk Hospital Hornbæk
1986 -1987: Lægekonsultationssygeplejerske og hjemmesygeplejerske, Oslo Kommune, Norge
1981 - 1985: Sygeplejeassistent, Helsingør Sygehus, Gynækologisk, Abdominal Kirurgisk samt Obstetrisk Afdeling.

Videnskabelige kompetencer

Forskningsområder:
Sundhed og sygdom
Forsknings- og undersøgelsesmetoder
Kvantitative metoder
Epidemiologi, tvillingestudier
Spørgeskemakonstruktion og -analyse
Folkesundhed Overvægt og fedme; Livsstil
Psykosociale faktorer
PROM studier
Kohorte-analyser

Kurser:
2012: Aarhus Universitet, Kursus i almen universitetspædagogik for adjunkter.
2011: Syddansk universitet Esbjerg, Engelsk for SDU’s ansatte - start 5.
2010: Syddansk Universitet, PURE
2009: Syddansk Universitet Odense, E-learning.
2007: Firenze, Italien, 20th Anniversary Summer School in Epidemiology.
2007: Syddansk Universitet, ph.d.-kursus: Biostatistik: Introduktion til brug af Stata.
2006: Syddansk Universitet, ph.d.-kursus: Medicinsk Etik og Videnskabsteori.
2006: Københavns Universitet, ph.d.-kursus: Nutritional Epidemiology.
2005: Syddansk Universitet: ph.d-kursus: Forskningsmetoder i Sundhedsvidenskab.
2005: Syddansk Universitet: ph.d-kursus: Litteratursøgning.
2005: Syddansk Universitet: ph.d.-kursus: Biostatistik: Basale begreber.
2005: Syddansk Universitet: ph.d.-kursus: Oral and Written Communication in Biomedicine.
2005: Syddansk Universitet: ph.d.-kursus: Academic Writing.

Ledelseskompetencer og administrative opgaver (udvalgte)
Formand for bedømmelsesudvalg på ph.d.-projekter siden 2015
Erfaring som kursusleder på AU siden 2012
Erfaring som reviewer siden 2009
Erfaring som kursusleder ved SDU siden 2008
Erfaring som uddannelseskoordinator og -planlægger siden 2005

Projekter:
2017: Can. cur.-kohorten. Analyse af forskningsmæssige kompetencer.
2016: Den-Heart projektet. Deltagelse i PROM-undersøgelse af danske hjertepatienter.
2012: Geminakar projekt, Det Danske Tvillingeregister, IST Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.
2008: Post doc.-forskningsprojekt vedrørende patienter i antikoagulationsbehandling, Esbjerg Sygehus.
2008: Rigshospitalet, Projektdeltager: Betydning af kropssammensætning for inflammatorisk aktivitet og produktion af frie radikaler hos vægt-diskordante monozygote tvillinger.
2002-2005: Uddannelseskoordinator på Odense Sygeplejeskole.
2000: Tobaksskaderådet, Projektkoordinator ved undersøgelse af rygevaner hos sygeplejestuderende på Odense Sygeplejeskole.
1998: Sygepleje- og Radiografskolen Odense, Ansvarlig for projekt vedrørende APV-undersøgelse af de ansattes arbejdsforhold på Sygepleje- og Radiografskolen.
1997: Sygepleje- og Radiografskolen Odense, Medlem af ledelses- og organisationsgruppe i forbindelse med udviklingsprojekt vedrørende udarbejdelse og implementering af ny organisationsstruktur.
1996: Sygepleje- og Radiografskolen Odense, Ansvarlig for implementering af rygestop.

Videnskabelige publikationer – resumé
Se venligst http://pure.au.dk/portal/da/persons/marianne-vamosi(5aa530af-0464-40ff-a228-ab990752f0d1)/publications.html for en opdateret publikationsliste.

Præsentationer på konferencer og møder
Se venligst http://pure.au.dk/portal/da/persons/marianne-vamosi(5aa530af-0464-40ff-a228-ab990752f0d1)/activities.html for en opdateret liste over aktiviteter.

Vejledning af studerende, postdocs m.fl.
Erfaring med vejledning på Ph.d. niveau siden 2012

Undervisningsopgaver
Erfaring som censor på master og kandidatniveau siden 2009
Erfaring som underviser på kandidat niveau siden 2008
Erfaring som underviser på diplomniveau siden 1995
Erfaring som censor på BA-niveau siden 1995
Erfaring som underviser siden 1990 på BA-niveau