Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Marc Andersen

Kamp til Stregen: om kamplegens potentiale for børns udvikling

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Kampleg er en af de mest udbredte former for leg blandt sociale pattedyr, men ofte blandt de mest misforståede og undertrykte legeformer, når den optræder hos børn. Den komparative biologi har dokumenteret en lang række gavnlige effekter ved kamplegen, og flere udviklingspsykologer har peget på lignende effekter hos mennesker. Disse indsigter informerer således den pædagogiske psykologi. Nærværende artikel gennemgår en række af de vigtigste fund fra legeforskningen om kampleges betydning og funktion for udvikling, samt præsenterer nye fund fra et kontrolleret eksperimentelt studie af børn i aldersgruppen 8-9 år, hvor børn leger kamplege med hinanden på tværs af forskellige relationer. Kamplegens status diskuteres i dansk pædagogisk kontekst.
Original languageDanish
JournalPædagogisk Psykologisk Tidsskrift
ISSN1903-0002
Publication statusAccepted/In press - 28 Mar 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 261851628