Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mai Skjøtt Linneberg

Virksomhedens bæredygtighed: En teoretisk diskussion af paradokser i standardisering af bæredygtighed

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Litteraturen viser, at virksomhedens bæredygtighed konstitueres og giver mening
i den konkrete kontekst, som virksomheden befi nder sig i; det vil sige i en dialog
mellem virksomheden og dennes specifi kke interessenter. Bæredygtighed forstås
altså primært som et lokalt fænomen. Standarder og standardisering er i stedet en generel styringsmekanisme, der i udgangspunktet søger globale løsninger. Selvom bæredygtighed og standardisering som begreber trækker i modsatte retninger, skal danske virksomheder i praksis i stigende grad forholde sig til standardiseringen af bæredygtige praksisser. Et eksempel herpå er ISO 26000, der er det hidtil mest vidtrækkende eksempel på standardisering af bæredygtighed. Standarden er udviklet i 2010, og Dansk Standard udgav i december 2010 en dansk uddybning, som de lægger op til vil være certifi cerbar (ISO, 2010). I artiklen anlægger vi et paradoksperspektiv, som forudsætter, at sådanne krydspres er produktive frem for hæmmende. Dermed spørger vi, hvordan virksomheden kan tage en både/og tilgang til standardisering og bæredygtighed frem for en måske mere umiddelbar enten/eller tilgang.
Original languageDanish
JournalLedelse og Erhvervsoekonomi
Volume75
Issue1
Pages (from-to)21-34
Number of pages14
ISSN0902-3704
Publication statusPublished - 2011

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 34185430