Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mai Skjøtt Linneberg

Økologiske EU-Markeder efter 2002 - overførsel af danske erfaringer

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Department of Management
På baggrund af en analyse af bedrifter, der overvejede konvertering i slutningen af 2001, vurderes disses motiver og økonomiske forventninger til konverteringen. Disse overvejelser danner udgangspunkt for en analyse af de forventede udviklinger og udfordringer på det økologiske marked. Der argumenters for det synspunkt, at der er sket en konvertering af ca. 1000 landbrug mere end der vil være brug for i en ligevægtssituation. Tilpasningsmulighederne i markedet diskuteres ud fra en spindelvævsmodel og ud fra de specielle lag problemer i forbindelse med indgang (2 år) og udgang af markedet (5 år).Disse lag problemer vanskeliggør rationel forventningsdannelse og kan resultere i svært forudsigelige tilpasningsforløb i de kommende år. Der argumenteres for, at disse tilpasningsforløb er ligeså uigennemskuelige for de, der eventuelt vil lave indgreb i markedet, som for markedets aktører. Dette forhold vanskeliggør rationelt begrundede indgreb på både udbuds- og efterspørgselssiden. Der argumenteres for at de mekanismer, der har formet den danske udvikling kan overføres til den forventede udvikling på de øvrige økologimarkeder i EU. Der argumenteres tillige for at en hurtig udnyttelse af eksport/importmuligheder vil være en udviklingsstabilisator givet de forskellige udviklingstrin på det europæiske marked. En øget ind-sats for en brug af det fælleseuropæiske økologimærke og nedbrydning af handelsbarrierer er et vigtigt prioriteringer i denne sammenhæng.
Translated title of the contributionØkologiske EU-Markeder efter 2002 - overførsel af danske erfaringer
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Landoekonomi
Volume190. årgang
Issue2
Pages (from-to)148-157
Number of pages10
ISSN0040-7119
Publication statusPublished - 2003

    Research areas

  • Økologi, handelsbarriere, landmænds forventninger til økologi

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32322179