Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Magnus Gammelgaard Nielsen

Senior Agricultural Technician

Profile photo

Magnus Gammelgaard Nielsen

Senior Agricultural Technician

 • Department of Agroecology - Research facilities Flakkebjerg
Postal address:
Forsøgsvej 1
4200
Slagelse
Denmark

Email: magnusg.nielsen@agro.au.dk

Mobile: +4522283347

Phone: +4587157578

Curriculum Vitae


Education

 • 1974 - 76 Gartner inden for Planteskoleområdet
 • 1978 - 80 Gartneritekniker Planteskoleområdet


Experience

Hedeselskabets Centralplanteskole
Hammel Planteskole
Hasselager Planteskole
Danmarks JordbrugsForskning


Specialties

 • Ferskenbladlus på Peberblad
 • Opdræt, håndtering og infektion af forsøg med skadedyr
 • Chalara elegans
 • Diagnostiering af svampe. Dyrkning og inokulation af forsøgsplanter med plantepatogene svampe
 • Nyttesvampen Ulocladium atrum 302
 • Forsøg med biologisk bekæmpelse af bladpatogener
 • Væksthusmellus på tobaksblad
 • Plantepatologi inden for havebrugskulturer
 • Zoologi inden for havebrugskulturer


Further education

 • 1983 - 85 Afsluttet Merkonomuddannelse i Databehandling
 • 1985 Plantepatologi 1a og 2a på KVL
 • 1988 HF Matematik enkeltfag
 • 1992 Statistikkurser i SAS
 • 1995 Sprøjtecertifikat
 • 1996 Havebrugszoologi KVL
 • 2000 Interne sprogkurser
 • 2004 Kursus i Svampebestemmelse hos CBS Holland


Competence

Anlæggelse af forsøg med kemiske og biologiske bekæmpelsesmidler i havebrugsafgrøder, herunder frugtplantager, planteskoler og væksthuse.

I forbindelse med dette arbejde udføres nøglefunktioner som:

 • Anlæggelse opmåling og monitering testorganisme
 • Organisering samt planlægning af forsøgsarbejdet
 • Inokulation med insekter og svampesygdomme
 • Sprøjtning og behandling med specialusstyr
 • Dataindsamling, registrering og dokumentation
 • Anvendelse af forsøgsteknisk specialudstyr
 • Udformning og videreudvikling af udstyr
 • Vedligeholdelse af driftfaciliteter