Aarhus University Seal

Lone Svinth

Barnet i Centrum: evaluering

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

Projekt Barnet i Centrum er nu afsluttet. De tre laboratorieledere - Ole Henrik Hansen, Anders Skriver Jensen og Lone Svinth - har sammen med cirka 350 vuggestuepædagoger og dagplejere fordelt på tre laboratorier afholdt 14 laboratoriemøder, et centralt fælles laboratorium og en afslutningskonference.
Arbejdet i laboratorierne har givet mulighed for, at de tilknyttede forskere har kunnet støtte praktikerne i at reflektere over egen pædagogiske praksis med de 0-3 årige med henblik på at italesætte og begrebsliggøre denne og på dette grundlag løbende videreudvikle såvel praksis som et didaktisk teoretisk grundlag for denne.
Udvikling af praksis og dokumentation af forandringsproces er bragt tilbage i laboratorierne, hvor praktikere og forskere har arbejdet aktivt med denne empiri. Denne teori-praksis bevægelse har medført, at laboratorieholderne har fået betydningsfuld empiri, som kan ligge til grund for udvikling af nye teoretiske indsigter inden for 0-3års området.
Denne teori-praksis bevægelse har betydet, at praktikerne har forandret praksis og opnået ny viden. Og forskerne har via analyse af datamaterialet etableret grundlag for at udvikle ny viden om det pædagogiske arbejde med de 0-3årige børn i vuggestue og dagpleje.
Fordi deltagerne har lært via praksis / aktionen - og fordi forskerne udvikler ny viden, er der tale om såvel aktionslæring som aktionsforskning.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherBarnet i Centrum, Aarhus Universitet
Publication statusPublished - 10 May 2015

    Research areas

  • Early childhood, Dagtilbud

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Download statistics

No data available

ID: 96420194