Lisbeth Dalsgaard Henriksen

PhD Student

Lisbeth Dalsgaard Henriksen

PhD Student

  • Department of Bioscience - Catchment Science and Environmental Management
  • Department of Bioscience - Catchment Science and Environmental Management
Postal address:
Vejlsøvej 25
8600
Silkeborg
Denmark

Email: ldh@bios.au.dk

Interesseområder

Stream ecology, ecological assessment, human impact on species and ecology, rare and endangered species, conservation biology and restorations, water quality and quantity, environmental management.

Employments

Scientific Assistent
Institut for Bioscience - Section for Stream and Wetland Ecology
Aarhus University
Silkeborg, Denmark
10. aug 2017 → nu

Research outputs

Vandaks i genoprettede danske vandløb

Johnsen, T. J., Henriksen, L. D., Kallestrup, H., Larsen, S. E., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., Feb 2020, In : Vand & Jord. 27, 41, p. 21-24 4 p., 6.

Kvalitetssikring af NOVANA data i ODA: Makroinvertebrater, vandplanter og fisk i vandløb samt fysiske støttepa-rametre – data indsamlet i 2017

Kallestrup, H., Henriksen, L. D. & Rasmussen, J., 20 Feb 2019, 18 p..

Effects of different weed cutting methods on physical conditions in lowland streams

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Larsen, S. E., Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A., 15 Jan 2019, (Submitted) In : Freshwater Biology. 27 p.

Effects of different weed cutting methods on macrophyte and macroinvertebrate communities in Danish lowland streams

Henriksen, L. D., Kallestrup, H., Andersen, D. K., Rasmussen, J., Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A., 2019, (In preparation) In : Freshwater Biology.

Grødeskæring i danske vandløb: Metoder og effekter

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Alnøe, A. B. & Rasmussen, J., 2019, p. 1. 1 p.

Sjældne plantearter i danske vandløb

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Schou, J. C., Baattrup-Pedersen, A. & Riis, T., 3 Dec 2018, In : Vand & Jord. 25, 3, p. 94-96 3 p.

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 3 Dec 2018, In : Vand & Jord. 25, 3, p. 139-142 4 p.

Aalborgmetodens effekt på plante- og smådyrssamfund i vandløb

Henriksen, L., Kallestrup, H., Nielsen, A. S., Andersen, D. K., Rasmussen, J., Pedersen, M. L., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 19 Dec 2017, In : Vand & Jord. 24, 4, p. 150-154 5 p.

Betydningen af forskellige grødeskæringsmetoder, herunder Aalborgmetoden, for de fysiske forhold i vandløb

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Andersen, D. K., Pedersen, M. L., Riis, T., Munk, P. & Baattrup-Pedersen, A., 19 Dec 2017, In : Vand & Jord. 24, 4, p. 145-149 5 p.

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

Henriksen, L., Larsen, S. E., Kallestrup, H., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., Sep 2017, In : Vand & Jord. 24, 3, p. 125-128 4 p.

Activities

Grødeskæring i danske vandløb: Metoder og effekter

Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Lecturer), , Helena Kallestrup (Other), , Annette Baattrup-Pedersen (Other), & Tenna Riis (Other)

28 May 2019

Planters rolle i vandløb - Vandplanter påvirker smådyr og biofilm

Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Lecturer), , Annette Baattrup-Pedersen (Other), & Tenna Riis (Other)

28 May 2019

Vandaks i danske vandløb - kan sjældne vandaksarter overleve på genoprettede vandløbsstrækninger?

Trine Just Johnsen (Lecturer), , Helena Kallestrup (Other), , Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Other), , Kirstine Thiemer (Other), , Tenna Riis (Other), & Annette Baattrup-Pedersen (Other)

24 May 2019

Genopretning af artsdiversitet i vandløb

Trine Just Johnsen (Lecturer), , Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Other), , Helena Kallestrup (Other), , Kirstine Thiemer (Other), , Tenna Riis (Other), & Annette Baattrup-Pedersen (Other)

16 Mar 2019

Genopretning af biodiversitet i vandløb - tilbagegang af Vandaks: spredningsbarrierer eller mangel på habitat?

Trine Just Johnsen (Lecturer), , Lisbeth Dalsgaard Henriksen (Other), , Helena Kallestrup (Other), , Kirstine Thiemer (Other), , Tenna Riis (Other), & Annette Baattrup-Pedersen (Other)

22 Jan 2019

Grødeskærings effekt på fysiske og biologiske forhold i vandløb

Lisbeth Henriksen (Lecturer), , Helena Kallestrup (Lecturer), , Søren Erik Larsen (Other), , Jes Rasmussen (Other), , Morten Lauge Pedersen (Other), & Annette Baattrup-Pedersen (Other)

24 Apr 2018

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode

Lisbeth Henriksen (Lecturer), , Helena Kallestrup (Other), , Søren Erik Larsen (Other), , Tenna Riis (Other), & Annette Baattrup-Pedersen (Other)

20 Apr 2017

Projects

Anvendelse af Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) i små type 1 vandløb

Henriksen, L. D., Larsen, S. E. & Baattrup-Pedersen, A.

01/02/2018 → …

Hydromorfologiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk tilstand i vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Henriksen, L. D., Larsen, S. E. & Rasmussen, J. J.

01/10/201828/02/2019