Lærke Færch Ussing

Lærke Færch Ussing

Cand. theol

  • Ny Munkegade 120, 1522, 124

    8000 Aarhus C

    Denmark

Personal profile

Profile

Jeg arbejder som studie- og trivselsvejleder på Natural Sciences og Technical Sciences. Her er jeg vejledningsfaglig koordinator for vores team af studie- og trivselsvejledere. Som studie- og trivselsvejleder er jeg partner for Institut for Elektro- og Computeknologi. Som partner fungerer jeg som bindeled mellem studievejledningen og instituttet, og jeg kan i den forbindelse bruges som sparringspartner omkring alle typer af studievejledningsspørgsmål.

Både som vejledningsfaglig koordinator og studie- og trivselsvejleder samarbejder og sparrer jeg med institutterne på de to fakulteter og øvrige aktører på tværs af AU.

Job responsibilities

Som studie- og trivselsvejleder er jeg en del af Team Vejledning og Team Studiestart.

Team Vejledning arbejder med fokus på de studerendes trivsel og gennemførelse af studiet på Nat og Tech fakulteterne. Det gør vi bl.a. gennem relevant og rettidig information om regler på uddannelsen, professionelle og fortrolige vejledningssamtaler, forskellige typer af workshops, samt sparring med institutterne på de to fakulteter.

Team Studiestart arbejder for, at alle nye studerende på Natog Tech får den bedst mulige start på deres uddannelse og bliver godt integreret både socialt og fagligt. Det gør vi blandt andet gennem skræddersyet information til nye studerende, og ved at understøtte tutorerne i deres store indsats i studiestarten og som bindeled mellem studiestartens øvrige aktører.