Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lene Juul Pedersen

Dyrevelfærden i moderne svineproduktion: – hvad er de aktuelle problemer?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

I 2014 blev der i Danmark under stor mediebevågenhed holdt topmøde om svinevelfærd, og der blev vedtaget en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin, som både politikere, branchen, dyreværnsorganisationer og supermarkedskæder stod bag (1). Der var bred enighed om, at svinenes dyrevelfærd skulle forbedres gennem en fælles indsats, som rækker videre end gældende lovgivning. Deltagerne var blandt andet enige om at sætte som mål, at flere pattegrise og søer skal overleve, og på sigt skal alle søer gå i løsdrift. Det var også en målsætning at stoppe med kastration, at færre pattegrise
skal halekuperes og at styrke indsatsen mod mavesår. På trods af handleplanen ser vi stadig store udfordringer i velfærden for svin. Vi har valgt at beskrive udfordringerne ved at gå igennem staldene i den konventionelle produktion og se på dyrevelfærden i forhold til de staldafsnit, som svinene befinder sig i. I et afsnit til slut ser vi på velfærdsudfordringer for økologiske svin.
Original languageDanish
JournalDansk Veterinærtidsskrift
Issue100
Pages (from-to)11-14
ISSN1600-2032
Publication statusPublished - May 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 112753583