Lene Bastrup

Kirurgiske rygpatienters sygdomssituation og indlæggelsesforløb

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Documents

Baggrund: Rygsmerter og rygsygdomme er i dag en af de hyppigste årsager til nedsat arbejdsevne, og er forbundet med langvarige, belastende og kostbare sygdomsforløb. De offentlige udgifter, som følge af danskernes rygsygdomme og rygsmerter, beløber sig årligt til 16,8 mia. kr. Af litteraturen fremgår, at det at være ramt af en ryglidelse ofte indebærer store personlige omkostninger med lange udrednings- og behandlingsforløb, hvor mange fagpersoner og faggrupper er impliceret. Nogle rygpatienter beskriver, at de ikke føler sig taget alvorligt, at de mødes med insinuationer om psykiske sygdomsproblematikker og at ville ”snyde” sig til en førtidspension. Særligt problematiske forhold gør sig gældende for patienter, der indlægges til stabiliserende rygoperation (Deseoperation). Operationen er ofte sidste behandlingsmulighed, hvorfor netop denne patientgruppe som regel har mange erfaringer med sundhedssystemet i form af kontakt med flere sektorer, mange undersøgelser og forudgående behandlingstiltag. Der mangler imidlertid forskningsbaseret viden om, hvordan patienterne oplever deres sygdomssituation og mødet med hospitalssystemet.
Formål: At undersøge kirurgiske rygpatienters oplevelse af deres sygdomssituation og indlæggelsesforløb.
Metode: Data indhentes via feltobservationer og narrative interviews af 10 rygpatienter indlagt til stabiliserende rygoperation. Interviewene foretages efter operation under indlæggelsen og der geninterviewes efter udskrivelse. Data analyseres og fortolkes med afsæt i Ricoeurs fortolkningsteori.
I undersøgelsens indledende del er der udarbejdet et systematisk litteraturreview med tematisk analyse af kvalitativ litteratur.
Resultater: Litteraturreviewet viser, at tidligere erfaringer har stor betydning for mennesker med rygsmerter i forhold til mødet med sundhedssystemet. Rygpatienter giver udtryk for udfordringer med et biomedicinsk præget sundhedssystem, der blandt andet indebærer oplevelse af marginalisering, følelse af utroværdighed og problemer med at turde vove sig frem.
Original languageDanish
Publication yearMar 2014
Number of pages1
Publication statusPublished - Mar 2014
EventFSOS Konference 2014 - Fredericia, Denmark
Duration: 18 Mar 201419 Mar 2014

Conference

ConferenceFSOS Konference 2014
CountryDenmark
CityFredericia
Period18/03/201419/03/2014

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 56640218