Department of Law

Lasse Højlund Christensen

Professor

Curriculum Vitae

 

Født

1963

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1998Ph.d. ("Fremtidige fordringer - særligt med henblik på omstødelse"), Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1995Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990Cand.jur.

 

Akademiske stillinger

2005Professor i Insolvensret og Civilproces ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 
1998Lektor i Procesret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Diverse

2018-Suppleant Procesbevillingsnævnet
2016-Medlem af Den Særlige Klageret
2015-Medlem af Retsplejerådet
2014-Medlem af bestyrelsen for Juridisk Forening, Aarhus
2006-2007Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Finanstilsynet vedrørende covered bonds(12. dec. 2006 - 1. februar 2007)
2006-2016Suppleant, Den Særlige Klageret (1. april 2006 - 1. april 2016)
 Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet vedrørende omstødelse af virksomhedspant ((1. september 2004 - 1. februar 2005)
2000-2015Medlem af Konkursrådet (1. dec. 2000 - aug. 2015)

 

Erhvervserfaring

1996Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (marts-sept.)
1993Møderet for landsret
1990-1995Advokatfuldmægtig og advokat

 

Forskningsområder

 • Civilproces
 • Voldgift
 • Rekonstruktion
 • Konkurs
 • Fogedret
 • Procedurekonkurrence 

 

Undervisningsområder

 • Civilproces
 • Voldgift
 • Rekonstruktion
 • Konkurs
 • Fogedret
 • Procedurekonkurrence