Department of Law

Lasse Højlund Christensen

Professor

Curriculum Vitae

 

Født

1963

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1998Ph.d. ("Fremtidige fordringer - særligt med henblik på omstødelse"), Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1995Kandidatstipendiat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1990Cand.jur.

 

Akademiske stillinger

2005Professor i Insolvensret og Civilproces ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet 
1998Lektor i Procesret ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Diverse

2018-Suppleant Procesbevillingsnævnet
2016-Medlem af Den Særlige Klageret
2015-Medlem af Retsplejerådet
2014-Medlem af bestyrelsen for Juridisk Forening, Aarhus
2006-2007Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Finanstilsynet vedrørende covered bonds(12. dec. 2006 - 1. februar 2007)
2006-2016Suppleant, Den Særlige Klageret (1. april 2006 - 1. april 2016)
 Medlem af arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet vedrørende omstødelse af virksomhedspant ((1. september 2004 - 1. februar 2005)
2000-2015Medlem af Konkursrådet (1. dec. 2000 - aug. 2015)

 

Erhvervserfaring

1996Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (marts-sept.)
1993Møderet for landsret
1990-1995Advokatfuldmægtig og advokat

 

Forskningsområder

 • Civilproces
 • Voldgift
 • Rekonstruktion
 • Konkurs
 • Fogedret
 • Procedurekonkurrence 

 

Undervisningsområder

 • Civilproces
 • Voldgift
 • Rekonstruktion
 • Konkurs
 • Fogedret
 • Procedurekonkurrence 

 

Research outputs

Procesbevillingsnævnet

Christensen, L. H. & Mørup, S. H., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (eds.). Djøf Forlag, p. 97-114

Den civile retspleje

Bang-Pedersen, U. R., Petersen, C. S. & Christensen, L. H., 2020, 5 ed. København: Hans Reitzels Forlag. 720 p.

Konkurs

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H. & Jensen, K. S., 2020, 2 ed. København: Djøf Forlag. 727 p.

Rekonstruktion: teori og praksis

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H., Jensen, K. S., Madsen, C. J. & Kærsgaard Mylin, A., 2020, 2 ed. København: Djøf Forlag. 627 p.

Anmeldelse af Johan Tufte-Kristensen: Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed, Karnov Group 2018, 257 sider

Christensen, L. H., 2019, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. p. 44-45 2 p., ET.2019.44.

EU-rettens indflydelse på den danske retspleje

Christensen, L. H., 2019, Retsplejeloven - 100 år. Bang-Pedersen, U. R., Baumbach, T., Scharf, O. & Stevnsborg, H. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 409-425 17 p.

En dom om finansiel sikkerhedsstillelse

Christensen, L. H., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 67-79 13 p.

Kommentaren til artikel 47: Adgang til retsmidler og til en upartisk domstol

Christensen, L. H., Sep 2018, EU's Charter om Grundlæggende rettigheder: Med kommentarer af Jonas Christoffersen, Lasse Højlund Christensen, Lasse Lund Madsen, Louise Halleskov Storgaard, Henrik Skovgaard-Petersen, Maria Ventegodt. 2. ed. København: Djøf Forlag, p. 467-496 30 p.

Anmeldelse af Ewelina Kajkowska: Enforceability of multi-tiered dispute resolution clauses, Hart Publishing 2017, 240 sider.

Christensen, L. H., 2018, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2018, 4, p. 240-244 5 p.

Kommentaren til retsplejelovens kap. 18, kap. 28 og kap. 29

Christensen, L. H., 2018, Kommenteret retsplejelov, Bruxelles I-forordning: Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22. september 2017 som ændret ved lov nr. 1679 af 26. december 2017, lov nr. 1680 af 26. december 2017 og lov nr. 130 af 27. februar 2018. Møller, J., Talevski, O., Thønnings, P. & Bang-Pedersen, U. R. (eds.). 10. ed. Djøf Forlag

Anmeldelse af Jonas von Goeler: Third-party funding in international arbitration and its impact on procedure

Christensen, L. H., 2017, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. p. 149-156 8 p.

Den civile retspleje

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H. & Petersen, C. S., 2017, 4. ed. Helsingør: Forlaget Pejus. 694 p.

Højesteret om virksomhedspanthavers tiltrædelse

Christensen, L. H., 2017, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. p. 75-77 3 p., ET 2017.75.

Kommentar til retsplejeloven

Christensen, L. H., 2017, Karnov retspleje og strafferet. Rørdam, T., Møgelvang-Hansen, P., Mortensen, P., Kristensen, L. H., Jensen, M. H. & Andersen, J. P. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 1-11, 13-78, 80-157, 168-214, 224-231

Procesfinansiering i konkurs

Christensen, L. H., 2017, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. p. 252-256 5 p., ET.2017.252.

Domstolenes rolle inden for civilprocessen

Christensen, L. H., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Jensen, M. H. & Mørup, S. H. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 731-745 15 p.

En dom om virksomhedspanthavers tiltrædelse

Christensen, L. H., 2016, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. p. 254-265 ET 2016.254.

Jesper Münther: Fogedret

Christensen, L. H., 2016, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2016B.377.

Kommentar til retsplejeloven

Christensen, L. H., 2016, Karnov retspleje og strafferet. Rørdam, T., Pedersen, J., Jensen, M. H., Møgelvang-Hansen, P., Mortensen, P., Kristensen, L. H. & Andersen, J. P. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 1-11, 12-77, 79-210, 221-228

Umiddelbare fogedforretninger i konkurs

Christensen, L. H., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 39-50 12 p.

Den civile retspleje

Bang-Pedersen, U. R. & Christensen, L. H., 2015, 3. ed. Helsingør: Forlaget Pejus. 649 p.

Kommentar til retsplejeloven

Christensen, L. H., 2015, Karnovs lovsamling. 31 ed. Karnov Group, §§ 1-13, 18-224, 226, 228-477, 477 a-587 og 627-653 d

U 2015.2219 H - og lidt om insolvente virksomhedsoverdragelser

Christensen, L. H., 2015, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 3, p. 193-200 ET.2015.193.

Anmeldelse af Anders Ørgaard: Eksekutionsret

Christensen, L. H., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 43 U.2014B.43/1.

Anmeldelse af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne

Christensen, L. H., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 344 U.2014B.344/1.

Konkurs

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H. & Jensen, K. S., 2014, Kbh.: Djøf Forlag. 693 p.

Lovbekendtgørelse 2013-09-24 nr. 1131 om retsplejeloven

Christensen, L. H. & Sørensen, P., 2014, Karnovs Lovsamling. 30 ed. Kbh.: Karnov Group, Vol. 4. p. 5471 - 5673 og 5683 - 5690

Afhøring af parter (§§ 302-305)

Christensen, L. H., 2013, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles I-forordning. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (eds.). 9 ed. Kbh.: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 693-695 3 p.

Domsbegrundelser - og hvad det kan føre til

Christensen, L. H., 2013, Max Sørensen 100 år. Danielsen, J. H. (ed.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 37-48 12 p.

Kurators våben

Bech, J., Christensen, L. H. & Kruhl, M. C., 2013, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2, p. 77-85 9 p., ET.2013.77.

Lovbekendtgørelse 2013-09-24 nr. 1139 om retsplejeloven

Christensen, L. H. & Sørensen, P., 2013, Karnovs Lovsamling. 29 ed. Kbh.: Karnov Group, Vol. 4. p. 5365 - 5564 og 5574 - 5581

Om parternes og tredjemands forpligtelse til at fremlægge synbare bevismidler (§§ 297-301)

Christensen, L. H., 2013, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles I-forordning. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (eds.). 9 ed. Kbh.: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 680-693 14 p.

Vidner (§§ 168-193)

Christensen, L. H., 2013, Kommenteret retsplejelov: Bruxelles I-forordning. Gomard, B., Møller, J., Talevski, O. & Thønnings, P. (eds.). 9 ed. Kbh.: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 385-439 55 p.

Anmeldelse af Karl Rosén: Lov om finansiell sikkerhetsstillelse med kommentarer

Christensen, L. H., 2012, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 2012, 1, p. 83-87 6 p.

Lovbekendtgørelse 2011-11-17 nr. 1063 om retsplejeloven

Christensen, L. H. & Sørensen, P., 2012, Karnovs Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (eds.). 28. ed. Karnov Group, Vol. 4. p. 5145-5341 og 5351-5362 201 p.

Når koncernen betaler

Christensen, L. H., 2012, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 3, ET.2012.265, p. 265-270 6 p.

Lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010 om retsplejeloven

Christensen, L. H. & Sørensen, P., 2011, Karnos Lovsamling. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (eds.). 27 ed. København: Karnov Group, Vol. 4. p. 4981-5174 og 5184-5195 206 p.

Nogle spørgsmål om ledelsesovertagelse

Christensen, L. H., 2011, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 145:2011, 14, p. B 117-125 9 p.

Når skatteretten blander sig i insolvensretten

Christensen, L. H., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 81-89 9 p.

Rekonstruktion: Teori og praksis

Bang-Pedersen, U. R., Christensen, L. H., Jensen, K. S., Jul Madsen, C. & Kærsgaard Mylin, A., 2011, 1 ed. København: Djøf Forlag. 614 p.

Den civile retspleje

Bang-Pedersen, U. R. & Christensen, L. H., 2010, 2 ed. Helsingør: Forlaget Pejus. 617 p.

Lovbekendtgørelse 2009-10-29 nr. 1053 om retsplejeloven

Christensen, L. H. & Sørensen, P., 2010, Karnovs Lovsamling 2009. von Eyben, B., Pedersen, J. & Rørdam, T. (eds.). 26 ed. København: Karnov Group, Vol. 4. p. 4815-4960

Skifterettens rolle - og rekonstruktionens vedtagelse, stadfæstelse og ophævelse

Christensen, L. H., 2010, In: INSPI : Tidssskrift for revision, økonomi og ledelse. 40, 7/8, p. 16-18 3 p.