Department of Law

Lars Henrik Gam Madsen

LL.M. (cand.jur.), Ph.D., LL.D. (dr.jur.), Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Akademiske grader

2021Dr.jur., Aarhus Universitet
2008Ph.d., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2016-Professor, Aarhus Universitet
2011-2015Professor (MSO), Aarhus Universitet
2009-2011Lektor, Aarhus Universitet
2008-2009Adjunkt, Aarhus Universitet
2006-2008Kandidatstipendiat, Aarhus Universitet
1998Ekstern lektorvikar, Aarhus Universitet
1995Undervisningsassistent, Aarhus Universitet

 

Uddannelse

1996    Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

1999-2005Advokat (L), advokatfirmaet Bech-Bruun, afdelingen for virksomhedsoverdragelse (Mergers and Acquisitions) og selskabsret
1996-1999Advokatfuldmægtig, advokatfirmaet Aros Advokater (nu Advokatfirmaet Bech-Bruun)

 

Forskningsområder

  • Modregning
  • Tingsret
  • Panteret


Undervisningsområder

  • Tingsret
  • Panteret


Priser, bevillinger m.m.

2015Nomineret til hædersprisen "Årets tidsskriftartikel 2015", Universitetsforlaget, Norge for artiklen "Kropsdele, væv og celler som ting og information - forholdet mellem ejendomsret, information og forskningsresultater"
2013Årets underviser på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
2011Årets underviser, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2010Årets underviser, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2009Årets underviser, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Research outputs

Flytning af pantsat tilbehør til en anden ejendom - overvejelser i anledning af U 2021.862 V

Madsen, L. H. G., 2022, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2022B.162, p. 162-170 9 p.

Retsdogmatisk forskning 2022

Madsen, L. H. G., 2022, 25 p.

Retsdogmatisk forskning 2021

Madsen, L. H. G., 2021, 25 p.

Standpunktsrisiko

Madsen, L. H. G., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 357-367

Retsdogmatisk forskning 2020

Madsen, L. H. G., 2020, 23 p.

Sikringsakten ved pantsætning af betalingsrettigheder – en dom om konkursboets tilbagesøgning fra panthaver

Madsen, L. H. G., 2020, In: Tidsskrift for Landbrugsret. TfL2020.66.

Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud

Madsen, L. H. G., 2020, København: Karnov Group. 708 p.

Festskrift til Bent Iversen

Iversen, T. (ed.), Karstoft, S. (ed.) & Madsen, L. H. G. (ed.), 2019, Djøf Forlag. 542 p.

Grundbyrder

Madsen, L. H. G., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 167-186

Hævd

Madsen, L. H. G., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (ed.). 9 ed. København: Djøf Forlag, p. 393-401 9 p.

Naboret

Madsen, L. H. G., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (ed.). 9 ed. København: Djøf Forlag, p. 403-409 7 p.

Om regelforenkling, fæstebønder og hoveri – overvejelser om konsekvenserne af grundbyrdelovens ophævelse

Madsen, L. H. G., 2019, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2019B.63, p. 63-68 6 p.

Pant i betalingsrettigheder – en studie i tingsret, panteret og standpunktsrisiko

Madsen, L. H. G. & Rohde, C., 2019, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2019B.179, p. 179-187 9 p.

Retsdogmatisk forskning 2019

Madsen, L. H. G., 2019, 23 p.

Selskaberne: Aktie- og anpartsselskaber

Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G., 2019, Djøf Forlag. 186 p.

Servitutter

Madsen, L. H. G., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (ed.). 9 ed. København: Djøf Forlag, p. 411-419 9 p.

Retsdogmatisk forskning 2018

Madsen, L. H. G., Jan 2018, 23 p.

Dækningen af omkostninger ved inddrivelse – en overset fordel ved ejerpantebrevet?

Madsen, L. H. G., 2018, In: Ugeskrift for Retsvaesen. 2018, p. 226-229 4 p., U.2018B.226.

Kåre Lilleholt: Kontraktsrett og obligasjonsrett

Madsen, L. H. G., 2018, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 131, 02-03, p. 299-306 8 p.

Obligatoriske og tinglige rettigheder: enten- eller?

Madsen, L. H. G., 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (eds.). Djøf Forlag, p. 593-607 15 p.

Retsdogmatisk forskning 2017

Madsen, L. H. G., Jan 2017, 22 p.

Ejerpantebreve og virksomhedspant – en undersøgelse af de udstedte ejerpantebreve

Madsen, L. H. G., 2017, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 151, p. 243-251 9 p., U.2017B.243.

Ejerpantebrevets retsstilling ved virksomhedspant: – særligt om den primære panthavers beskyttelse

Madsen, L. H. G., 2017, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 151, 16, p. 163-171 9 p., U.2017B.163.

Forskellen mellem selskabsretlige pligter og obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser

Madsen, L. H. G. & Kristensen, L. H., 2017, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 151, 12, p. 129-138 10 p., U.2017B.129.

Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg?

Madsen, L. H. G. & Kristensen, L. H., 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Jensen, E. N. & Bruun Nielsen, A-D. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 67-72 6 p.

Tinglysningsafgift af pantebreve ved virksomhedspant

Madsen, L. H. G., 2017, In: Revision & Regnskabsvaesen. 6, p. 52-57 6 p.

Tinglysningsafgift og pantsætterskifte – en kommentar til SKM 2017.214.SR

Madsen, L. H. G., 2017, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. TfS 2017, 233, p. 2084-2089 6 p., 233.

Virksomhedspant og tinglysningsafgift - opfylder anmeldelsesformularen tinglysningsafgiftsloven?

Madsen, L. H. G., 2017, In: Fuldmægtigen. 2017, 2017.113.

Andelsboligbogen – beskyttelse og ekstinktion

Madsen, L. H. G., 2016, Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. Dahl, B., Riis, T. & Trzaskowski, J. (eds.). Kbh.: Ex Tuto Publishing, p. 347-361 15 p.

Andelsboligforeningens modtagelse og udbetaling af overdragelsessummen: forholdet til de almindelige regler om pant og betalingslegitimation

Madsen, L. H. G., 2016, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 19, p. 871-877 7 p., TBB2016.871.

Hævd

Madsen, L. H. G., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf Forlag, p. 387-395 9 p.

Hævd og passivitet: – og om forståelsen af U 2014.3499 H

Madsen, L. H. G., 2016, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 11, 2, p. 165-168 4 p., ET.2016.165.

Naboret

Madsen, L. H. G., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf Forlag, p. 397-403 7 p.

Retsdogmatisk forskning 2016

Madsen, L. H. G., 2016, 21 p.

Servitutter

Madsen, L. H. G., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. København: Djøf Forlag, p. 405-413 9 p.

Virksomhedspantets anvendelse og misbrug: – og om virksomhedspant som misligholdelse

Madsen, L. H. G., 2016, In: Juristen. 98, 1, p. 13-23 11 p.

Kropsdele, væv og celler som ting og information: – forholdet mellem ejendomsret, information og forskningsresultater

Madsen, L. H. G., 2015, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 128, 2, p. 158-183 26 p.

Panteret i løsøre mv.

Madsen, L. H. G., 2015, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (eds.). 5 ed. København: Karnov Group, p. 345-458 114 p.

Retsdogmatisk forskning i praksis

Madsen, L. H. G., 2015, 4 ed. 21 p.

Tilbageholdsret

Madsen, L. H. G., 2015, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (eds.). 5 ed. København: Karnov Group, p. 459-476 18 p.

Pantelånere - og det, der ligner

Madsen, L. H. G., 2014, In: Juristen. 96, 6, p. 212-218 7 p.

Retsdogmatisk forskning i praksis

Madsen, L. H. G., 2014, 3 ed. 20 p.

Virksomhedspant: - udvidelsen af reglerne om virksomhedspant i en tingsretlig og panteretlig kontekst

Madsen, L. H. G., 2014, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 9, 1, p. 11-21 11 p., ET.2014.11.

Hævd

Madsen, L. H. G., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf Forlag, p. 401-410 10 p.

Naboret

Madsen, L. H. G., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf Forlag, p. 411-418 8 p.

Retsdogmatisk forskning i praksis

Madsen, L. H. G., 2013, 2. ed. 20 p.

Servitutter

Madsen, L. H. G., 2013, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 7. ed. København: Djøf Forlag, p. 419-428 10 p.

Virksomhedspantet og de efterstående rettighedshavere: hæftelsens fordeling på de pantsatte aktiver og virkningen af indbrudspant

Madsen, L. H. G., 2013, In: Ugeskrift for Retsvaesen. 147:2013, 49, p. 427-433 7 p., U.2013B.427.

Virksomhedspantets prioritetsstilling: Sælgers og tredjemands sikkerhed i genstande, som virksomhedspantsætter erhverver

Madsen, L. H. G., 2013, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. 8:2013, 4, p. 325-335 11 p.

Udsættelsesforretninger i sager om betalingsmisligholdelse: - umiddelbare fogedforretningers retskraft og anfægtelighed

Madsen, L. H. G., 24 Mar 2012, In: Ugeskrift for Retsvaesen. 146:2012, 12, p. 126-133 8 p.

Høringssvar om Justitsministeriets udkast til forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning (ændring af reglerne om virksomhedspant)

Madsen, L. H. G., Kristensen, L. H. & Rohde, C., 2012, 11 p.. No. 40A-VL-49-12

Panteret i løsøre mv.

Madsen, L. H. G., 2012, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 339-446 108 p.

Tilbageholdsret

Madsen, L. H. G., 2012, Panteret. Iversen, B., Kristensen, L. H. & Madsen, L. H. G. (eds.). 4. ed. København: Karnov Group, p. 447-462 16 p.

Klarhed som modregningsbetingelse: Hvornår er modfordringen klar nok?

Madsen, L. H. G., Apr 2011, In: Juristen. 93:2011, 2, p. 40-45 6 p.

Retsdogmatisk forskning i praksis

Madsen, L. H. G., 23 Oct 2010, Århus. 19 p.

Erstatningsansvaret ved foreløbig tinglysning af ikke-eksisterende rettigheder: i grænselandet mellem standpunktsrisiko og uberettiget gennemtvingelse.

Madsen, L. H. G., 2010, In: Juristen. 92:2010, 8, p. 216-221 6 p.

Foreløbig tinglysning af påståede rettigheder

Madsen, L. H. G., 2010, In: Juristen. 92:2010, 6/7, p. 183-186 4 p.

Modregnerens valgret: Begrænsningerne i retten til at vælge mellem flere fordringer

Madsen, L. H. G., 2010, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 144:2010, 34, p. 267-273 7 p.

Modregning med ophørte modkrav

Madsen, L. H. G., 2010, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 144:2010, 38, p. 325-330 6 p.

Udlejers uretmæssige ophævelse: Den lejeretlige og tingsretlige retsstilling illustreret ved T:BB 2009.373 VLD.

Madsen, L. H. G., 2010, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 13:2010, 1, p. 3-14 12 p.