Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lars Hedegaard Kristensen

 1. 2021
 2. Published

  Aktiepant : omfang, pligter, rettigheder. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Festskrift til Palle Bo Madsen. ed. / Birgit Liin; Hans Henrik Edlund; Susanne Karstoft; Torsten Iversen. København : Djøf Forlag, 2021. p. 329-355.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 3. 2020
 4. Published

  Det offentliges ansvar for selvstændigt virkende tredjemænd. / Kristensen, Lars Hedegaard; Iversen, Torsten.

  Festskrift til Karsten Revsbech. ed. / Michael Hansen Jensen; Helle Bødker Madsen; Søren Højgaard Mørup. København : Djøf Forlag, 2020. p. 581-596.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 5. Published

  Olie som sikkerhedsobjekt - ejendomsforbehold, håndpant og opfyldelseskrav. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2020, p. 83-92.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. 2019
 7. Published

  Kommentar til gældsbrevsloven : Lovbekendtgørelse 2014-03-31 nr. 333 om gældsbreve. / Kristensen, Lars Hedegaard; Kure, Henrik.

  Karnovs Lovsamling. 34. ed. København : Karnov Group, 2019.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 8. Published

  Misligholdelse af aftaler om pant i kapitalandele. / Kure, Henrik; Kristensen, Lars Hedegaard.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2019, p. 229-237.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 9. Published

  Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitale pantebreve. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Formueretlige emner. ed. / Torsten Iversen. 9. ed. København : Djøf Forlag, 2019. p. 57-96.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 10. Published

  Overdragelse af fordringer på egenkapital. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Festskrift til Bent Iversen. ed. / Torsten Iversen; Susanne Karstoft; Lars Henrik Gam Madsen. København : Djøf Forlag, 2019. p. 39-63.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 11. Published

  Produktansvar. / Iversen, Torsten; Kristensen, Lars Hedegaard.

  Formueretlige emner. ed. / Torsten Iversen. 9. ed. København : Djøf Forlag, 2019. p. 27-56.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 12. Published

  Selskaberne : Aktie- og anpartsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard; Madsen, Lars Henrik Gam.

  Djøf Forlag, 2019. 186 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

 13. 2018
 14. Published

  En undersøgelse af de nye regler om registrering af rettigheder over fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard; Svendsen, Mathias Rose .

  In: Ugeskrift for Retsvaesen, Vol. 2018, U.2018B.248, 2018, p. 248-258.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 15. Published

  Kommentar til Lov om erhvervsdrivende fonde. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 16. Published

  Kommentar til Lov om forsikringsformidling. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 17. Published

  Kommentar til Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. Karnov Group, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 18. Published

  Kommentar til Lovbekendtgørelse om kapitalmarkeder. / Kure, Henrik; Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. 2018. ed. København : Karnov Group, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 19. Published

  Kommentar til Selskabsloven (Lovbekendtgørelse om aktie- og anpartsselskaber). / Kure, Henrik; Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. Karnov Group, 2018.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 20. Published

  Skyldnerens indsigelser og modkrav ved belåning af fakturafordringer – særligt om konneksitet. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Festskrift til Mads Bryde Andersen. ed. / Henrik Udsen; Jan Schans Christensen; Jesper Lau Hansen; Torsten Iversen; Linda Nielsen. København : Djøf Forlag, 2018. p. 549-573.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 21. Published

  Spaltningshæftelsens betingelser og omfang. / Svendsen, Mathias Rose; Kristensen, Lars Hedegaard.

  In: Ugeskrift for Retsvaesen, Vol. 2018, U.2018B.159, 2018, p. 159-168.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 22. 2017
 23. Published

  Brexit - i lyset af gældende dansk kontraktsret. / Kristensen, Lars Hedegaard; Iversen, Torsten.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, No. 27-29, U.2017B.281, 2017, p. 281-286.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  Dansk køberets sondring mellem mangler og forsinkelse (aliud pro alio). / Kristensen, Lars Hedegaard.

  In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, No. 3, ET.2017.167, 2017, p. 167-176.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 25. Published

  Den selskabsretlige tegningsret og pligten til at varetage selskabets interesse. / Kristensen, Lars Hedegaard; Kure, Henrik.

  In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Vol. 2017, No. 4, ET.2017.210, 2017, p. 210-219.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 26. Published

  Forskellen mellem selskabsretlige pligter og obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser. / Madsen, Lars Henrik Gam; Kristensen, Lars Hedegaard.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. 151, No. 12, U.2017B.129, 2017, p. 129-138.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg? / Madsen, Lars Henrik Gam; Kristensen, Lars Hedegaard.

  Festskrift til Irene Nørgaard. ed. / Caroline Adolphsen; Helle Isager; Eva Naur Jensen; Anne-Dorte Bruun Nielsen. Kbh. : Djøf Forlag, 2017. p. 67-72.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 28. Published

  Kommentar til Lov 2016-12-13 nr. 1541 om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten (konkurrenceerstatningsloven). / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2017.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 29. Published

  Kommentar til erhvervsfondsloven. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2017.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 30. Published

  Kommentar til lov om Finansiel Stabilitet. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2017.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 31. Published

  Kommentar til lov om Haagerkonventionen af 2007. / Kristensen, Lars Hedegaard; Kure, Henrik.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2017.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 32. Published

  Kommentar til lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2017.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 33. Published

  Lærebog i dansk og international køberet. / Kristensen, Lars Hedegaard; Nielsen, Anne-Dorte Bruun; Iversen, Torsten.

  5. ed. København : Djøf Forlag, 2017. 351 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 34. 2016
 35. Published

  Finansieringsretlige aspekter af pengeinstitutters sekuritisering. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen. ed. / Børge Dahl; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing, 2016. p. 233-255.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 36. Published

  Kommentar til lov om EKF Danmarks Eksportkredit. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 37. Published

  Kommentar til lov om fremtidsfuldmagter. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 38. Published

  Kommentar til lov om implementering af VVM-direktivet for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 39. Published

  Kommentar til lov om indførelse af registre over reelle ejere. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. Karnov Group, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 40. Published

  Kommentar til net- og informationssikkerhedsloven. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 41. Published

  Kommentar til selskabsloven. / Kristensen, Lars Hedegaard; Kure, Henrik.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2016.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 42. Published

  Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitaliserede pantebreve. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Formueretlige emner. ed. / Pallle Bo Madsen. 8. ed. København : Djøf Forlag, 2016. p. 57-96.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 43. Published

  Opretholdelse af rådighedsberøvelse af pantsatte aktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard; Kure, Henrik.

  In: Ugeskrift for Retsvaesen, No. 14, U.2016B.187, 2016, p. 187-196.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 44. Published

  Tilbageførsel af ansvarlig lånekapital - set i lyset af U 2011.963 H. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Festskrift til Jens Peter Christensen. ed. / Michael Hansen Jensen; Søren Højgaard Mørup; Børge Dahl. København : Djøf Forlag, 2016. p. 585-604.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 45. 2015
 46. Published

  Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet : 1. år af bacheloruddannelsen. / Isager, Helle; Iversen, Torsten; Karstoft, Susanne et al.

  4. ed. København : Djøf Forlag, 2015. 203 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookEducation

 47. Published

  Kommentar til aftaleloven. / Iversen, Torsten; Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 48. Published

  Kommentar til lov om klageadgang på det familieretlige område. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 49. Published

  Kommentar til lov om medarbejderinvesteringsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 50. Published

  Kommentar til selskabsloven. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. København : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingCommentResearch

 51. Published

  Pant i fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. ed. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 5. ed. København : Karnov Group, 2015. p. 619-664.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 52. Published

  Pant i negotiable fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. ed. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 5. ed. København : Karnov Group, 2015. p. 587-617.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 53. Published

  Pant i simple fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. ed. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 5. ed. København : Karnov Group, 2015. p. 479-585.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 54. 2014
 55. Published

  Kommentarer til lov nr. 403 af 28. april 2014 om finansiel virksomhed og værdihandel mv. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling: Gule Hæfter. ed. / Bo Edler von Eyben; Jan Pedersen; Thomas Rørdam. Vol. 5-6 København : Karnov Group, 2014. p. 240-266.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 56. Published

  Kommentarer til lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling: Gult Hæfte 9-10/2014. ed. / Bo von Eyben; Jan Pedersen; Thomas Rørdam. København : Karnov Group, 2014. p. 635-695.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 57. Published

  Selskabsformerne. / Munck, Noe; Kristensen, Lars Hedegaard.

  7 ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2014. 524 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 58. 2013
 59. Published

  Juridiske øvelsesopgaver. Aftale- og erstatningsret. / Isager, Helle; Iversen, Torsten; Karstoft, Susanne et al.

  3. ed. København : Djøf Forlag, 2013. 152 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookEducation

 60. Published

  Kommentarer til lov nr. 1613 2013 om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv. og lov om finansiel stabilitet (styrkelse af markedet for erhvervsobligationer mv.). / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov, Gule Hæfter 9-10/2013. ed. / von Eyben Bo; Pedersen Jan; Rørdam Thomas. København : Karnov Group, 2013. p. 1256-1276.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 61. Published

  Kommentarer til lov nr. 597 af 12. juni 2013 om investeringsforeninger m.v. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov, Gule Hæfter 6-7/2013: KarnovGroup. ed. / Bo von Eyben; Jan Pedersen; Thomas Rørdam. København : Karnov Group, 2013. p. 642-731.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 62. Published

  Kommentarer til lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov Gule Hæfter 4-5/2013. ed. / Bo von Eyben; Jan Pedersen; Thomas Rørdam. København : Karnov Group, 2013. p. 355-446.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 63. Published

  Kommentarer til lov nr. 599 af 12. juni 2013 om finansielle rådgivere. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov, Gule Hæfter 6-7/2013. ed. / Bo von Eyben; Jan Pedersen; Thomas Rørdam. København : Karnov Group, 2013. p. 731-742.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 64. Published

  Kommentarer til lov nr. 615 af 12 . juni 2013 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.). / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. ed. / Bo von Eyben; Thomas Rørdam; Jan Pedersen. 28. ed. København : Karnov Group, 2013.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 65. Published

  Kommentarer til lov nr. 618 af 12. juni 2013 om ændring af søloven : Gule Hæfter 8/2013. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnovs Lovsamling. ed. / Bo von Eyben; Thomas Rørdam; Pedersen Jan. København : Karnov Group, 2013. p. 1039-1084.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 66. Published

  Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Digitaliserede pantebreve. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Formueretlige emner. ed. / Palle Bo Madsen. 7. ed. København : Djøf Forlag, 2013. p. 37-80.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 67. 2012
 68. Published
 69. Published
 70. Published

  Panteret i fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. ed. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 4. ed. København : Karnov Group, 2012. p. 587-630.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 71. Published

  Panteret i negotiable dokumenter. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. ed. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 4. ed. København : Karnov Group, 2012. p. 557-585.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 72. Published

  Panteret i simple fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. ed. / Bent Iversen; Lars Hedegaard Kristensen; Lars Henrik Gam Madsen. 4. ed. København : Karnov Group, 2012. p. 465-585.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 73. 2011
 74. Published

  Lov 2011-05-18 nr. 456 om investeringsforeninger m.v. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  KARNOV . ed. / Bo von Eyben; Jan Pedersen; Thomas Rørdam. Vol. Gult Hæfte 3-4/2011 København : Karnov Group, 2011. p. 234-310.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 75. Published

  Lærebog i dansk og international køberet. / Kristensen, Lars Hedegaard; Nielsen, Anne-Dorte Bruun; Iversen, Torsten.

  4. ed. København : Djøf Forlag, 2011. 330 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookEducation

 76. 2010
 77. Published

  Aktieselskaber og anpartsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6. ed. København : Djøf Forlag, 2010. p. 219-358.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 78. Published

  Andelsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6. ed. København : Djøf Forlag, 2010. p. 405-426.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 79. Published

  Anmeldelse af Erik Werlauff, Luise Guldbæk Larsen og Dorte Riskjær Larsen: Aktietilbagekøb og selvfinansierede aktiekøb - Muligheder og faldgruber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. 144, No. 19, 2010, p. afdeling B 199-200.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearchpeer-review

 80. Published

  Anmeldelse af Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller: Finansselskabsret. Samspillet mellem selskabsret og kapitalmarkedsret. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. 144, No. 10, 2010, p. afdeling B 113-114.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearchpeer-review

 81. Published

  Anmeldelse af Peter Mortensen: Sikkerhed i fast ejendom. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. 144, No. 14, 2010, p. afdeling B 153.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearchpeer-review

 82. Published

  Fonde. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6. ed. København : Djøf Forlag, 2010. p. 383-404.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 83. Published

  Foreninger. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6. ed. København : Djøf Forlag, 2010. p. 427-434.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 84. Published

  Kommanditselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 6. ed. København : Djøf Forlag, 2010. p. 163-189.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 85. Published

  Lov 2009-12-16 nr. 1262 om produktsikkerhed. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov Gult Hæfte 9-10/2009. ed. / B von Eyben; J Pedersen; T Rørdam. København : Karnov Group, 2010. p. 879-890.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 86. Published

  Lov 2010-04-21 nr. 404 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning m.v.). / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov Gult Hæfte 3/2010. ed. / B von Eyben; J Pedersen; T Rørdam. København : Karnov Group, 2010. p. 140-148.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 87. Published
 88. Published

  Lov 2010-06-25 nr. 697 om pantebrevsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov Gult Hæfte 5/2010. ed. / B von Eyben; J Pedersen; T Rørdam. København : Karnov Group, 2010. p. 393-400.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 89. Published

  Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitaliserede pantebreve. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Formueretlige emner. ed. / Palle Bo Madsen. 6. ed. København : Djøf Forlag, 2010. p. 37-78.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 90. Published

  Panteret. / Iversen, Bent; Kristensen, Lars Hedegaard.

  3 ed. København : Karnov Group, 2010. 639 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 91. Published

  Panteret i fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. 3. ed. København : Karnov Group, 2010. p. 554-595.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 92. Published

  Panteret i negotiable dokumenter. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. 3. ed. København : Karnov Group, 2010. p. 526-553.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 93. Published

  Panteret i simple fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. 3. ed. København : Karnov Group, 2010. p. 435-525.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 94. Published

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. / Munck, Noe; Kristensen, Lars Hedegaard.

  6 ed. København : Djøf Forlag, 2010. 503 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 95. 2009
 96. Published

  Lov 2009-06-12 nr. 470 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov Gult Hæfte 5/2009. ed. / B von Eyben; J Pedersen; T Rørdam. København : Karnov Group, 2009. p. 328-421.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 97. Published

  Lov 2009-06-12 nr. 516 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Ændringer som følge af selskabsloven). / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov Gult Hæfte 5/2009. ed. / B von Eyben; J Pedersen; T Rørdam. København : Karnov Group, 2009. p. 534-552.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 98. 2008
 99. Published

  Lov 2008-10-10 nr. 1003 om finansiel stabilitet. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Karnov: Gult hæfte 7/2008. ed. / Bo von Eyben; Jan Pedersen; Thomas Rørdam. København : Karnov Group, 2008. p. 678-683.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 100. Published

  Panteret. / Iversen, Bent; Kristensen, Lars Hedegaard.

  2 ed. København : Karnov Group, 2008. 620 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 101. Published

  Panteret i fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. 2. ed. København : Karnov Group, 2008. p. 524-566.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 102. Published

  Panteret i negotiable dokumenter. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. 2. ed. København : Karnov Group, 2008. p. 499-523.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 103. Published

  Panteret i simple fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. 2. ed. København : Karnov Group, 2008. p. 413-498.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 104. 2007
 105. Published

  Aktieselskaber og anpartsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 5. ed. København : Djøf Forlag, 2007. p. 213-314.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 106. Published

  Andelsselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 5. ed. København : Djøf Forlag, 2007. p. 359-380.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 107. Published

  Fonde. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 5. ed. København : Djøf Forlag, 2007. p. 337-358.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 108. Published

  Foreninger. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 5. ed. København : Djøf Forlag, 2007. p. 381-388.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 109. Published

  Kommanditselskaber. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. 5. ed. København : Djøf Forlag, 2007. p. 159-185.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 110. Published

  Negotiable dokumenter - herunder checks og veksler. Fondsaktiver. Digitaliserede pantebreve. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Formueretlige Emner. ed. / P.B Madsen. 5. ed. København : Djøf Forlag, 2007. p. 239-282.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 111. Published

  Selskabsformerne - lærebog i selskabsret. / Munck, Noe; Kristensen, Lars Hedegaard.

  5 ed. København : Djøf Forlag, 2007. 455 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 112. 2006
 113. Published

  Juridiske øvelsesopgaver. Aftale-, erstatnings- og køberet. / Isager, Helle; Iversen, Torsten; Karstoft, Susanne et al.

  2. ed. København : Djøf Forlag, 2006. 211 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookCommunication

 114. 2005
 115. Published

  Panteret i fondsaktiver. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. København : Karnov Group, 2005. p. 491-533.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 116. Published

  Panteret i negotiable fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. København : Karnov Group, 2005. p. 464-490.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 117. Published

  Panteret i simple fordringer. / Kristensen, Lars Hedegaard.

  Panteret. København : Karnov Group, 2005. p. 377-463.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

Previous 1 2 Next