Aarhus University Seal

Lars Albinus

Religion, magt og kommunikation: Filosofiske overvejelser over religionens betydning i moderniteten, set i krydsfeltet mellem Foucault og Habermas

Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

  • Section for Systematic Theology
Sækularisterne tog fejl. Religion er kommet for at blive. Sådan ser det i hvert fald ud, og det inviterer til nogle filosofiske overvejelser over, hvad troen har at sige os i dag, og hvorledes vi forholder os til religion som tradition og institution i et demokratisk, multikulturelt samfund. Udgangspunktet tages hos Michel Foucault og Jürgen Habermas, to af de mest potente og gensidigt udfordrende modernitetstænkere i det 20. århundredes eftermetafysiske filosofi. Hvor Foucault lægger op til, at vi omgås religion som magt, lægger Habermas op til, at vi forholder os til religion på den rationelle dialogs præmisser. Uden at det er muligt at bygge bro mellem de to grundopfattelser kan de i visse henseender betragtes som korrektiver til hinanden. Dermed bliver spørgsmålet om religionens betydning i dag bl.a. til et spørgsmål om grænsen mellem magt og fornuft. Men 'det religiøse' peger også ind i etisk og æstetisk meningsoverskud, der udfordrer rammerne for Foucaults og Habermas' tænkning. Kan en etisk og æstetisk horisont overhovedet indplaceres i et forhold mellem fornuft og magt, og i hvilken udstrækning må religion tænkes med inden for denne horisont? Det giver bogen et religionsfilosofisk bud på!
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitetsforlag
Edition1
Number of pages712
ISBN (Print)9788779345829
Publication statusPublished - 2010

    Research areas

  • Religion Power Rationality Foucault Habermas Aesthetics The Study of Religion Theology

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 22664982