Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurt Nielsen

  1. 2008
  2. Published

    Grundvandsindvindingens effekt på de biologiske forhold i vandløb - kan habitatmodellering hjælpe? / Pedersen, Morten Lauge; Nielsen, Kurt; Clausen, Bente; Olsen, Martin.

    Geografi. ed. / Marlene Kauffmann Hansen; Ole Mertz. København : Det Kongelige Danske Geografiske Selskab, 2008. p. 82-86.

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommunication

  3. 2007
  4. Published

    Perceived environmental quality and place attachment in North American and European temperate lake districs. / Stedman, R. C.; Lathrop, R. C.; Clark, B.; Ejsmont-Karabin, J.; Kasprzak, P.; Nielsen, K.; Osgood, D.; Powell, M.; Ventelä, A.-M.; Webster, K. E.; Zhukova, A.

    In: Lake and Reservoir Management, Vol. 23, 2007, p. 330-344.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  5. Published

    Restoration of Skjern River and its valley: Project description and general ecological changes in the project area. / Pedersen, M. L.; Andersen, J. M.; Nielsen, K.; Linnemann, M.

    In: Ecological Engineering, Vol. 30, No. 2. Spec. Iss. S1, 2007, p. 131-144.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  6. 2006
  7. Published

    Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug : Metoder til brug ved fremtidige miljøgodkendelser. / Nielsen, K.; Andersen, H. E.; Hansen, J. F.; Heckrath, G. J.; Knudsen, L.; Tybirk, P.; Andersen, K. B.; Bojesen, O.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2006. 41 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 566).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  8. Published

    Reducing Nitrogen Loading of Inland and Marine Waters - Evaluation of Danish Policy Measures to Reduce Nitrogen Loss from Farmland. / Grant, R.; Nielsen, K.; Waagepetersen, J.

    In: Ambio, Vol. 35, No. 3, 2006, p. 117-123.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  9. Published

    VVM på husdyrbrug - vurdering af miljøeffekter. / Nielsen, K.; Bøgestrand, J.; Bak, J. L.; Hvidberg, M.; Gyldenkærne, S.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2006. 52 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 571).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  10. Published

    Water Framework Directive - WFD Implementation in a European Perspective. Denmark : Report from a Workshop at the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, 29 November 2005. / Nielsen, K.

    In: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidsskrift, Vol. 145, No. 8, 2006, p. 24-28.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  11. 2005
  12. Published

    Eelgrass as a Bioindicator under the European Water Framework Directive. / Krause-Jensen, D.; Greve, T. M.; Nielsen, K.

    In: Water Resources Management, Vol. 19, 2005, p. 63-75.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  13. Published

    Eksempler på økologisk klassificering af kystvande : Vandrammedirektiv-projekt, Fase IIIa. / Andersen, J. H.; Clarke, A. L.; Conley, D. J.; Dahllöf, I.; Greve, T. M.; Krause-Jensen, D.; Larsen, M. M.; Nielsen, K.; Reuss, N.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 48 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 530).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  14. Published

    God miljøkvalitet i søer og vandløb. / Nielsen, K.; Søndergaard, M.; Friberg, Nikolai.

    In: Aktuel Naturvidenskab, Vol. 1, 2005, p. 17-20.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  15. Published

    Implementing the Water Framework Directive in Denmark. / Nielsen, K.; Frisk, T. (Editor); Rauhala, J. (Editor).

    The Finnish Environment. Tampere: Pirkanmaa Regional Environment Centre, 2005. p. 27-31 (The Finnish Environment, Vol. 792).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  16. Published

    Perspektiver for miljøkvalitet i søer og vandløb. / Nielsen, K.; Søndergaard, M.; Friberg, Nikolai.

    Vand & Jord. 2005. p. 61-65 (Vand & Jord; No. 2, Vol. 12).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  17. 2004
  18. Published

    A model set-up for an oxygen and nutrient flux model for Aarhus Bay (Denmark). / Fossing, H.; Berg, P.; Thamdrup, B.; Rysgaard, Søren; Sørensen, H. M.; Nielsen, K.

    National Environmental Research Institute, 2004. 65 p. (NERI Technical Report; No. 483).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  19. Published

    Hvordan bliver effekten af Vandmiljøplan III? / Nielsen, K.; Riemann, B.

    In: Vaekst, Vol. 3, 2004, p. 9-11.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  20. Published

    Odense Fjord : Scenarier for reduktion af næringsstoffer. / Nielsen, K.; Andersen, H. E.; Larsen, S. E.; Kronvang, B.; Stjernholm, M.; Styczen, M.; Poulsen, R. N.; Villholth, K.; Krogsgaard, J.; Dahl-Madsen, K. I.; Friis-Christensen, A.; Uhrenholdt, T.; Hansen, I. S.; Pedersen, S. E.; Jørgensen, O.; Windolf, J.; Jensen, M. H.; Refsgaard, J. C.; Hansen, J. R.; Ernstsen, V.; Børgesen, C. D.; Wiggers, L.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2004. 246 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 485).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  21. 2003
  22. Published

    Assessing Reference Conditions According to the European Water Framework Directive Using Modelling and Analysis of Historical Data : An Example from Randers Fjord. / Nielsen, K.; Sømod, B.; Ellegaard, C.; Krause-Jensen, D.

    In: Ambio, Vol. 32, No. 4, 2003, p. 287-294.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  23. Published

    Danske søer - fosfortilførsel og opfyldelse af målsætninger : VMP III, Fase II. / Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Liboriussen, L.; Nielsen, K.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 37 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 480).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  24. Published

    Kvantificering af næringssstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet. / Nielsen, K.; Thorsen, M.; Markager, S. S.; Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Refsgaard, J. C.; Styczen, M.; Dahl-Madsen, K. I.; Duus Børgesen, C. D.; Wiggers, L.; Pedersen, S. E.; Madsen, H. B.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 114 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 455).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  25. Published
  26. 2002
  27. Published

    Biomass, Photosynthesis and Growth of Laminaria saccharina in a High-Arctic Fjord, NE Greenland. / Borum, J.; Pedersen, M. F.; Krause-Jensen, D.; Christensen, P. B.; Nielsen, K.

    In: Marine Biology, Vol. 141, 2002, p. 11-19.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  28. Published

    Danskerne sætter pris på søer. / Overgaard, M.; Nielsen, K.

    Vand & Jord. 2002. p. 6-8 (Vand & Jord; No. 1, Vol. 9).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  29. Published

    Ilt- og næringsstoffluxmodel for Århus Bugt og Mariager Fjord : Modelopsætning. / Fossing, H.; Berg, P.; Thamdrup, B.; Rysgaard, S.; Munk Sørensen, H.; Nielsen, K.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 72 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 416).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  30. Published

    Ilt- og næringsstoffluxmodel for Århus Bugt og Mariager Fjord : Modelopsætning og scenarier. / Fossing, H.; Berg, P.; Thamdrup, B.; Rysgaard, S.; Munk Sørensen, H.; Nielsen, K.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 178 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 417).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  31. Published

    Kildevand og miljøtilstand : Arnakkekilderne ved Silkeborg Bad er en del af Gudenåens vandkredsløb. / Nielsen, K.; Nielsen, E. A. (Editor); From, I. (Editor).

    Vandskel. ed. / E. A. Nielsen; I. From. Kunstcentret Silkeborg Bad, 2002. p. 6-9.

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

  32. Published

    Metoder til at vurdere referencetilstanden i kystvande - eksempel fra Randers Fjord : Vandrammedirektiv - projekt, Fase II. / Nielsen, K.; Krause-Jensen, D.; Sømod, B.; Ellegaard, C.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 43 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 390).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  33. Published

    Næringssaltbegrænsning af makroalger i danske kystområder : Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing Amt, Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt, Roskilde Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser. / Krause-Jensen, D.; Jensen, C.; Nielsen, K.; Foldager Petersen, M.; Hansen, D. F.; Laursen, M.; Platz, E. M.; Brinch Madsen, P.; Bruntse, G.; Rask, N.; Larsen, S.; Hvas, E.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 112 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 392).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  34. Published

    Næringssaltbegrænsning af søsalat (Ulva lactuca) i danske fjorde. / Krause-Jensen, D.; Pedersen, M. F.; Jensen, C.; Nielsen, K.

    2002. Poster session presented at Danske Havforskermøde, .

    Research output: Contribution to conferencePosterResearch

  35. Published

    Næringssaltbegrænsning af søsalat (Ulva lactuca) i danske fjorde. / Krause-Jensen, D.; Pedersen, M. F.; Jensen, C.; Nielsen, K.

    2002. Poster session presented at Workshop om Vandplanters Biologi 2002, Silkeborg, .

    Research output: Contribution to conferencePosterResearch

  36. Published

    Næringssaltbegrænsning af søsalat (Ulva lactuca) i danske fjorde. / Krause-Jensen, D.; Pedersen, M. F.; Jensen, C.; Nielsen, K.

    2002. Poster session presented at Natur- og Miljøforskningskonference, København, .

    Research output: Contribution to conferencePosterResearch

  37. Published

    Referencetilstand i marine områder. / Nielsen, K.; Sømod, B.; Ellegaard, C.; Krause-Jensen, D.

    Vand & Jord. 2002. p. 105-110 (Vand & Jord; No. 3, Vol. 9).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  38. Published

    Sprøjtemidler på afveje. / Ravn, H. W.; Lauridsen, L.; Løkke, H.; Friberg, Nikolai; Baattrup-Pedersen, A.; Nielsen, K.

    In: Aktuel Naturvidenskab, Vol. 3, 2002, p. 21-23.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  39. Published

    Søerne i De Østlige Vejler. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Amsinck, S.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Pedersen, L. K.; Landkildehus, F.; Nielsen, K.; Ryves, D.; Bennike, O.; Krog, G.; Christensen, I.; Schriver, P.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 90 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 394).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  40. 2001
  41. Published

    Biological Elements in Monitoring : Selecting Variables and Assessing Changes. / Nielsen, K.; Raitaniemi, J.; Karttunen, K. (Editor).

    TemaNord. Nordic Council of Ministers, 2001. p. 79-80 (TemaNord, Vol. 2001:563).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  42. Published

    Det rene vand : Kronik. / Nielsen, K.; Riemann, B.

    In: Politiken, 2001, p. 5-6.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  43. Published

    Digitale natur- og miljøkort. / Nielsen, K.; Stjernholm, M.; Olsen, B. Ø.

    In: Byggeteknik, Vol. 14, No. 181, 2001, p. 8-9.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  44. Published

    Isefjordens makroalger under krigen og idag. / Sand-Jensen, K.; Middelboe, A. L.; Krause-Jensen, D.; Christensen, P. B.; Nielsen, K.

    Vand & Jord. 2001. p. 36-39 (Vand & Jord; No. 1, Vol. 8).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  45. Published

    Natur- og miljø med GIS : Areal Informations Systemet. / Nielsen, K.; Stjernholm, M.; Olsen, B. Ø.

    Stads- og Havneingeniøren. 2001. p. 18-21 (Stads- og Havneingeniøren; No. 1, Vol. 92).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  46. Published

    Nitrogen and Phosphorus Retention Estimated Independently by Flux Measurements and Dynamic Modelling in the Estuary, Randers Fjord, Denmark. / Nielsen, K.; Risgaard-Petersen, N.; Sømod, B.; Rysgaard, S.; Bergø, T.

    In: Marine Ecology - Progress Series, Vol. 219, 2001, p. 25-40.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  47. Published

    Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark : Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1. / Nielsen, K.; Sømod, B.; Christiansen, T.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2001. 105 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 369).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  48. 2000
  49. Published

    Areal Informations Systemet - AIS. / Nielsen, K.; Stjernholm, M.; Olsen, B. Ø.; Müller-Wohlfeil, D.-I.; Madsen, I.-L.; Kjeldgaard, A.; Groom, G.; Hansen, H. S.; Rolev, A. M.; Hermansen, B.; Skov-Petersen, H.; Kvist Johannsen, V.; Hvidberg, M.; Egholm Jensen, J.; Bacher, V.; Larsen, H.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000. 110 p.

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  50. Published

    The Area Information System - AIS. / Stjernholm, Michael; Olsen, Bent Østergård; Müller-Wohlfei, Dirk-Ingmar; Madsen, Inge-Lise; Kjeldgaard, Ane; Groom, Geoffrey Brian; Hansen, Henning Steen; Rolev, Anne Marie; Hermansen, Bjørn; Skov-Petersen, Hans; Johannsen, Vivian Kvist; Hvidberg, Martin; Jensen, John Egholm; Bacher, Villum; Larsen, Henrik; Nielsen, Kurt.

    Ministry of Environment and Energy, Denmark., 2000.

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

  51. 1999
  52. Published

    The Danish Marine Monitoring Programme. / Nielsen, K.; Earll, R. C. (Editor).

    UK Marine SACs Project,. Peterborough: Joint Nature Conservation Committee, 1999. p. 49-50 (UK Marine SACs Project,).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  53. 1998
  54. Published

    Fosforudvaskning fra marker truer søerne. / Nielsen, K.

    In: Vand og Jord, Vol. 5, No. 3, 1998, p. 99-100.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  55. Published

    Methods for Sandy and Soft Seabeds. / Nielsen, K.; Krause-Jensen, D.; Bäck, S. (Editor); Ekebom, J. (Editor); Johansson, C. (Editor); Kangas, P. (Editor); Kautsky, H. (Editor); Krause-Jensen, D. (Editor); Mäkinen, A. (Editor); Nielsen, K (Editor).

    TemaNord. Copenhagen: Nordic Councils of Ministers, 1998. p. 39-45 (TemaNord, Vol. 1998:568).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  56. Published

    Miljøforholdene i Tange Sø og Gudenåen. / Nielsen, K.; Jensen, J. P.; Skriver, J.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 63 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 244).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  57. Published

    Nitrogen Enrichment of European Inland and Marine Waters with Special Attention to Danish Policy Measures. / Iversen, T. M.; Grant, R.; Nielsen, K.

    In: Environmental Pollution, Vol. 102, S1, 1998, p. 771-780.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  58. Published

    Operative Methods for Mapping and Monitoring Phytobenthic Zone Biodiversity in the Baltic Sea : II Report of the PHYTOBIOS Project. / Bäck, S.; Ekebom, J.; Johansson, C.; Kangas, P.; Kautsky, H.; Krause-Jensen, D.; Mäkinen, A.; Nielsen, K.

    Copenhagen: Nordic Councils of Ministers, 1998. 72 p. (TemaNord, Vol. 1998:568).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  59. Published

    Supporting Parameters. / Nielsen, K.; Krause-Jensen, D.; Bäck, S. (Editor); Ekebom, J. (Editor); Johansson, C. (Editor); Kangas, P. (Editor); Kautsky, H. (Editor); Krause-Jensen, D. (Editor); Mäkinen, A. (Editor); Nielsen, K (Editor).

    TemaNord. Vol. 1998:568 Copenhagen: Nordic Councils of Ministers, 1998. p. 39 (TemaNord, Vol. 1998:568).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  60. 1997
  61. Published

    Artsdiversitet af makroalger. / Sand-Jensen, K.; Middelboe, A. L.; Krause-Jensen, D.; Nielsen, K.; Christensen, P. B.

    Vand & Jord. 1997. p. 138-141 (Vand & Jord; No. 4, Vol. 4).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  62. Published

    Iltsvind : Landbruget skal ændre adfærd - nu. / Nielsen, K.; Richardson, K.

    In: Politiken 26.9.97, 1997.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  63. Published

    Interkalibrering af bundvegetationsundersøgelser. / Middelboe, A. L.; Krause-Jensen, D.; Nielsen, K.; Sand-Jensen, K.

    Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1997. 34 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 220).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  64. 1995
  65. Published

    Estuarine nitrogen retention independently estimated by the denitrification rate and mass balance methods: a study of Norsminde Fjord, Denmark. / Nielsen, K.; Nielsen, L. P.; Rasmussen, P.

    In: Marine Ecology - Progress Series, Vol. 119, 1995, p. 275-283.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  66. Published

    Fytoplankton og zooplankton. / Sørensen, H. M.; Nielsen, K.; Jørgensen, B. B. (Editor).

    Havforskning for Miljøstyrelsen. 1995. p. 69-87 (Havforskning for Miljøstyrelsen, Vol. 59).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  67. Published

    Hydrografi, ilt og næringssalte. / Sørensen, H. M.; Nielsen, K.; Jørgensen, B. B. (Editor).

    Havforskning fra Miljøstyrelsen. 1995. p. 23-39 (Havforskning fra Miljøstyrelsen, Vol. 59).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  68. Published

    Københavnerforsker kan trylle kvælstof væk. / Nielsen, L. P.; Nielsen, K.; Rasmussen, D. K.

    In: Ingenioeren, Vol. 21, No. 7, 1995, p. 8.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  69. Published

    Tilbageholdelse af kvælstof i fjorde. / Nielsen, K.; Nielsen, L. P.; Rasmussen, P.

    Vand & Jord. 1995. p. 22-24 (Vand & Jord; No. 1, Vol. 2).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  70. 1994
  71. Published

    Kvælstof fosser stadig ud. / Rasmussen, P. K.; Nielsen, L. P.; Nielsen, K.

    In: Ingenioeren, Vol. 20, No. 50, 1994, p. 7.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  72. Published

    Norsminde Fjord 1992. / Hansen, D. F.; Nielsen, K.; Mosgaard, J.

    Aarhus Amt, 1994. 145 p.

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  73. Published

    Ny viden om Ålegræs-bedre miljøbedømmelse. / Nielsen, Kurt; Olesen, Birgit.

    In: Vand og Jord, Vol. 3, 1994, p. 140-142.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  74. Published

    Ny viden om ålegræs - bedre miljøbedømmelse. / Nielsen, K.; Olesen, B.

    Vand & Jord. 1994. p. 140-142 (Vand & Jord; No. 3, Vol. 1).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  75. 1993
  76. Published

    Eutrophication of Randers Fjord estuary, Denmark - deteriorations and improvements (1900-1991). / Nielsen, K.; Sømod, B.; Hansen, D. F.

    In: European Water Pollution Control, Vol. 3, No. 4, 1993, p. 44-51.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  77. Published

    Stavns Fjord 1992. / Hansen, D. F.; Nielsen, K.

    Århus Amt, Miljøkontoret, 1993. 23 p. (Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  78. Published

    Udviklingen i sedimentets tungmetal-, fosfor- og kvælstofindhold i den vestlige del af Mariager Fjord. / Jensen, C. A.; Nielsen, K.

    Århus Amt, Miljøkontoret, 1993. 40 p. (Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  79. 1992
  80. Published

    Aarhus Bay - hope for the future. / Nielsen, K.; Fallesen, G.; Sørensen, H. M.; Hansen, D. F.

    In: European Water Pollution Control, Vol. 2, No. 1, 1992, p. 5-9.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  81. Published

    Integreret økologisk miljø-overvågning i kystzonen. / Ekker, M.; Kangas, P.; Kismyl, V.; Nielsen, K.; Sandstrøm, O.

    Nord 1992. 1992. p. 1-55 (Nord 1992, Vol. 39).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  82. Published

    Mariager Fjords næringssaltbalance. / Larsen, T.; Andersen, F.; Nielsen, K.

    Vand og Miljø. 1992. p. 46-49 (Vand og Miljø; No. 2, Vol. 9).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  83. Published

    Århus Bugt 1990-1991 : Hydrografi, næringssalte og plankton. / Munk Sørensen, H.; Nielsen, K.

    Århus Amt, Miljøkontoret, 1992. 67 p. (Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  84. 1991
  85. Published

    En hjørnesten i havovervågningen. / Dam, V.; Nielsen, K.

    In: Danmarks Amtsråd, Vol. 22, No. 8, 1991, p. 12-13.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  86. Published

    Håb forude for Århus Bugt. / Nielsen, K.; Fallesen, G.; Sørensen, H. M.; Hansen, D. F.

    Vand og Miljø. 1991. p. 168-171 (Vand og Miljø; No. 4, Vol. 8).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  87. Published

    Vandmiljøet i Randers Fjord. / Nielsen, K.; Sømod, B.; Hansen, D. F.; Jensen, C. A.

    Århus Amt, Miljøkontoret, 1991. 89 p. (- Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  88. 1990
  89. Published

    Bundvegetation, Århus Bugt og Kalø Vig : Status 1989. / Nielsen, K.; Hansen, D. F.; Boller, P.

    Miljøkontoret, Århus Amt, 1990. 69 p. (Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  90. Published

    Forureningskilder og resumé af undersøgelser, Århus Bugt og Kalø Vig. / Nielsen, K.; Fallesen, G.; Sørensen, H. M.

    Århus Amt, Miljøkontoret, 1990. 50 p. (Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  91. Published

    Mariager Fjord 1985-89. / Andersen, F.; Blanner, P.; Nielsen, K.

    Århus Amt, Miljøkontoret, 1990. 127 p. (- Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  92. Published

    Recipientundersøgelser og spildevandsudledning ved Fornæs 1986-89. / Fallesen, G.; Jensen, C. A.; Nielsen, K.

    Århus Amt, Miljøkontoret, 1990. 113 p. (Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  93. 1989
  94. Published

    Growth of macrophytes and ecosystem consequences in a Danish lowland stream. / Sand-Jensen, K.; Jeppesen, E.; Nielsen, K.; Bijl, L. v.; Nielsen, L. W.; Iversen, T. M.

    In: Freshwater Biology, Vol. 22, 1989, p. 15-32.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  95. Published

    Notat vedrørende forureningstilstanden i Norsminde Fjord 1988. / Nielsen, K.

    Århus Amt, Miljøkontoret, 1989. 28 p. (Teknisk rapport).

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  96. 1988
  97. Published

    Retningslinier for bundvegetation. / Jespersen, H.; Kaas, H.; Larsen, G. R.; Nielsen, K.; Laursen, J. S.; Rask, N.; Schwærter, S.

    Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium, 1988. 29 p.

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  98. 1987
  99. Published

    Har havbrugene en fremtid i danske farvande? / Nielsen, K.

    Vand og Miljø. 1987. p. 9-12 (Vand og Miljø; No. 1, Vol. 4).

    Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

  100. Published

    Havbrug - et erhverv i udvikling eller afvikling. / Nielsen, K.

    In: Danmarks Amtsråd, Vol. 18, No. 20, 1987, p. 20-21.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  101. 1986
  102. Published

    Kortlægning af Stege Nors vegetation 1986. / Christiansen, A.; Hansen, D.; Nielsen, K.

    Storstrøms Amtskommune, Miljøkontoret, 1986. 17 p.

    Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  103. Published

    Vore havområder kvæles. / Nielsen, K.

    In: Danmarks Amtsråd, Vol. 17, No. 10-11, 1986, p. 26-27.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

  104. 1985
  105. Published

    High rates of production and mortality of submerged Sparganium emersum Rehman during its short growth season in a eutrophic Danish stream. / Nielsen, L. W.; Nielsen, K.; Sand-Jensen, K.

    In: Aquatic Botany, Vol. 22, 1985, p. 325-334.

    Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

108124 / i31