Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurt Nielsen

 1. 2014
 2. Forskning i biobaseret produktion og økonomi

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  6 Feb 2014

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 3. 2013
 4. Innovation and Entrepreneurship in Agricultrual Development - The Danish Model

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  19 Oct 201322 Oct 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 5. National Action Plans on the Aquatic Environment with focus on agricultural production in Denmark

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  26 Sep 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 6. Science and Innovation - an Economic Growth Price? - Experioences and Practices from Aarhus University

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  24 Sep 201325 Sep 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 7. Aarhus University and the Skagerak at a glance

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  9 Aug 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 8. Higher Education Cooperation between Indonesia and Denmark

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  30 Apr 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 9. Sustainable water infrastructure and air pollution control

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  3 Mar 20136 Mar 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 10. Aarhus University in brief

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  25 Feb 201328 Feb 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 11. 2012
 12. The Faculty of Science and Technology at a gance

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  23 Nov 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 13. Aarhus University in brief

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  19 Sep 201221 Sep 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 14. Aarhus University – vision and organisation

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  1 Sep 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 15. Status for AU udviklingsproces - jordbrug og fødevarer

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  30 May 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 16. Natur og Miljø i Danmark - status og udforderinger

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 17. 2011
 18. Merging of a research institute (NERI) with AU - background, process and experiences

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  28 Oct 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 19. God ledelse - hvordan?

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  13 Oct 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 20. Science for Environment - Environment for Science

  Kurt Nielsen (Organizer)

  5 Oct 2011

  Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation of workshop, seminar or course

 21. God ledelse - hvordan?

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  8 Sep 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 22. Resultaterne af de sidste årtiers vandmiljøindsats

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  30 May 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 23. Research activities and organisation in NERI

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  27 May 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 24. Aarhus Universitet som vidensgenerator for erhvervsudviklingen i regionen

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  6 May 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 25. Vidensudveksling og -samarbejde mellem universitet og erhverv

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  12 Apr 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 26. NERI in AU - background, process and experience

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  25 Feb 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 27. Vandmiljøindsats i Danmark - resultater og udfordringer

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 28. 2010
 29. Silkeborg som grønt eksperimentarium - klimaændringer, miljø og landbrug

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  8 Dec 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 30. Climate Change - research and advisory activities in NERI relevant to the municiplality level

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  1 Oct 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 31. DMU i natur- og miljøovervågningen

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  31 Aug 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 32. NERI - research and advisory activities

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  18 Aug 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 33. NERI's responsibilities and research areas

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  16 Jun 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 34. Præsentation af DMU's arbejdsopgaver

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  27 May 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 35. Vandforvaltning - udfordringer og løsninger

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  26 Apr 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 36. AU-placering af forskningsbaseret myndighedsbetjening

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  13 Apr 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 37. Byudviklingens og landbrugets indvirkning på naturen: Overordnede konklusioner fra rapporten Natur og Miljø 2009

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  8 Apr 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 38. DMU's organisation og undervisningsaktiviteter.

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  8 Feb 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 39. 2009
 40. NERI's role as the National Research Institute in Denmark

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  9 Dec 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 41. DMU's bidrag til uddannelse på AU

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  29 Sep 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 42. DMU i AU - hvad kan vi bidrage med

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  25 Sep 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 43. DMU's rolle i dansk miljøforskning og rådgivning

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  21 Apr 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 44. Forebyggelse og tilpasning til klimaændringer - netværk og konsortiedannelse

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  20 Mar 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 45. Introduction to NERI

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  27 Jan 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 46. Introduction to NERI

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  21 Jan 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 47. 2008
 48. The Danish Monitoring Programme

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  2 Dec 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 49. Klimaforandringer: Tilpasninger - arealanvendelse, natur og miljø

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  25 Sep 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 50. Naturgenopretning i Bølling Sø og Tange Sø

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  19 Sep 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 51. Klimaændringer i Danmark

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  3 Sep 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 52. Vandløbsrestaurering

  Kurt Nielsen (Lecturer)

  12 Jun 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 53. Klimaforandringer: Dansk og europæisk perspektiv med fokus på vand - fremtidens vigtige ressource

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  30 Jan 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 54. 2007
 55. Effekter og konsekvenser af klimaændringer for vand og Natur - vandløb og søer

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  6 Nov 20077 Nov 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 56. Phosphorus in a Danish context

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  3 Sep 20077 Sep 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 57. 2005
 58. Water Framework Directive Implementation in Denmark

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  29 Nov 2005

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 59. Vandrammedirektivet - Forskningsprojekter og videnbehov

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  9 Nov 2005

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 60. Det danske vandmiljø - status og fremtid

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  5 Nov 2005

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 61. Overvågning af natur og vandmiljø i en ny statslig struktur - faglige og organisatoriske udfordringer

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  3 Nov 2005

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 62. Sø-overvågning i de nye statslige miljøcentre

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  3 Oct 20054 Oct 2005

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 63. 2004
 64. Tålegrænser for vandløb, søer og kystvande

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  11 Nov 2004

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 65. Implementing the Water Framework Directive in Denmark

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  25 Oct 200426 Oct 2004

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 66. VMP III, Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet: Vidensbehov i relation til vandmiljøet

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  20 Aug 2004

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 67. Modelberegninger af oplandscenarier for nedbringelse af fosfor- og kvælstofbelastninger af søer og fjorde

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  25 Feb 2004

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 68. Fosfor - vandmiljø og landbrug

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  13 Jan 200414 Jan 2004

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 69. 2003
 70. Vurdering af miljøeffekt af mindre tab af kvælstof og fosfor

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  11 Dec 2003

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 71. VMP III: Hvor langt er processen? Hvilke krav og tiltag kan forventes?

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  26 Nov 2003

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 72. Effekter af Vandmiljøplan II

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  26 Jun 2003

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 73. Miljømodeller - VMP III

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  25 Jun 2003

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 74. Ådale og vandløb

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  19 May 2003

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 75. Status for miljømodeller

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  27 Mar 200328 Mar 2003

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 76. 2002
 77. Vandrammedirektivet - samspil fra opland til kystområde

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  18 Nov 200219 Nov 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 78. Vandrammedirektivet - økologisk kvalitet i søer

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  18 Nov 200219 Nov 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 79. Ålegræs og vandrammedirektivet - muligheder og begrænsninger

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  18 Nov 200219 Nov 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 80. Danish Lake District - Environmental State

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  14 Oct 200220 Oct 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 81. Brakvandssøer: Struktur og funktion

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  22 Aug 200223 Aug 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 82. Marin miljøtilstand og forurening fra havbrug

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  16 Apr 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 83. Fra indikatorer til miljøpolitik

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  22 Jan 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 84. Reference Conditions - a Case Study in Randers Fjord, Denmark

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  9 Jan 200211 Jan 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 85. Vurderinger af referencetilstand ifølge EU-Vandrammedirektivet ved anvendelse af modelleringer og historiske data - et eksempel fra Randers Fjord

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  9 Jan 200211 Jan 2002

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 86. 2001
 87. Scenarier for Ringkjøbing Fjords miljøtilstand

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  21 Nov 2001

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 88. Reference Conditions - a Case Study in Randers Fjord, Denmark

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  4 Nov 20018 Nov 2001

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 89. Landbrugets indflydelse på Mariager Fjords miljøtilstand

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  25 Oct 2001

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 90. Udvikling i eutrofiering i danske marine områder

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  31 May 2001

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 91. 2000
 92. Introduktion til AIS

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  18 Dec 2000

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 93. Udvikling af marine indikatorer

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  27 Nov 200028 Nov 2000

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 94. Præsentation af Miljø- og Energiministerets Areal Informations System

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  21 Nov 2000

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 95. Præsentation af Miljø- og Energiministeriets Areal Informations System

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  21 Nov 2000

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 96. Measurements of denitrification in Randers Fjord compared to mass balance studies

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  15 Nov 200016 Nov 2000

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 97. Growth Dynamics in Temperate and Arctic Populations of Laminaria saccharina

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  5 Jun 20009 Jun 2000

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 98. 1999
 99. Miljøforskningens betydning for fiskeriforskningen

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  4 Oct 1999

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 100. Marine miljøproblemer - herunder også Limfjordens

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  22 Sep 199924 Sep 1999

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 101. Næringssalte, iltsvind og svovlbrinteudslip i danske fjorde. Behov for beskrivende flux-modeller

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  19 Aug 199920 Aug 1999

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 102. Faldende fosforniveauer i havet

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  14 Apr 1999

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 103. 1998
 104. Danish Marine Monitoring Programme

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  27 Oct 199829 Oct 1998

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 105. Vurdering af miljøforholdene i Tange Sø og Gudenåen

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  17 Sep 1998

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 106. Sammenhæng mellem indgreb, tilstand og målsætninger i vandområder

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  31 Aug 1998

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 107. Strategy and Results for the National Danish Monitoring Programme on Marine Vegetation

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  13 Jul 199815 Jul 1998

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 108. Næringsstoffers indflydelse på Mariager Fjord

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  17 Jun 1998

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 109. Nitrogen Enrichment of Inland and Coastal Waters

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  23 Mar 199827 Mar 1998

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 110. 1997
 111. Retention of Nitrogen and Phosphorous in Danish Estuaries

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  12 Oct 199716 Oct 1997

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 112. Integrated Management of Danish Shallow Lakes

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  9 Sep 199712 Sep 1997

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 113. 1996
 114. Beskrivelse af problemer i stat, amter og kommuner, hvor telemålingsløsninger er relevante

  Kurt Nielsen (Invited speaker)

  16 Apr 199617 Apr 1996

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

108124 / i31